19_11_Fa_DUM_výuka

Download Report

Transcript 19_11_Fa_DUM_výuka

Označení DUM
19 - 11 - Fa - DUM
Autor
Příjmení a jméno: Fichna Josef, Mgr.
Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace
Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, 747 28
Předmět a očekávaný výstup
Ročník: 8.
Datum: 13. 3. 2012
Předmět: Přírodopis
Tematický celek: Savci – lasicovité šelmy
Očekávaný výstup: Charakterizuje lasicovité šelmy. Urči vybrané zástupce lasicovitých
šelem a zařadí je do hlavních taxonomických skupin. Porovnává základní vnější a vnitřní
stavbu vybraných zástupců lasicovitých šelem. Odvodí základní projevy chování
lasicovitých šelem v přírodě, objasní jejich způsob života a přizpůsobení se danému
prostředí. Zhodnotí význam lasicovitých šelem v přírodě i pro člověka.
Anotace: Prezentace pro žáky, ve které se dozví základní informace o lasicovitých
šelmách. Vybraní žáci budou mít vlastní prezentace na vybrané zástupce lasicovitých šelem.
Klíčová slova: Šelmy, lasice, kuna, jezevec, vydra
LASICOVITÉ ŠELMY
Obr. 1
Zařazení do taxonomických skupin
1. říše – Živočichové
2. podříše – Mnohobuněční
3. kmen – Strunatci
4. podkmen – Obratlovci
5. nadtřída – Čelistnatci
6. třída – Savci
7. podtřída – Živorodí
8. nadřád – Placentálové
9. řád – Šelmy
10. čeleď – Lasicovití
CHARAKTERISTIKA
• Jsou to nejmenší šelmy
• Mají protáhlé štíhlé tělo, krátké nohy a nezatažitelné
drápy
• Jsou to masožravci a všežravci
• V blízkosti řitního otvoru jim ústí pachové žlázy
• Mezi lasicovité šelmy patří – kuna skalní a lesní, lasice
kolčava a hranostaj, tchoř světlý a tmavý, fretka,
jezevec lesní, vydra říční a mořská, norek evropský a
americký, skunk severoamerický, rosomák sibiřský …
ZÁSTUPCI
(referáty na vybrané savce)
•
•
•
•
•
•
•
•
Lasice kolčava a hranostaj
Kuna skalní a lesní
Tchoř tmavý (světlý)
Jezevec lesní
Vydra říční
Norek evropský
Skunk severoamerický
Rosomák sibiřský
LASICE KOLČAVA
Obr. 2
Obr. 3
LASICE HRANOSTAJ
Obr. 4
Obr. 5
TCHOŘ TMAVÝ
Obr. 6
KUNA SKALNÍ
Obr. 7
KUNA LESNÍ
Obr. 8
JEZEVEC LESNÍ
Obr. 9
VYDRA ŘÍČNÍ
Obr. 10
Obr. 11
NOREK EVROPSKÝ
Obr. 12
Norkový kožich ?
Obr. 13
Odpad z norků!!!
Obr. 14
SKUNK SEVEROAMERICKÝ
Obr. 15
ROSOMÁK SIBIŘSKÝ
Obr. 16
ZÁPIS
Řád – ŠELMY
Čeleď – LASICOVITÍ
• Jsou to nejmenší šelmy
• Mají protáhlé štíhlé tělo, krátké nohy a nezatažitelné
drápy
• Jsou to masožravci a všežravci
• V blízkosti řitního otvoru jim ústí pachové žlázy
• Mezi lasicovité šelmy vyskytující se u nás patří – kuna
skalní a lesní, lasice kolčava a hranostaj, tchoř tmavý,
jezevec lesní, vydra říční, norek evropský
• Další lasicovité šelmy jsou skunk severoamerický,
rosomák sibiřský …
OPAKOVÁNÍ
Doplňte text:
Jsou to ………. šelmy. Mají ………. štíhlé tělo, krátké nohy a
………. drápy. Co se týká potravy, tak to jsou ….….. a ……... .
V blízkosti řitního otvoru jim ústí …….… ………., které jsou
nejvíce vyvinuté u …….… a …….…. . Nejmenší lasicovitou
šelmou je ………. ………. . ……… špičku ocasu, a to i v zimním
šatu, který je jinak bílý, má …….…. ……….. Na vesnicích
můžeme potkat ….……. ………., která má ………. náprsenku.
Kuna lesní má náprsenku …….….. Nejhustší srst má …….….
……….. . Jako kožešinová zvířata se chovají ….……. .
Samotářským způsobem života žije …….…. ………. . Největší
lasicovitou šelmou je …….…. …….…. .
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
Jsou to nejmenší šelmy. Mají protáhlé štíhlé tělo, krátké
nohy a nezatažitelné drápy. Co se týká potravy, tak to jsou
masožravci a všežravci. V blízkosti řitního otvoru jim ústí
pachové žlázy, které jsou nejvíce vyvinuté u tchoře a
skunka. Nejmenší lasicovitou šelmou je lasice kolčava.
Černou špičku ocasu, a to i v zimním šatu, který je jinak
bílý, má lasice hranostaj. Na vesnicích můžeme potkat
kunu skalní, která má bílou náprsenku. Kuna lesní má
náprsenku žlutou. Nejhustší srst má vydra říční. Jako
kožešinová zvířata se chovají norci. Samotářským
způsobem života žije jezevec lesní. Největší lasicovitou
šelmou je rosomák sibiřský.
Autorizace
Autorizace z použité literatury
VANĚČKOVÁ,I., SKÝBOVÁ,J., MARKVARTOVÁ,D., HEJDA,T. Přírodopis 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Plzeň, Fraus
2006
KANTOREK,J., JURČÁK,J., FRONĚK,J. Přírodopis 8, Olomouc, Prodos 1999
SIGMUND,L., HANÁK,V., PRAVDA,O. Zoologie strunatců, Praha, Karolinum 1994
Autorizace z CMIS
Obr. 1 Použitý zdroj: < http://www.natuur-wereld.be/media/foto/dieren/wezel-schets.jpg >[cit. 2012-03-06]
Obr. 2 Použitý zdroj: < http://static.nationalgeographic.nl/pictures/genjUserPhotoPicture/original/07/34/18/wezel-183407.jpg >
[cit. 2012-03-06]
Obr. 3 Použitý zdroj: < http://www.dieren-hobby.nl/fretten/gedrag/wezel.jpg > [cit. 2012-03-06]
Obr. 4 Použitý zdroj: < http://i1-news.softpedia-static.com/images/news2/Stoats-3-Hours-of-Sex-and-Incest-2.jpg > [cit. 2012-03-06]
Obr. 5 Použitý zdroj:< http://wwwdelivery.superstock.com/WI/223/4141/PreviewComp/SuperStock_4141-21258.jpg >
[cit. 2012-03-06]
Obr. 6 Použitý zdroj: < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/Polecat_in_denmark.jpg > [cit. 2012-03-06]
Obr. 7 Použitý zdroj: < http://static.panoramio.com/photos/original/18519261.jpg > [cit. 2012-03-06]
Obr. 8 Použitý zdroj: < http://25.media.tumblr.com/tumblr_lht7pxjJNk1qargfho1_500.jpg > [cit. 2012-03-06]
Obr. 9 Použitý zdroj: < http://www.wildaboutbritain.co.uk/pictures/data/6/Badger_meles_meles_l.jpg > [cit. 2012-03-06]
Obr. 10 Použitý zdroj: < http://www.ottersandbutterflies.co.uk/upl_otter_images/dartmoor_days_out-_1_12.jpg > [cit. 2012-03-06]
Obr. 11 Použitý zdroj: < http://www.biolib.cz/IMG/GAL/10620.jpg > [cit. 2012-03-06]
Obr. 12 Použitý zdroj: < http://honeygarden.ru/animals_and_birds/minks/mink.jpg > [cit. 2012-03-06]
Obr. 13 Použitý zdroj: < http://www.leon-elite.ru/images/upload/5002_1285525119_preview.jpg > [cit. 2012-03-06]
Obr. 14 Použitý zdroj: < http://s004.radikal.ru/i208/1202/c1/bcdb1253af5e.jpg > [cit. 2012-03-06]
Obr. 15 Použitý zdroj: < http://3.bp.blogspot.com/-MLmLFo4zyGM/TVzPh8zp_8I/AAAAAAAAAi0/HvLcrq5Mlq8/s1600/zorillatg.jpg >
[cit. 2012-03-06]
Obr. 16 Použitý zdroj: < http://db3.stb.s-msn.com/i/A1/3C33D74F8131917486C3354374773.jpg > [cit. 2012-03-06]