Σχεδιασμός προγράμματος Στοματικής Υγιεινής

Download Report

Transcript Σχεδιασμός προγράμματος Στοματικής Υγιεινής

Σχεδιασμός – Οργάνωση –
Υλοποίηση προγράμματος
Στοματικής Υγείας
Κατερίνα Νικολακοπούλου
Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας
Παράθεση ενδεικτικού Προγράμματος
«Δόντια άσπρα και γερά»
4nipiogeraka.blogspot.com
Θέλω δόντια άσπρα και γερά.
Τι πρέπει να τρώω;
http://varsamouvicky-dentist.blogspot.gr/
Πώς να φροντίζω τα δόντια μου;
Επιλογή Θέματος: «Δόντια άσπρα και
γερά»
γίνεται από τους μαθητές με αφορμή την
αναφορά στο φωτεινό χαμόγελο κάποιου
μαθητή/τριας
 κάποιο παιδί προσφέρει την ευκαιρία με
την αλλαγή του νεογιλού δοντιού στο
σχολείο ή
 με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού μετά από
συζήτηση, ευαισθητοποίηση και
προβληματισμό

Βήμα 2: Σκοπός

Η σημασία και η συμβολή της στοματικής
υγείας στη ζωή του ανθρώπου
Υποενότητες που θα εξετάσουμε:

Η χρησιμότητα και η αξία των δοντιών. (Η αισθητική τους αξία.-Η λειτουργία τους. Οι ουσίες από
τις οποίες αποτελούνται.)

Οι εχθροί των δοντιών: Η Τερηδόνα (τι είναι- πώς προκαλείται)
Η ουλίτιδα (τι είναι- πώς προκαλείται)
Τι είναι η Οδοντική μικροβιακή πλάκα

Τα δόντια του ανθρώπου άλλοτε και σήμερα.
Τα δόντια του ανθρώπου και τα δόντια των ζώων.

Ποιες οι επιπτώσεις του τρόπου διατροφής στην υγεία των δοντιών.
(Ποιος ο ρόλος της ζάχαρης στην ανάπτυξή της τερηδόνας;
Η σημασία της σωστής διατροφής )

Ποιο είναι το σωστό βούρτσισμα των δοντιών. Πόσες φορές πρέπει να γίνεται;
Τι είναι το φθόριο και η δράση του. Η σημασία της επίσκεψης στον οδοντίατρο και ο προληπτικός
έλεγχος.
Οι στόχοι






Γνωστικοί:
Να κατανοήσουν τη σημασία και την αξία των δοντιών για τον άνθρωπο.
Να γνωρίσουν τους εχθρούς των δοντιών και να μελετήσουν τη σημασία τους.
Δεξιοτήτων:
Να ερευνήσουν τις διαφορές των δοντιών των ανθρώπων άλλοτε και τώρα
καθώς και των διαφορών των δοντιών των ζώων και να εντοπίσουν τη
σημασία τους για την επιβίωση.
Να διερευνήσουν τη σημασία της σωστής διατροφής στην υγεία των δοντιών.
Να πειραματιστούν για να διαπιστώσουν την αξία της φθορίωσης των
δοντιών.
Στάσεων και συμπεριφορών
Να υιοθετήσουν υγιεινές στάσεις & συμπεριφορές, δηλαδή το σωστό και
συχνό βούρτσισμα των δοντιών.
3. Στάδιο Οργάνωσης
1.
Κατάρτιση ερωτηματολογίων
2.
Χωρισμός της ομάδας σε υποομάδες
 Λειτουργία της Ομάδας
(κλίμα εμπιστοσύνης, αποδοχής και
ενθάρρυνσης)
 Συναισθηματικό Συμβόλαιο
Συναισθηματικό Συμβόλαιο
(Πηγή: Στάππα-Μουρτζίνη Μ. « Αγωγή Υγείας»)

Όλοι είμαστε εξίσου σημαντικοί.
□

Μιλάμε μονάχα ένας κάθε φορά.
□

Ακούμε τον άλλον όταν μιλάει.
□

Δεν διακόπτουμε.
□

Δεν μειώνουμε κανέναν.
□

Εμπιστευόμαστε τους άλλους.
□

Προσέχουμε την αίθουσα.
□

Δεν κοροϊδεύουμε ποτέ κάποιον για κάτι που είπε εδώ.
□

Ό,τι λέγεται στην ομάδα δεν μεταφέρεται έξω.
□
 Καθορίζονται τα αδιαπραγμάτευτα (όρια –
κανόνες) από τον δάσκαλο και την ομάδα.
Τα αδιαπραγμάτευτα είναι λίγα, εφικτά και
πραγματοποιήσιμα, π.χ.:
ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΑ
 Μιλάμε μονάχα ένας κάθε φορά.
 Δεν διακόπτουμε όποιον μιλάει.
3. Στάδιο Οργάνωσης (συνέχεια)
3.
Αναθέσεις δραστηριοτήτων
4.
Συλλογή υλικού
4. Στάδιο εφαρμογής
Ανάπτυξη
δραστηριοτήτων
Π.χ.
Κατασκευή
ερωτηματολογίου σχετικά
με τις προϋπάρχουσες
αντιλήψεις των παιδιών
για τη φροντίδα των
δοντιών τους.
Ενδεικτικές δραστηριότητες προγράμματος «Δόντια
άσπρα και γερά»

Συζήτηση με τους μαθητές για τα μέρη του στόματος και τις λειτουργίες του στόματος (ομιλία,
μάσησηεπικοινωνία, αισθητική)
Έρευνα σε περιοδικά για χαμόγελα που θεωρούν ωραία και χαμόγελα που θεωρούν άσχημα. Διάλογος ως προς το
τι καθορίζει το «ωραίο» και τι το «άσχημο» χαμόγελο. Επέκταση στην αισθητική και επικοινωνία.
Παρουσίαση των δοντιών:
πηγήhttp://mirtogoestodentist.weebly.com/deltaiotaalphadeltaiotakappaalphasigma943alpha.html
Φύλλα εργασίας: Ζωγραφίζουν το δόντι. - Ερωτηματολόγιο καταγραφής των προϋπαρχουσών γνώσεων,
αντιλήψεων, στάσεων των μαθητών. (Εικαστικά)

Παρακολουθούν εκπαιδευτική τηλεόραση για τις ασθένειες των δοντιών «Έργα και ημέρες της κ. Τερηδόνας» και
άλλα σχετικά videos και κατανοούν της επιδράσεις της στα δόντια.
πηγή:http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ssMrqcIyIrg
Παρουσίαση τερηδόνας
πηγή:http://mirtogoestodentist.weebly.com/deltaiotaalphadeltaiotakappaalphasigma943alpha.html
Φύλλο εργασίας: Τα παιδιά παράγουν λόγο σε κόμικς. Θέμα «Τι θα έλεγε το γερό δόντι στο χαλασμένο; Και τι θα
απαντούσε το χαλασμένο δοντάκι;» (παραγωγή λόγου- Γλώσσα)

Οι μαθητές αναζητούν σε βιβλία και περιοδικά εικόνες δοντιών ζώων και ανακαλύπτουν τις διαφορές τους, τη
σημασία τους για τη διατροφή τους και το ρόλο τους στην επιβίωση.
Φύλλο εργασίας: http://mirtogoestodentist.weebly.com/deltaiotaalphadeltaiotakappaalphasigma943alpha.html
Επίσης ερευνούν την εξέλιξη των δοντιών στον άνθρωπο ιστορικά (Μελέτη Περιβάλλοντος- Ιστορία).
Ενδεικτικές δραστηριότητες προγράμματος «Δόντια
άσπρα και γερά» (συνέχεια)

Ερευνούν τη σχέση της διατροφής με την υγεία των δοντιών. Μελετούν την περιεκτικότητα των
ειδών που πουλάει το κυλικείο του σχολείου τους σε ζάχαρη ή των τροφίμων που φέρνουν τα ίδια
από τα σπίτια τους. Οργανώνουν μικρές έρευνες π.χ. Σημειώνουν τι τρώνε μέσα σε χρονικό
διάστημα πέντε ημερών. Στη συνέχεια βρίσκουν πόση ζάχαρη καταναλώνουν.
Μαθαίνουν σχετικά τραγούδια π.χ. «Πόσο λάθος διατροφή» των Θεοδωράκη Μ. Μαυρουδή Ν. κλπ
με την παιδική ορχήστρα Τυπάλδου.(Μουσική)
Παρακολουθούν διάφορα videos με κόμικς που αφορούν στον τρόπο βουρτσίσματος των δοντιών.
Περισσότερα στο:
http://mirtogoestodentist.weebly.com/deltaiotaalphadeltaiotakappaalphasigma943alpha.html

Πειραματίζονται για να ανακαλύψουν τι είναι φθόριο και φθορίωση και ποια η σημασία του για την
υγεία των δοντιών. (πειράματα με δόντι και με το κέλυφος του αυγού ( Φυσικά) Κατασκευάζουν
πρόσκληση για να τους επισκεφθεί ο οδοντίατρος. Ο οδοντίατρος μπορεί να τους μιλήσει για
τη φθορίωση των δοντιών, το συχνό πλύσιμο και την σημασία του ελέγχου των δοντιών από
οδοντιάτρους για την πρόληψη της υγείας των δοντιών τους.
6. Στάδιο παρουσίασης
Στην ομάδα σε τακτά χρονικά διαστήματα:
 Συζήτηση.
 Ανατροφοδότηση.
 Αποφάσεις για επόμενα βήματα.


Με την ολοκλήρωση του προγράμματος:
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στη σχολική
κοινότητα και στην τοπική κοινωνία.
7. Στάδιο αξιολόγησης.
Τελική αξιολόγηση:
Παίζουν διάφορα παιχνίδια π.χ. Λεξιλογίου για τα δόντια
 Φύλλο εργασίας -Ερωτηματολόγιο Δόντια ζώων- δόντια ανθρώπων
και η διατροφή τους
πηγή:
http://mirtogoestodentist.weebly.com/uploads/9/8/5/7/9857974/
dontia.htm
 Κατασκευή αφίσας: Το αλφαβητάρι των δοντιών 'Παιδιά ελάτε να
φτιάξουμε μαζί το δικό μας αλφαβητάρι στοματικής υγιεινής και να
φιλοτεχνήσουμε μία αφίσα για την τάξη'! Παράδειγμα:
http://mirtogoestodentist.weebly.com/alphaxiiotaomicronlambda97
2gammaetasigmaeta.html
 Αυτοαξιολόγηση
παράδειγμα:http://mirtogoestodentist.weebly.com/alphaxiiotaomic
ronlambda972gammaetasigmaeta.html

ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ



Το παράδειγμα του 33ου Νηπιαγωγείου
Πατρών
Παρουσίαση προγράμματος Στοματικής
Υγείας: π.χ.«Άσπρα δόντια ξέξασπρα και από
τον ήλιο ξεξασπρότερα»
Εργασίες μαθητών
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας