Žiacke a demonštračné experimenty z optiky

Download Report

Transcript Žiacke a demonštračné experimenty z optiky

Žiacke a demonštračné
experimenty z optiky
Peter Horváth
FMFI UK Bratislava
Gymnázium C.S. Lewisa, Bratislava
Žiacke aktivity
CD ako mriežka, aj svetlo prechádzajúce
Ohyb svetla na CD
Meranie mriežkovej konštanty
Meranie vlnovej dĺžky svetla
Žiacke aktivity
Meranie rýchlosti svetla vo vode
pomocou lomu (Z. Polák)
pomocou CD
Meranie indexu lomu
cez Snellov zákon
Meranie indexu lomu
cez Snellov zákon
Meranie rýchlosti svetla vo vode, CD
Potvrdenie, že sa mení vlnová dĺžka svetla,
nie frekvencia svetla
a
y
α
l
a1
α'
y1
l
a
a1
y
α
α'
l
l
  cT
bα
1  c1T

λ
y1
y

b a
a
1
y2  l 2
c 
n  
c1 1
y1

b a1
y
y2  l 2
y1
2
y1  l 2
a1 
2
y1  l 2
Meranie rýchlosti svetla vo vode, CD
Meranie rýchlosti svetla vo vode, CD
Meranie rýchlosti svetla vo vode, CD
Demonštračné a frontálne
experimenty
Pozorovanie spektier s mriežkou z CD
žiarovka, LED dióda, žiarivka...
Rozklad svetla na CD
V. Pazdera, spektroskop
(skúste si sami...)
Dodatok
Šošovky (čočky)
L. Dvořák
Model oka, chyby oka
+ jednoduchý zdroj svetla
Literatúra
Dvořák, L.: Co s čočkama – aneb optická lavice pro období
finanční krize. In: Dílny Heuréky 2009 – 2010,
Prometheus, Praha 2011
Schwabacher, A., Pazdera, V.: Jednoduchý spektroskop.
In: Dílny Heuréky 2005, Prometheus, Praha 2006
Polák, Z.: Měření indexu lomu (Ukázky a návody
laboratorních prací). Dostupné na:
fyzika.gymnachod.cz/lab/0514.doc, prístup 30. 08. 2013
Ďakujem
[email protected]