Ryby_reprodukcia

Download Report

Transcript Ryby_reprodukcia

REPRODUKCIA RÝB Perutýn ohnivý (Pterois volitans)

RYBY - PISCES

Ryby (

Osteichtyes

,

Pisces

) sú výlučne vodné stavovce. Ich koža je slizovitá a sú v nej šupiny rôznych typov (cykloidné, ktenoidné, ganoidné). U väčšiny rýb je už kostra kostená. Chrbtica je rozdelená do stavcov a pôvodná chorda je zatlačená do zvyškov, ktoré sú medzi telami jednotlivých stavcov. Z bočných výbežkov stavcov sa v prednej časti tela tvoria rebrá, ktoré spevňujú steny brušnej dutiny. V oblasti párových plutiev (prsné a brušné) sa vytvárajú kosti, ktoré tvoria základ budúcich končatín. V oblasti prsnej plutvy sa tvorí lopatkové pásmo a v oblasti brušných plutiev panvové pásmo. Ani lopatkové ani panvové pásmo nie je spojené s chrbticou, obe sú voľne uložené vo svaloch.

Muréna nosatá (Rhinomuraena

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA RÝB

Žiabre rýb a typy plynových mechúrov Dýchacím orgánom sú vnútorné žiabre uložené na 5 pároch žiabrových oblúkov. Žiabre sú tvorené zo silno prekrvených lupienkov (= žiabrové lístky) a sú prekryté skrelami.

Anatomická stavba tela ryby

Krvný obeh ryby a oko

Zmyslové a nervové orgány rýb

Typy plutiev

Rozmnožovanie Veľká väčšina druhov je oddeleného pohlavia ( gonochorizmus ), len veľmi vzácne sú hermafroditi a to hlavne hlbokomorské druhy. Existujú aj druhy meniace pohlavie počas života, napríklad muréna nosatá . Zmena pohlavia je bežná u druhov so silne vyvinutou teritorialitou žijúcich v uzavretých skupinách, tzv. háremoch. Háremy tvorí skupina menších samičiek a jeden väčší samček. Keď uhynie, je nahradený najväčšou samičkou, ktorá sa zmení na samca [4] Ryby sa rozmnožujú väčšinou vonkajším oplodnením , malá skupina rýb však vnútorným oplodnením a rodia živé mláďatá - sú živorodé (napr. gupka dúhová ). Pri vonkajšom oplodnení kladie samica na vopred vybraný podklad (u čeľade ihlovité dokonca do brušného vaku samca), alebo len voľne do vody vajíčka ikry . Z nich sa vo väčšine prípadov vyliahnu juvenilné jedince , hoci niekedy sa hovorieva o larvách , pre ich značnú odlišnosť od dospelých jedincov. Len niekoľko málo druhov sa však vyvíja cez pravé larvy. Mláďatá sa niekedy vyliahnu so žĺtkovým vakom , čo je zásoba ich živín na určité obdobie.

Niektoré skupiny kvôli rozmnožovaniu migrujú na veľké vzdialenosti, niekedy dokonca až do iného typu prostredia. Príkladom je úhor európsky (

Anguilla anguilla

), ktorý žije v sladkých vodách, ale rozmnožovať sa chodí do Sargasového mora . Rozlišujeme anadrómne migrácie, pri ktorých migrujú morské druhy do riek napr. losos atlantický a katadrómne migrácie, pri ktorých sa naopak sladkovodné druhy odchádzajú rozmnožovať do morí.

Časť rýb (napr. čeľaď

Cichlidae

) má rozvinutú rodičovskú starostlivosť – starajú sa o vajíčka (ikry) aj o mláďatá. Iné taxóny sa starajú len o ikry, prípadne sa o ne nestarajú vôbec či ich dokonca požierajú kanibalizmus .

Rôzne spôsoby ukladania ikier a rozmnožovania

Vzťahy medzi veľkosťou vajíčka,plodnosťou a ranným vývinom - čim väčšie ikry – tým menšia plodnosť - väčšia samica viac ikier - menšia plodnosť rýb starajúcich sa o potomstvo - morské ryby väčšia plodnosť ako sladkovodné - veľké vajíčka – ranný vývin dlhší - z veľkých vajíčok väčšia mlaď – ranný vývin trvá dlhšie - vajcorodosť – kladú ikry – vonkajšie oplodnenie - vajcoživorodosť – vnútorné oplodnenie – kaprozúbkovité - živorodé – vnútorné oplodnenie – gupka - anadromný ťah – neres v sladkých vodách – losos, jeseter - katadromný ťah – neres v mori a v brakických vodách - úhor - ryby – monocyklické – neres raz za život – lososy a úhory - polycyklické – niekoľkokrát neres – vetšina rýb,neres v pároch samec viac samíc

veľmi malé, tzv. trpazlíkovité druhy rýb → od veľkosti 25 mm do veľkosti 50 mm; malé druhy rýb → od veľkosti 50 mm do veľkosti 100 mm; stredne veľké druhy rýb → od veľkosti 100 mm do veľkosti 150 mm; veľké druhy rýb → od veľkosti 150 mm do 200 mm; veľmi veľké druhy rýb → od veľkosti 200 mm a viac.

Larva úhora európskeho, ktorý je vzácnym príkladom druhu ryby rozmnožujúceho sa cez larválne štádium Schématický nákres srdca ryby Mláďa tuniaka nesúce žĺtkový vak

Tvar tela u morských koníkov (

Hippocampinae

zvyčajného tela rýb ) je nápadne odlišný od vretenovitého tvaru Doména Ríša (regnum) Vývojový stupeň Skupina Vývojová vetva Kmeň (phylum) Podkmeň (subphylum) Nadtrieda (superclassis) Stupeň Vedecký názov

Osteichthyes

Synonymá : Pisces Eukaryoty Živočíchy Animalia Epitelovce Eumetazoa Dvojstranovce Bilateralia Druhoústovce Dueterostomia Chordáty Chordata Stavovce Vertebrata Ryby Osteichthyes Teleostomi