Versionhallinta teoriassa

download report

Transcript Versionhallinta teoriassa

Versionhallinta teoriassa
Joni Lenkkeri
Aureolis Oy
Esityksen sisältö
•
•
•
•
Yleistä versionhallinnasta
Versionhallinnan toiminnot ja termit
Eri versionhallintajärjestelmät
Apache Ant:lla toteutettu työkalu
versionhallintaan SAS-kehityksessä
Johdanto versionhallintaan
• Versionhallinta huomattiin tarpeelliseksi 1960-luvun lopulla
• Ohjelmistoprojektien hallinta koettiin ongelmalliseksi
• Tuli pystyä hallitsemaan tarkoin suuria määriä lähdekoodia
ja dokumentteja
• Ensimmäinen versionhallintajärjestelmä kehitettiin 1972
• Tärkeä osa nykyisiä ohjelmistoprojekteja ja dokumenttien
hallintaa
• Miten asioita hoidetaan ennen versionhallinnan käyttöä?
Johdanto versionhallintaan
• Monet kehittäneet oman ”versionhallintajärjestelmän”
ajattelematta
– MunDokkari_Tammi2013.doc, MunDokkari_Loka2012.doc
– Saskoodi_vanha.sas, Saskoodi_vanha2.sas
• Kun halutaan tallentaa uusi versio tiedostosta ylikirjaamatta vanhaa
– Tehdään yksittäinen varmuuskopio (Dokkari_old.doc)
– Lisätään uuteen tiedostoon versionumero tai päiväys (Dokkari_v1.doc,
DokkariTammikuu2012, Dokkari_2012_01_05)
– Käytetään jaettua verkkokansiota, josta muut käyttäjät voivat lukea tai
muokkaa tiedostoa. Mahdollisesti myös hakemisto vanhoille versioille
Mitä versionhallinta on?
• Hallitsee muutoksia tiedostoihin ajan yli
• Mahdollistaa ohjelmiston yhtäaikaisen ja
ristiriidattoman kehityksen
• Mahdollistaa kehityksen etenemisen eri suuntiin
• Mahdollistaa aiempaan kehitysversioon
palaamisen
• Helpottaa ohjelmiston kehityskaaren seurantaa
Miksi käyttää versionhallintaa?
• Palautus:
– Tiedoston palautus edelliseen versioon, tai kolme kuukautta sitten
tehtyyn versioon
• Synkronisaatio:
– Kaikki projektissa pysyvät ajan tasalla viimeisimmästä versiosta
• Jäljitys:
– Pitää kirjaa kaikista muutoksista tiedostoon, kuka, mitä, milloin
• Haaroitus ja yhdistäminen:
– Projektin pääversiosta voidaan eriyttää uusi kehityshaara, ja tämä
voidaan yhdistää takaisin päähaaraan
Versionhallinnan perustermit
• Peruskokoonpano versionhallintajärjestelmälle
o Repository – Tietokanta jonne tiedostot on tallennettu
o Server – Tietokone jolla Repository sijaitsee
o Client – Tietokone joka käyttää Repositorya
o Working set/Working copy – Paikallinen hakemisto,
jonne tehdään muutokset
o Trunk/Main - Pääkehityshaara, jossa tehdään
muutokset
Versionhallinnan perustoiminnot
•
Perustoiminnot
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•
Add – Lisää uusi tiedosto Repositoryyn
Check out – Haetaan tiedosto/hakemisto Repositorysta
Check in/commit – Tallennetaan muutokset Repositoryyn
Checkin Message – Lyhyt kuvaus tallennettavan tiedoston muutoksista
Changelog/History – Listaus muutoksista, joita tiedostoon on tehty sen luonnin jälkeen
Update/Sync – Päivitä viimeisimmät muutokset Repositorysta
Revert – Hävitä paikalliset muutokset ja lataa tilanne Repositorysta
Push – Lähetä muutos toiseen Repositoryyn
Pull – Hae muutos toisesta Repositorysta
Perustermit
o Revision – Kuvaa tiedoston versiota (1.1, 1.2 jne.)
o Head – Tiedoston viimeisin revisio Repositoryssä
Versionhallinnan edistyneemmät toiminnot
• Branch – Erillinen kopio/haara tiedostoista tai hakemistoista
• Tag – Havainnollistava merkki tietylle tilanteelle
• Diff/Change/Delta – Toiminto muutosten etsimiseen kahden
tiedoston välillä
• Merge – Muutosten yhdistäminen saman tiedoston kahden eri
version välillä
• Conflict – Tapahtuu jos kaksi käyttäjää muuttaa samaa kohtaa yhtä
aikaa
• Resolve – Ristiriitaisten muutosten yhdistäminen
• Locking – Tiedoston lukitseminen vain omaan käyttöön
Haarojen ja leimojen käyttö
r2
data a;
set b;
where year>=1970;
run;
Uusi haara kokeellisille ominaisuuksille
data a;
set b, c;
r5 where year>=1970;
drop month;
Merge run;
Uusi haara uusille ominaisuuksille
Merge
Tag: Julkaisu_1_0
Päähaara (main trunk)
data a;
set b;
run;
r1
data a;
set b, c;
run;
r3
data a;
set b, c;
where year>=1970;
run;
Tag: Julkaisu_1_1
r4
Versionhallintajärjestelmät
Sukupolvi
Verkko-ominaisuudet
Operaatiot
Yhtäaikaisuuden
hallinta
Ohjelmistot
1
Ei mitään
Tiedosto
kerrallaan
Lukot
RCS, SCCS
Keskitetty (palvelinasiakas)
Useita tiedostoja
Merge
ennen
commitia
CVS, SourceSafe,
Subversion,
Team Foundation
Server
Hajautettu
Muutoskokonaisuuksia
Commit
ennen
mergeä
Bazaar,
Git, Mercurial
2
3
Versionhallintajärjestelmät
• Keskitetyt versionhallintajärjestelmät
– Yksi keskitetty versiotietokanta (repository), josta käyttäjät hakevat itselleen
tarvittavat sovellukset
– Keskittyy synkronisointiin, jäljitettävyyteen ja tiedostojen varmuuskopioihin
• Hajautetut versionhallintajärjestelmät
– Jokaisella käyttäjällä oma versiotietokanta (repository) omalla koneellaan, joka
pitää sisällään täydellisen versiohistorian
• Lisäksi voi myös olla keskitetty palvelimella
– Keskittyy muutosten jakoon; jokaisella muutoksella on yksilöllinen tunnus
– Muutokset tiedostoihin tehdään käyttäjän paikalliseen versiotietokantaan
– Muutokset voidaan erikseen julkaista muille käyttäjille tai keskitettyyn
tietokantaan
Versionhallintajärjestelmät
Keskitetty versionhallintajärjestelmä
Main Trunk
On meitä
+Matti
r1
On meitä
Matti
+Teppo
r2
Matti
On meitä
Matti
Teppo
+Seppo
r3
Teppo
On meitä
Matti
Teppo
Seppo
r4
Seppo
Versionhallintajärjestelmät
Hajautettu versionhallintajärjestelmä
On meitä
Main
On meitä
Matti
Teppo
Seppo
Seppo
+Seppo
+Matti
+Teppo
Matti
+Seppo
Teppo
+Teppo
+Matti
+Seppo
Versionhallintajärjestelmät
Keskitetyt
Hajautetut
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
Trunk pitää aina sisällään viimeisimmän
version
Käyttäjät näkevät saman repositoryn
samanaikaisesti
Paremmin ja laajemmin tuettu
Käyttöoikeuksien hallinta helpompaa,
toisaalta käyttö myös vaatii että jokaisella
käyttäjällä on oikeudet
Vaatii yhteyden palvelimeen
Hidas koska toiminnot tapahtuvat
verkkoyhteyden yli
Pitää commitoida valmiita kokonaisuuksia
–
–

Ei tarvita yhteyttä palvelimeen
Jokaisella oma hiekkalaatikko
Käyttö nopeampaa (commit, haarat ym.)
Versiohistorian tarkastelu ja muokkaus vapaampaa
Yhdistely (merge) helpompaa ja usein automaattista
Voi commitoida pieniä steppejä eikä koko valmista
kokonaisuutta
Viimeisimmän version etsiminen hankalaa ellei
mahdotonta
Tarvitaan kuitenkin varmuuskopio jonnekin
Käytännössä usein tarvitaan keskitetty palvelin
Versionhallintajärjestelmät
• Keskitetyt versionhallintajärjestelmät
– CVS (TortoiseCVS, SmartCVS)
– SVN (TortoiseSVN, SmartSVN)
• Hajautetut versionhallintajärjestelmät
– Git (TortoiseGit, MsysGit, SmartGit)
– Mercurial (TortoiseHG)
Versionhallintajärjestelmät
• RedMonkin tekemä tutkimus, mukana 238 000 projektia
Versionhallintajärjestelmät
Versionhallintajärjestelmät
CVS
SVN
+ Ollut olemassa ja kehitetty pitkään > Vakaa ja varmatoiminen
+ Koko tiedoston historia yhdessä
tiedostossa ml. Haarat ja tagit
- Tiedoston siirto tai uudelleen
nimeäminen ei onnistu
- Ei atomisia toimintoja
- Haara operaatiot ovat hitaita, eikä
suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön
+
+
+
+
+
+
+
-
Paljon plugineja eri IDE:siin
Atomiset toiminnat
Ottaa paremmin huomioon tiedoston
poistot, siirrot ja nimeämiset
Tiedostoihin voidaan tallentaa
metadataa
Binääritiedostojen versiointi
Hakemistojen versiointi
Nopeammat operaatiot
Hitaampi tiedostojen vertailu
Ei tageja
Versionhallintajärjestelmät
Git
Mercury
+ Nopein
versionhallintajärjestelmä
+ Enemmän toimintoja
+ Tilan hallinta
+ Haarojen käsittely
- Vaatii enemmän opettelua
+ Helppokäyttöisempi
+ Parempi dokumentaatio
Mikä versionhallintajärjestelmä minulle?
• Tarvitsen itselleni ja mahdollisesti muutamalle
kehittäjälle yksinkertaisen järjestelmän
varmuuskopioida ja jakaa tiedostojen eri versioita
– CVS, SVN
• Tarvitsen pienelle tai keskisuurelle projektille
helppokäyttöisen ja ennestään tunnetun
järjestelmän perus versionhallinta toiminnoilla
– SVN
Mikä versionhallintajärjestelmä minulle?
• Tarvitsen järjestelmän, jota voi käyttää myös offline tilassa
– Git, Mercury
• Tarvitsen tehokkaan järjestelmän isolle projektille, jossa on
useita kehittäjiä ja tiimejä. Eri kehittäjät voivat muokata
samoja koodeja
– Git, Mercury
• Usein suurin etu kuitenkin saadaan, kun valitaan
järjestelmä, josta projektilla tai kehittäjillä on ennestään
kokemusta, tai joka on jo käytössä
Apache Ant:lla toteutetut välineet
• Kehittäjän työkalu
– Automatisoi ja yksinkertaistaa kehittäjälle näkyviä
versionhallintatoimintoja
• Asennuspaketin tekijän työkalu
– Automatisoi siirtoja ympäristöjen välillä
– Tiedetään helposti ja nopeasti millaista koodia on missäkin
ympäristössä
– Voidaan palata aiempaan versioon nopeasti
– Voidaan vertailla ympäristöjen koodeja
Kehittäjän työkalu - päävalikko
• Vie sovellus palvelimelle
Kehittäjän työkalu
Allaolevat toimenpiteet koskevat vain valittua sovellusta tai sen haaraa.
Voit vaihtaa kehitettävää sovellusta ja haaraa alta löytyvästä napista.
Vie sovellus (MALLI_2009_09-jyty-B) kehityspalvelimelle
Vie sovellus uudestaan kehityspalvelimelle
Päivitä sovelluksen (MALLI_2009_09-jyty-B) koodit CVS:stä
Varmuuskopioi sovelluksen (MALLI_2009_09-jyty-B) koodit verkkolevylle
Valittu ’MALLI’-sovellus ja ’ MALLI_2009_09-jyty-B’-haara. Paina tästä vaihtaaksesi.
Lopeta
• Vie sovellus uudestaan
• Päivitä koodit CVS:stä
• Varmuuskopioi verkkolevylle
• Vaihda sovellus
• Lopeta
Kehittäjän työkalu – vie sovellus kehityspalvelimelle
• Vie sovellus palvelimelle
• Valitse alisovellus
• Valitse tiedostot
Valittuna ’MALLI’ -sovellus
• Vie sovellus uudestaan
Valitse alisovellus:
Tiedostot jotka viedään (oletuksena kaikki)
A_MALLI
• Päivitä koodit CVS:stä
Kaikki
• Varmuuskopioi verkkolevylle
Kaikki tänään muokatut
Valitse
Valitse tiedostojen kappalemäärä:
• Vaihda sovellus
15
• Lopeta
Päävalikkoon...
Eteenpäin...
ETL kehittäjän työkalu - päävalikko
ETL Studio-kehittäjän työkalu
• Hae koodit kehityspalvelimelta
• Vie koodit työasemalta integrointitestiin
Allaolevat toimenpiteet koskevat vain valittua sovellusta ja sen haaraa.
Voit vaihtaa kehitettävää sovellusta ja haaraa alta löytyvästä napista.
Vie sovelluksen ’MALLI’ deployatut ETL Studio -koodit kehityspalvelimelta
Vie sovelluksen ’MALLI’ koodit työasemalta integrointitestiin
Tarkista sovelluksen ’MALLI’ koodien rivinpituus työasemalta
• Tarkista sovelluksen koodien
riippumattomuus työasemalta
• Päivitä sovelluksen koodit CVS:stä
• Vaihda sovellus
Päivitä sovelluksen (MALLI_HEAD) koodit CVS:stä
• Lopeta
Valittu ’MALLI’-sovellus ja ’ HEAD’-haara. Paina tästä vaihtaaksesi.
Lopeta
ETL kehittäjän työkalu – hae koodit kehityspalvelimelta
• Hae koodit kehityspalvelimelta
1. Valitse alisovellus ja
tiedostojen määrä
2. Valitse tiedostot
Valittuna ’MALLI’ -sovellus
Valitse alisovellus, jonka tiedostot haluat hakea
kehityspalvelimelta ja listattavien tiedostojen kappalemäärä.
Tiedostot listataan muutospäivämäärän mukaan laskevassa
järjestyksessä.
Valitse alisovellus:
Valitse tiedostojen kappalemäärä:
• Vie koodit työasemalta integrointitestiin
• Tarkista sovelluksen koodien
riippumattomuus työasemalta
A_MALLI
• Päivitä sovelluksen koodit CVS:stä
5
• Vaihda sovellus
Päävalikkoon...
Eteenpäin...
• Lopeta
ETL kehittäjän työkalu – hae koodit kehityspalvelimelta
• Hae koodit kehityspalvelimelta
1. Valitse alisovellus ja
tiedostojen määrä
2. Valitse tiedostot
Valittuna: ’MALLI’ –sovellus ja ’A_MALLI’ -alisovellus
Valitse tiedostot, jonka haluat siirtää CVS-hakemistoosi. Tiedostot
on listattu muutosaikaleiman mukaan laskevaan järjestykseen.
• Vie koodit työasemalta integrointitestiin
Valitse tiedostot:
• Tarkista sovelluksen koodien
riippumattomuus työasemalta
sources/ajo001_a.sas (18.09. 12:31)
sources/ajo002.sas (02.09. 16:55)
sources/ajo003.sas (02.09. 16:55)
• Päivitä sovelluksen koodit CVS:stä
sources/ajo001_b.sas (02.09. 16:66)
sources/ajo002_b.sas (02.09. 16:66)
• Vaihda sovellus
• Lopeta
Päävalikkoon...
Eteenpäin...
ETL kehittäjän työkalu - vie koodit työasemalta inteen
• Hae koodit kehityspalvelimelta
Valittuna ’MALLI’ -sovellus
• Vie koodit työasemalta integrointitestiin
• Valitse alisovellus
•Valitse tiedostot
Valitse alisovellus, jonka haluat viedä sovelluspalvelimelle
Valitse alisovellus:
Tiedostot jotka viedään (oletuksena kaikki)
• Tarkista sovelluksen koodien
riippumattomuus työasemalta
A_MALLI
Kaikki
Kaikki tänään muokatut
• Päivitä sovelluksen koodit CVS:stä
Valitse
Valitse tiedostojen kappalemäärä:
• Vaihda sovellus
15
• Lopeta
Päävalikkoon...
Eteenpäin...
ETL kehittäjän työkalu – vaihda sovellus
• Hae koodit kehityspalvelimelta
Valittuna: ’MALLI’ -sovellus
• Vie koodit työasemalta integrointitestiin
• Tarkista sovelluksen koodien
riippumattomuus työasemalta
• Päivitä sovelluksen koodit CVS:stä
Valitse ko. Sovelluksen haara, jota haluat kehittää
Valitse haara:
• Vaihda sovellus
1. Valitse sovellus
2. Valitse alisovellus
HEAD
• Lopeta
Päävalikkoon...
Tallenna valinnat ..
Asennuspaketin tekijän työkalu - päävalikko
Asennuspaketin tekijän työkalu
• Luo haara, leima ja asennuspaketti
Valitse toiminto
• Luo uusi haara
Luo haara, leima ja asennuspaketti
• Leimaa sovellus
Luo uusi haara
Leimaa sovellus
• Luo asennuspaketti
• Pikasiirron tekijän työkalu
Luo asennuspaketti
Pikasiirron tekijän työkalu
Yhdistä kaksi haaraa
Muodosta muutosloki
Lopeta
• Yhdistä kaksi haaraa
• Muodosta muutoslogi
• Lopeta
Asennuspaketin tekijän työkalu - luo haara
• Luo haara, leima ja asennuspaketti
Haaroitettavan sovelluksen valinta
• Luo uusi haara
1. Valitse sovellus
2. Valitse haara ja tyyppi
3. Vahvista
• Leimaa sovellus
Valitse sovellus, johon haluat luoda uuden haaran
Valitse sovellus:
• Luo asennuspaketti
MALLI
• Pikasiirron tekijän työkalu
• Yhdistä kaksi haaraa
• Muodosta muutoslogi
Päävalikkoon...
Eteenpäin...
• Lopeta
Asennuspaketin tekijän työkalu - luo haara
• Luo haara, leima ja asennuspaketti
Haaroitettavan ’MALLI’ –sovelluksen valinta
• Luo uusi haara
1. Valitse sovellus
2. Valitse haara ja tyyppi
3. Vahvista
Valitse ko. sovelluksen haara, johon haluat luoda uuden haaran
Valitse haara:
HEAD
• Leimaa sovellus
Valitse uuden haaran tyyppi
Uuden haaran tyyppi:
jyty
• Luo asennuspaketti
tuot
• Pikasiirron tekijän työkalu
kehi
Aseta haaran nimeen tämä vuosi (oletus: ei)
Ei
• Yhdistä kaksi haaraa
Kyllä
• Muodosta muutoslogi
Päävalikkoon...
Eteenpäin...
• Lopeta
Asennuspaketin tekijän työkalu – leimaa sovellus
• Luo haara, leima ja asennuspaketti
Leimattavan sovelluksen valinta
• Luo uusi haara
• Leimaa sovellus
1. Valitse sovellus
2. Valitse haara
3. Vahvista
Valitse sovellus, jonka haluat leimata
Valitse haara:
• Luo asennuspaketti
MALLI
• Pikasiirron tekijän työkalu
• Yhdistä kaksi haaraa
• Muodosta muutoslogi
Päävalikkoon...
Eteenpäin..
• Lopeta
Asennuspaketin tekijän työkalu – leimaa sovellus
• Luo haara, leima ja asennuspaketti
Leimattavan ’MALLI’ –sovelluksen haaran valinta
• Luo uusi haara
• Leimaa sovellus
1. Valitse sovellus
2. Valitse haara
3. Vahvista
Valitse ko. Sovelluksen haara, jonka haluat leimata
Valitse haara:
• Luo asennuspaketti
HEAD
• Pikasiirron tekijän työkalu
• Yhdistä kaksi haaraa
• Muodosta muutoslogi
Päävalikkoon...
Eteenpäin...
• Lopeta
Asennuspaketin tekijän työkalu – leimaa sovellus
• Luo haara, leima ja asennuspaketti
Muodostetaan uusi leima
Leimaa ’MALLI-2009_09-jyty-B-002’
• Luo uusi haara
• Leimaa sovellus
1. Valitse sovellus
2. Valitse haara
3. Vahvista
• Luo asennuspaketti
Päävalikkoon...
• Pikasiirron tekijän työkalu
• Yhdistä kaksi haaraa
• Muodosta muutoslogi
• Lopeta
Asennuspaketin tekijän työkalu – luo asennuspaketti
• Luo haara, leima ja asennuspaketti
• Luo uusi haara
Asennuspaketin sovelluksen valinta
• Leimaa sovellus
• Luo asennuspaketti
1. Valitse sovellus
2. Valitse leima
3. Valitse alisovellus
4. Vahvista
5. -> Valmis paketti
Valitse sovellus, jonka alisovelluksista luodaan asennuspaketti
Valitse sovellus:
MALLI
• Pikasiirron tekijän työkalu
• Yhdistä kaksi haaraa
Päävalikkoon...
Eteenpäin..
• Muodosta muutoslogi
• Lopeta
Asennuspaketin tekijän työkalu – luo asennuspaketti
• Luo haara, leima ja asennuspaketti
• Luo uusi haara
MALLI –sovelluksen leiman valinta
• Leimaa sovellus
• Luo asennuspaketti
1. Valitse sovellus
2. Valitse leima
3. Valitse alisovellus
4. Vahvista
5. -> Valmis paketti
Valitse ko. sovelluksen leima, jolla haluat luoda asennuspaketin
Valitse sovelluksen leima:
MALLI_2009_09-jyty-B-001
MALLI_2009_09-jyty-B-001
• Pikasiirron tekijän työkalu
MALLI_2009_09-jyty-A-001
MALLI_2009_08-tuot-001
• Yhdistä kaksi haaraa
MALLI_2009_07-tuot-001
MALLI_2009_07-jyty-L-001
Päävalikkoon...
Eteenpäin..
• Muodosta muutoslogi
• Lopeta
Asennuspaketin tekijän työkalu - luo asennuspaketti
• Luo haara, leima ja asennuspaketti
• Luo uusi haara
Asennuspaketin alisovelluksien valinta
• Leimaa sovellus
Valitse alisovellukset asennuspakettiin.
Valitse alisovellukset:
• Luo asennuspaketti
1. Valitse sovellus
2. Valitse leima
3. Valitse alisovellus
4. Vahvista
5. -> Valmis paketti
A_MALLI
B_MALLI
C_MALLI
D_MALLI
E_MALLI
• Pikasiirron tekijän työkalu
F_MALLI
• Yhdistä kaksi haaraa
G_MALLI
• Muodosta muutoslogi
Päävalikkoon...
Eteenpäin...
• Lopeta
Asennuspaketin tekijän työkalu – luo asennuspaketti
• Luo haara, leima ja asennuspaketti
• Luo uusi haara
• Leimaa sovellus
INSTALL\
Install-MALLI-2009_09-jyty-B-001.tar
• Luo asennuspaketti
1. Valitse sovellus
2. Valitse leima
3. Valitse alisovellus
4. Vahvista
5. -> Valmis paketti
Install-MALLI-2009_09-jyty-B-001.sh
• Pikasiirron tekijän työkalu
• Yhdistä kaksi haaraa
• Muodosta muutoslogi
• Lopeta
Asennuspaketin tekijän työkalu - pikasiirto
• Luo haara, leima ja asennuspaketti
Pikasiirron tekijän työkalu
• Luo uusi haara
• Leimaa sovellus
Valitse sovellus
Valitse sovellus:
MALLI
• Luo asennuspaketti
Valitse ympäristö johon tilanne viedään.
Siirto:
• Pikasiirron tekijän työkalu
• Valitse sovellus ja ympäristö
jyty-siirto
jyty-siirto
• Yhdistä kaksi haaraa
tuotantoonsiirto
Työkalun käyttöohje
• Muodosta muutoslogi
Päävalikkoon...
Eteenpäin..
• Lopeta
Asennuspaketin tekijän työkalu – yhdistä kaksi haaraa
• Luo haara, leima ja asennuspaketti
Yhdistettävän sovelluksen valinta
• Luo uusi haara
• Leimaa sovellus
• Luo asennuspaketti
Valitse sovellus, jonka haarat haluat yhdistää
Valitse sovellus:
• Pikasiirron tekijän työkalu
MALLI
• Yhdistä kaksi haaraa
1. Valitse sovellus
2. Valitse haarat
• Muodosta muutoslogi
Päävalikkoon...
Eteenpäin..
• Lopeta
Asennuspaketin tekijän työkalu – yhdistä kaksi haaraa
• Luo haara, leima ja asennuspaketti
Yhdistetävän ’MALLI’ –sovelluksen haarojen valinta
• Luo uusi haara
Valitse kohdehaara, johon yhdistettävä haara sulautetaan.
• Leimaa sovellus
Valitse kohdehaara:
• Luo asennuspaketti
HEAD
• Pikasiirron tekijän työkalu
Valitse yhdistettävä haara, joka sulautetaan kohdehaaraan.
Valitse yhdistettävä haara:
• Yhdistä kaksi haaraa
1. Valitse sovellus
2. Valitse haarat
MALLI-2009_09-jyty-B
• Muodosta muutoslogi
Päävalikkoon...
Eteenpäin..
• Lopeta
Asennuspaketin tekijän työkalu - muutoslogi
• Luo haara, leima ja asennuspaketti
Muutosloki
• Luo uusi haara
• Leimaa sovellus
Valitse sovellus, josta haluat muodostaa muutoslokin
Valitse sovellus:
Valitse muutostyyppi (oletuksena koko muutoshistoria):
• Luo asennuspaketti
MALLI
• Pikasiirron tekijän työkalu
Koko muutoshistoria (changelog)
Muutokset haarojen välillä (diff)
Muutokset leimojen välillä (diff)
Päävalikkoon...
Eteenpäin...
• Yhdistä kaksi haaraa
• Muodosta muutoslogi
1. Valitse sovellus ja muutostyyppi
2. Valitse leimat
3. -> valmis logi
• Lopeta
Asennuspaketin tekijän työkalu - muutoslogi
• Luo haara, leima ja asennuspaketti
’MALLI’ –sovelluksen muutosloki
• Luo uusi haara
• Leimaa sovellus
Valitse haarat, joista muutosloki tehdään
• Luo asennuspaketti
Valitse leiman alku:
MALLI-2009_09-jyty-B-001
• Pikasiirron tekijän työkalu
Valitse leiman loppu:
MALLI-2009_08-tuot-001
• Yhdistä kaksi haaraa
• Muodosta muutoslogi
1. Valitse sovellus ja muutostyyppi
2. Valitse leimat
3. -> valmis logi
Päävalikkoon...
Muodosta muutosloki valitulla laajuudella
• Lopeta
Asennuspaketin tekijän työkalu - muutoslogi
• Luo haara, leima ja asennuspaketti
MALLI-diff.log
• Luo uusi haara
versionhallinnan muutosloki sovellukselle ’MALLI’
• Leimaa sovellus
Tagdiff between MALLI-2009_09-jyty-B-001 and MALLI-2009_08-tuot-B-001
New Files | Modified Files | Removed Files
New Files – 0 entries (back to top)
Modified Files – 5 entries (back to top)
• conf/modules/m1.sas
• MALLI/sources/ajo001.sas
• MALLI/sources/ajo002.sas
• MALLI/sources/ajo003.sas
• MALLI/sources/ajo004.sas
Removed Files – 3 entries (back to top)
• conf/modules/m2.sas
• MALLI/sources/ajo001_b.sas
• MALLI/sources/ajo002_b.sas
• Luo asennuspaketti
• Pikasiirron tekijän työkalu
• Yhdistä kaksi haaraa
• Muodosta muutoslogi
1. Valitse sovellus ja muutostyyppi
2. Valitse leimat
3. -> valmis logi
• Lopeta
www.aureolis.com
Aureolis Oy – Hevosenkenkä 3 - FI-02600 Espoo
office +358 20 741 2790
[email protected]