Valimiskäitumine ja valimistulemused

download report

Transcript Valimiskäitumine ja valimistulemused

Valimissüsteemid
Kas tegemist on majoritaarse või proportsionaalse
valimissüsteemi tunnusega?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Igast ringkonnast pääseb parlamenti üks saadik
Järsud pöörded riigi poliitikas
Mitmemandaadilised valimisringkonnad
Kandidaadid seatakse üles erakondade nimekirjas
Eeliseks on lihtsus ja selgus
Eelis on suurparteidel, väiksemaid diskrimineeritakse
Kaotajate hääled lähevad kaotsi
Valimiskünnis
Saadikute kohad jaotatakse kandidaatide vahel
võrdeliselt
10) Esindatud on rohkemate valijate hääled
Millise valimissüsteemiga on tegu?
Valimiskäitumine ja
valimistulemus
Vasta küsimustele
2.
3.
4.
5.
Kuidas muutusid valijate eelistused 21. sajandi alguses?
Millised tegurid avaldavad mõju hääletusvalikule? Vali sinu
meelest kolm kõige olulisemat ja põhjenda oma valikut.
Vaata tabelit lk 77 ja analüüsi, kas valimiste kohustuslikkus
suurendab hääletusaktiivsust.
Kas Sinu arvates on valimas käimine pigem kodanikukohustus
või pigem –vabadus? Põhjenda.