Mei 1940 - Dngelmunster en de Capitulatie

Download Report

Transcript Mei 1940 - Dngelmunster en de Capitulatie

Met gebeurtenissen in de streek
Pittem – Ingelmunster - Oostrozebeke
De stellingen op 27 mei ‘40
De Capitulatie van uur tot uur







Maandag 27 mei 1940.
Vanaf 4u krijgt ons 7° korps het hard te verduren rond Tielt door XI° D.LK. De Duitsers zijn baas in de
lucht en gooien overal bommen. De Belgen moeten terug naar de baan Ingelmunster - Brugge. Die
baan zal op vele plaatsen de scheidingslijn worden tussen beide legers. Ingelmunster bos en Ardooie
veld zijn de inzet van de gevechten.
5u: De 30° D.ID richt zijn aanval op de hoek gevormd door de vaart, de spoorweg Kortrijk Ingelmunster - Tielt. In de steden en dorpskernen kunnen de Belgen redelijk weerstand bieden, maar
de Duitsers trekken er rond door de open vlakten waar ze snel vorderen.
7u30: Ons 42° linie doet een tegenaanval maar kan door de felle bombardementen niet doorzetten. In
Oostrozebeke en Ingelmunster wordt fel geschoten en langs de spoorweg naar Tielt woedt een kleine
veldslag waarbij lt. Thienpont (uit Oudenaarde) sneuvelt en veel Belgen krijgsgevangen genomen
worden. De Belgen vechten voor de 2° dag om die spoorlijn te kunnen houden, rond 10u wordt ze prijs
gegeven en valt geheel Meulebeke dat door de 9° cie (8° linie) verdedigd werd in handen van de
46°D.IR. Wat daar overblijft aan Belgen dreigt ingesloten te worden. De kerk van Meulebeke is
beschoten.
10u30: Het XI° D.LK krijgt Diksmuide als nieuw doel.
De 2° en 3° bat (30° D.ID) worden aan de Liester (Ardooie) opgehouden door onze wielrijders v/d 13°
div, waarbij majoor Joris sneuvelt. Maj. Lartigue (9° genie) neemt het bevel over en verschanst zijn
groep en de kanonnen v/d 4° art. in het Ardooie veldbos waar ze omsingeld raken. Na de middag
probeert ons 3° artil. reg en 2° div. Ard. jagers nog de weg naar Brugge vrij te houden. Maar rond 15u
vernietigen ze hun stukken bij gebrek aan munitie en aan paarden om achteruit te trekkenen; ze
zullen pas rond 21u de aftocht blazen.
Ook hier steken de Duitsers de Brugse steenweg over.






14u50: Gen. Van Overstraeten komt in St Andries bij de Koning en gen. Nuyten. De Koning zegt “Ik ga het nodige doen
om een onderhandelaar te sturen naar de Duitsers”. Van Overstraeten vindt dat nog te vroeg en wil eerst contact het de
Fransen en Britten. Gen Michiels is het daar niet meer eens en neemt contact met de generaals Campon (Brits) en
Koeltz (Frans) de verbindingsman van opperbevelhebber gen Weygand. Campon wil een verbinding tussen het
Belgisch en Engels leger en wil dat we 2 regimenten naar Zonnebeke sturen, wat Michiels weigert. Hij verklaart aan
beide generaals “we zijn aan het eind van onze krachten, ons leger heeft alle samenhang verloren, ons front staat op
instorten”. Daarop verdwijnen beide verbindingsofficieren.
Onze infanterie en artillerie en ook de achterhoede wordt voortdurend gebombardeerd door Duitse vliegtuigen zodat
alle terugtocht zee moeilijk is.
15u30 Gen Van Overstraten zegt “de onderhandelaar mag niet voor 16u vetrekken, zo kaan hij rond 19u een bevoegd HK
vonden om te onderhandelen en pas rond 22 à 23u terug zijn. Zo hebben we gans de nacht tijd gewonnen voor de
geallieerden. We kunnen dan de 60° Franse div., die zelf geen vervoer genoeg heeft, helpen ontzetten naar Duinkerke. We
zullen daarvoor onze eigen voertuigen gebruiken die zo niet in vijandelijke handen zullen vallen.”
15u45 De Koning geeft bevel een onderhandelaar naar de Duitsers te sturen. Er wordt een document opgesteld dat hij
aan de Duitsers zal overhandigen. Gen. Van Overstraeten laat het lezen en iets wijzigen door advocaat M.Hayot. 16u
Het gewijzigd document wordt overhandigd aan gen.maj. DEROUSSEAUX die in zijn auto zit te wachten. Intussen
heeft gen. Michiels de Britse en Franse verbindingsofficieren op de hoogte gebracht van onze beslissing waarvan
verwacht wordt dat ze gen. Campon en admiraal Keyes inlichten. Toch komt er fel protest van gen. Champon, lord Gort
en gen. Koeltz omdat de Belgen hen in de steek laten.
Er komt een bevel om de vaandels der regimenten via Oostende naar Engeland te zenden, maar dat lukt niet omdat er
geen schip te vinden is. Daarom wordt een schuilplaats gevonden in het altaar van de Abdij van Zevenkerke in Loppem
waar men 37 regimentsvlaggen verbergt. Zelfs als Todd daar later in die abdij zijn HK vestigt worden die door de
Duitsers nooit gevonden.
Bij de ongeveer 800.000 inwoners en de 700.000 vluchtelingen die zich in nog niet bezet België bevinden is de toestand
penibel. Door de bombardementen is er gebrek aan lopend water, elektriciteit en gas. De voedselreserves raken op en
er is begin van tyfus. Alle wegen zijn meer overbelast zodat er alleen stapvoets verkeer mogelijk is. Veel gekwetsten
sterven door gebrek aan noodzakelijke middelen om hen te helpen.
 Er wordt een radio bericht gehoord van een Duitse zender met de melding
die in het Frans vertaald wordt als “Prière donner ordres, laisser passer
parlementaires en auto par route Courtrai-Bruges ver cinq heures trente.”
 17u: gen. Derousseaux vertrekt vanuit Coude Beuken in St Andries om de
voorwaarden voor een stopzetten van de vijandelijkheden te kennen. Hij
maakt een omweg via kasteel Steen tien waar de dochter van eigenaar
Dautricourt voor hem een witte vlag maakt uit een laken. Hij vertrek
daarna per auto langs de baan naar Kortrijk tot aan de Duitse linies. Zijn
auto is bestuurd door Léon Vermeulen met ernaast onderofficier Jacques
Pelgrim met de witte vlag. Hun auto wordt gevolgd door een wagen met
kapitein commandant Liagre als tolk.
 17u25: Bevel aan onze troepen die contact hebben met de vijand om terug
te trekken op de lijn Koolskamp – Roeselare en waar dit niet mogelijk was
om de strijd ter plaatse verder te zetten. De toestand bij de 6° div. is zo
penibel dat ze bevel krijgt de vaandels te verbranden.
 De Duitsers bereiken Ardooie Veld en rukken op naar Izegem, links van de
vaart met zijn vernietigde bruggen rukt de 19°D.ID op en rechts de 30°D.ID.
Hun doel is Diksmuide.





19u: (uit Duitse Kriegstagebuchen)
Te Egem overschrijden onze onderhandelaars de linies
bezet door de 5° Ardeense jagers (8° ID) en rijden een
gevechtsstand v/h 6° Duits infanterie regiment binnen
(30°D.ID). De wagen van Derousseaux wordt met een
machinegeweer beschoten en Pelgrims raakt gewond.
Chauffeur Vermeulen moet van de Duitsers bij zijn
wagen blijven. Met een Duits soldaat aan het stuur van
hun auto worden Derousseaux en Liagre geblinddoekt
en rijden door een vooruitgeschoven gevechtsstand
v/d 30° D.ID (gen.Briesen) in Pittem gebracht.
Vandaar naar een groot wit huis in Pittem en dan naar
de hoeve Vandevijvere in de Pittemstraat in Meulebeke
bij adj. Moeller. Bij het drinken van wat wijn, neemt
Moeller contact op met de regimentsstaf in
Ingelmunster. Pelgrims wordt naar een school
gebracht in Pittem waar Belgische krijgsgevangen
zitten, hij wordt er verzorgd door een Belgisch dokter.
Derousseaux en Liagre worden dan door ordonnans
Cetto v/d 30° div. overgebracht naar de villa Carbones
in de Gentstraat te Ingelmunster bij gen. von
Kortzfleisch bevelhebber v/h XI D.LK. Kortzfleisch is
dezelfde als die bij de inname van Brussel in korte tijd
voordien. Toevallig is daar gen. Briessen op
inspectietocht.
Volgens een andere bron zou de ontmoeting met gen.
Briessen pas in Ingelmunster gebeuren.
De militair verslag schrijver maakt een fout; het moet
Carbonez zijn.