PPP samenvatting van de samenvatting - i

Download Report

Transcript PPP samenvatting van de samenvatting - i

Samenvatting van de samenvatting
Soort samenvatting
1
Globale
samenvatting
2
a
Geleide samenvatting
2
b
Geleide samenvatting
(havo)
3
Schematische
samenvatting
Kenmerken:
Toepassing:















Inleiding / kern / slot
Op hoofdlijnen
Onderwerp + hoofdgedachte
Doel van de tekst duidelijk maken
Goed lopende tekst
De tekst van A tot en met Z.
Onderwerp + hoofdgedachte
Goed lopende tekst
Doel van de tekst duidelijk maken
“Vraag en antwoord”
Beperkt in woorden
“Korte tekst”
Doel van de tekst is duidelijk
Zelfstandige tekst
Correct taalgebruik





Kort en krachtig
Kernwoorden
Definities

Boekverslag
Hoofdstukken
samenvatten
Grote teksten




CSE NE TL
Begrijpend lezen
Doelen uitwerken
Mega


CSE NE havo / vwo
Studie
vervolgopleiding




Exacte vakken
Talen
Stampen
DIT
Samenvatting van de samenvatting
1
Soort samenvatting
Kenmerken:
Toepassing:
Globale samenvatting















Inleiding / kern / slot
Op hoofdlijnen
Onderwerp + hoofdgedachte
Doel van de tekst duidelijk maken
Goed lopende tekst
De tekst van A tot en met Z.
Onderwerp + hoofdgedachte
Goed lopende tekst
Doel van de tekst duidelijk maken
“Vraag en antwoord”
Beperkt in woorden
“Korte tekst”
Doel van de tekst is duidelijk
Zelfstandige tekst
Correct taalgebruik





Kort en krachtig
Kernwoorden
Definities




2a
Geleide samenvatting
2b
Geleide samenvatting
(havo)
3
Schematische
samenvatting

Boekverslag
Hoofdstukken
samenvatten
Grote teksten




CSE NE TL
Begrijpend lezen
Doelen uitwerken
Mega

CSE NE havo /
vwo
Studie
vervolgopleiding

Exacte vakken
Talen
Stampen
DIT