Michaela Chaloupková

Download Report

Transcript Michaela Chaloupková

ODPOVĚDNÉ DODAVATELSKO
– ODBĚRATELSKÉ VZTAHY?
ANO
16. 4. 2013
JUDr. Michaela Chaloupková, MBA
Členka představenstva a ředitelka Divize nákup,
Skupina ČEZ
Osobní a firemní odpovědnost – blízké hodnoty
BEZPEČNOST
SPOLUPRÁCE
DISCIPLÍNA
SYSTÉM
1
Osobní a firemní odpovědnost – blízké hodnoty
BEZPEČNOST
Na prvním místě definujeme bezpečnost lidí i provozů a související
zásady ochrany životního prostředí
2032
Počet řídících dokumentů závazných pro zaměstnance ČEZ
Vnímáme odpovědnost za etické chování dodavatelsko-odběratelského
řetězce (externí i interní audity, požadavky na certifikace, školení pro
dodavatele …)
2
Společnosti Skupiny ČEZ, a.s. – centralizovaný
nákup
SPOLUPRÁCE
Integrovaný nákup
ČEZ, a. s.
ČEZ Logistika, s.r.o.
ČEZ Prodej, s.r.o
ČEZ Teplárenská, a.s.
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
ČEZ Energetické služby
ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
ČEZ ICT Services, a.s.
ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
ČEZ Elektrárna Počerady, a.s.
ČEZ Elektrárna Dětmarovice, a.s.
ČEZ Měření, s.r.o.
„Teplárna Trmice“
„OZ – malé vodní elektrárny“
3
Osobní a firemní odpovědnost – blízké hodnoty
SPOLUPRÁCE
Nakupujeme centrálně pro společnosti Skupiny ČEZ
10 681
Počet aktivních dodavatelů Skupiny ČEZ v roce 2012
Vnímáme spoluodpovědnost za výsledek
4
SPOLEČNÁ SNAHA POMOCI
5
Osobní a firemní odpovědnost – blízké hodnoty
DISCIPLÍNA
Co vyžadujeme od partnerů, nastavujeme sobě ještě přísněji
21
dní pro standardní splatnost faktur
Jednání uvnitř firmy se zákonitě odráží ve vnějším chování zaměstnanců
6
NAŠICH 7 PRINCIPŮ NAPŘÍČ SKUPINOU ČEZ
7
Osobní a firemní odpovědnost – blízké hodnoty
SYSTÉM
Organizační transparentnost – SAP SRM
8 005
počet výběrových řízení a veřejných zakázek provedených za rok 2012
Odpovědné podnikání - evidence a transparentnost kroků v SAP SRM
8
SAP SRM
•Evidence celého nákupního procesu od schválení požadavku na nákup po odsouhlasení
uzavírané smlouvy, objednávky a navazující likvidaci faktury
•Výběrová řízení a veřejné zakázky
•E- aukce
•Podpora elektronického obchodování, provázání s dodavatelským portálem
•Maximální využití elektronické komunikace s dodavatelem -registrace dodavatelů k
produktovým kategoriím a krajům přes dodavatelský portál
•Kontrola oproti českému registru ekonomických subjektů (RES) a zahraničním registrům
•Zásoby a pohyby skladových zásob
9
DĚKUJI ZA POZORNOST
10