Prezentacija Mentoring

Download Report

Transcript Prezentacija Mentoring

Prezentacija aktivnosti koje čine sastavni deo
mentoring podrške klijentu u trajanju od 50h
Mentoring
Mentoring je sveobuhvatan proces podrške preduzećima i preduzetnicima u
svim fazama razvoja kojima je potrebna podrška da preveziđu trenutnu situaciju
u poslovanju, bilo za opstanak uopšte ili dalji razvoj
Mentoring
Mentoring predstavlja zajednički rad mentora i preduzeća/preduzetnika u cilju
prevazilaženja trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih rešenja za buduće
poslovanje
DIJAGNOZA
Mentor pomaže preduzetniku/preduzeću da prouče trenutnu poslovnu situaciju
u kojoj se nalaze, kao i razloge za postojanje problema ili smetnji za dalji razvoj
POMOĆ U PRIPREMI RAZVOJNIH AKTIVNOSTI
Na osnovu postavljene dijagnoze mentor i preduzetnik/preduzeće zajednički
pripremaju plan/projekat rešavanja problema, prevazilaženja poteškoća i
budućeg razvoja
PODRŠKA U IMPLEMENTACIJI
Sledeća faza procesa mentoringa je implementacija pripremljenog plana/projekta.
Mentor podržava implementaciju na osnovu znanja, iskustva i sposobnosti koje
poseduje. U ovoj fazi mentor radi kao savetnik, koordinator i pomoćnik
•Racio analiza
•Analiza neto
obrtnog fonda
Opšta finansijska
analiza
Prikupljanje dostupnih
podataka o poslovanju
•Prikupljanje
informacija
putem intervjua
Intervju sa vlasnikom
SWOT analiza
•Analiza na nivou
celokupnog
poslovanja
•Analiza investicione
sposobnosti
•Obračun obrtnih
sredstava
Finansijska analiza dopuna
Otkrivanje problema
korišćenjem
odgovarajućih tehnika
•Brainstorming
•KJ metod
•Dijagram uzrokaposledica
•ABC, Paretov princip
•Definisanje misije i
vizije
•Redefinisanje misije i
vizije
Misija i vizija
Definisanje cilja
poslovanja
• Analiza usmerena
na poslovni cilj
SWOT analiza 2
Analiza kritičnog
faktora uspeha - CSF
• Definisanje
strategija za
dostizanje
poslovnog cilja
• Izdvajanje
strategija po
prioritetu
Evaluacija CSF analize
Sistemski dijagram
• Određivanje mera i
kontramera za
sprovođenje
odabrane strategije
•Raspoređivanje
aktivnosti kroz
vremenski period u cilju
dostizanja numerički
postavljenih ciljeva
Razvojni plan
aktivnosti
Akcioni plan
•Definisanje akcionog
plana i odgovornosti
•Pristupanje fondovima
•Priprema biznis plana
•Pronalaženje poslovnih
partnera
•Obuke.......
Podrška u
implementaciji
određenih koraka
Izveštaj o realizovanim
mentoring
aktivnostima
http://banat.rs/usluge.php?id=1062