Računarski virusi - Univerzitet u Zenici

Download Report

Transcript Računarski virusi - Univerzitet u Zenici

Univerzitet u Zenici
Pedagoški fakultet u Zenici
Odsjek: Matematika i informatika
Tema: Računarski virusi
Profesor:
Doc.dr.Samir Lemeš
Student:
Merima Bešo
Računarski virusi
 Šta je računarski virus?
 Uobičajeni znaci infekcije
 Historijski razvoj računarskih virusa
 Vrste računarskih virusa
 Virus trojanac
 Parazitski virusi
 Makro virusi
 Svestrani virusi
 Računarski crvi
 Način zaraze računara virusom
 Antivirusi
Šta je računarski virus?
 Računarski virusi su mali
programi koji imaju za cilj
nanošenje štete.
Nazvani su tako jer imaju
sposobnost razmnožavanja
(sami sebe iskopiraju na više
mjesta na disku)
Uobičajeni znaci infekcije
 Računar radi sporije nego inače
 Računar ne funkcioniše kao uobičajeno
 Aplikacije na računaru ne rade ispravno
 Vidite neuobičajene poruke o greškama
 Vidite izobličene menije
 Antivirusni program je onemogućen bez razloga
 Na radnoj površini se pojavljuju nove ikone koje niste
vi postavili ili ikone koje nisu povezane ni sa jednim
nedavno instaliranim programom
 Iz zvučnika se neočekivano čuju neobični zvuci ili
muzika
 Program nestaje sa računara iako ga niste namjerno
uklonili
Historijski razvoj računarskih virusa
 Prvi računarski virus zvao se “Brain-mozak”.
 Pojavio se 1986.godine, a kreiran je u
Pakistanu.
 To je virus koji napada boot-sektor.
 Njegov uspjeh bio je velik jer ga je svijet
dočekao nespremno.
 U većini slučajeva virusi nisu bili štetni u
tolikoj mjeri. Međutim , pojavom većeg broja
virusa pojavili su se i oni koji su mogli mijenjati
ili uništavati podatke.
Vrste računarskih virusa
 Boot-sektor virusi – napadaju Master boot-sektor
 Parazitski virusi – zaraze izvršne datoteke dodavanjem
svog sadržaja u strukturu programa
 Svestrani virusi – napadaju boot-sektore i izvršne
programe
 Virusi pratioci – stvaraju .com datoteku koristeći ime već
postojećeg .exe programa i ugrađuju u nju svoj kod
 Link virusi – u trenu inficiraju napadnuti kopjuterski
sistem
 Makro virusi – imaju mogućnost da sami sebe kopiraju,
brišu i mijenjaju dokumente
Virus trojanac
 Trojanac ili trojanski konj je
zlonamjerni program koji se
koristi za krađu informacija i za
oštećivanje sistema
 Naziv trojanski konj je nastao
kada su Spartanci prevarili
Trojance napravivši drvenog
konja.
Parazitski virusi
 To su virusi koji unose
kod samoga sebe u druge
programe i tako ih zaraze.
 Program i datoteke
zaraženi kodom parazitskih
virusa ostaju djelomično ili
potpuno aktivne i tako se
korisniku čini da je sve
uredu.
Makro virusi
 To su virusi koji mogu
sami sebe kopirati, brisati i
mijenjati druge dokumente.
 Koriste se za krađu
podataka od korisnika
zaraženog računara.
 Pošiljatelj tada može
vidjeti sve podatke i datoteke
na zaraženom računaru.
Svestrani virusi
 Svestrani virusi su virusi
koji imaju mnogo funkcija.
 Neke od tih funkcija su
krađa podataka ili napadanje
boot-sektora i izvršnih
datoteka.
Računarski crvi
 Računarski crvi su
računarski programi koji
umnožavaju sami sebe.
 Crv otežava rad mreže, a
mogu oštetiti podatke i
kompromirati sigurnost
računara.
Način zaraze računara virusima
 Virusi se mogu prenositi
na puno načina , a u današnje
vrijeme skoro svi virusi se
prenose preko interneta,a
mogu se prenositi i
disketama, izmjenjivim hard
diskovima, cd-ovima i
drugim prenosivim
medijima.
Antivirusi
 Antivirusi su programi koji mogu očistiti
zaražene datoteke ili ih izbrisati ako ih je
nemoguće očistiti.
 Antivirusi pronalaze viruse na temelju baze
podataka s potpisima virusa , a polimorfni kod
otežava pronalaženje jer mijenja potpis virusa
kod svake zaraze.
Antivirusi
Neki poznatiji anti-virusi:
 ESET Nod32
 AVG Antivirus
 Kaspersky Antivirus
 Avira Antivirus
 Avast Antivirus
 Norton Antivirus
HVALA NA PAŽNJI