LESNÉ MIKROORGANIZMY A NEKVITNÚCE BYLINY

download report

Transcript LESNÉ MIKROORGANIZMY A NEKVITNÚCE BYLINY

LESNÉ MIKROORGANIZMY A NEKVITNÚCE BYLINY Lenka Zemanová

DROBNOZRNKO

DROBNOZRNKO

• • • •

Mikroorganizmus Riasa Telo tvorí jedna bunka Obsahuje chlorofyl

PLONÍK OBYČAJNÝ

Telo machu

Stopka s výtrusnicou

Palístky

Pabyľka

Pakorienok

MACHY

Nemajú vyvinutý dokonalý vodivý systém

Preto majú len pakorienky, pabyľku, palístky

Nasávajú vodu celým povrchom tela

Vyskytujú sa vo vlhkom prostredí

ROZMNOŽOVANIE MACHOV

• • • • •

Rozmnožujú sa výtrusmi V lete vyrastie stopka s výtrusnicou Dozretá výtrusnica praskne Z výtrusnice vypadnú výtrusy Vo vlhkej pôde výtrus vyklíči

NAJZNÁMEJŠIE MACHY

BIELOMACH SIVÝ

MERÍK PRÍBUZNÝ

PAPRAĎ SAMČIA

PAPRADE

Nekvitnúce byliny

Na jar majú na listoch kôpky výtrusníc

V pôde majú podzemok s koreňmi

VÝTRUSNICE PAPRADÍ

PRASLIČKA LESNÁ

PRASLIČKY

Príbuzné papradí

Rozmnožujú sa výtrusmi

Na jar hnedá byľ

Po vypadaní výtrusov stonka zozelenie

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ