systematisk behandling av marginal periodontitt og peri

download report

Transcript systematisk behandling av marginal periodontitt og peri

SYSTEMATISK BEHANDLING AV MARGINAL PERIODONTITT OG PERI-IMPLANTITT

O S L O T A N N P L E I E R F O R E N I N G 2 9 . 1 0 . 2 0 1 4

SYSTEMATISK PERIODONTITT BEHANDLING FASE 1(UTREDNING/ FORBEHANDLINGSFASEN) A. JOURNALOPPTAK B. DIAGNOSER C INNLEDENDE BEHANDLING/ HYGIENEFASE OG BEHANDLINGSPLAN

SYSTEMATISK PERIODONTITT BEHANDLING FASE 2 (BEHANDLINGSFASEN) SUBGINGIVAL REDEPURASJON PERIODONTAL KIRURGI TILHELINGSKONTROLL FASE 3 (VEDLIKEHOLDSFASEN )

HYGIENEFASEN

1. Endre adferd/livstil ( røykevaner for eksempel) • • • • 2. Supragingival plakk kontroll Hjemmetannpleie Praktisk ferdighet Kunnskap Skape interesse for tannpleie (motivering) Hindre utvikling av gingivitt Tannsteinrensning (Subgingival scaling) og rotplanering

HJEMMETANNPLEIE

• •

Hvor rene skal tennene være?

Målet er å fjerne bakteriebelegg Kan sees med plakkinnfarging •

Hvor ofte?

Tar ca 1 døgn å utvikle synlig bakteriebelegg • • 72 t og 96 t gingivitt 12 t og 24 t ikke gingivitt (Silness og Løe)

HJEMMETANNPLEIE

Hvor og når?

• • Viktig å innarbeide gode rutiner Etter frokost og før sengetid

Hvordan?

• • • • • • • • Ingen vitenskapelig bevis på hvilken metode som er best Anbefaler trykk på 100 gram Skrubbe metoden Modifisert bass Elektrisk tannbørste Interdental børster Tanntråd tannstikker

TANNSTEINRENSING

Målet

Fjerne de lokale årsaksfaktorer og skape en ny rotoverflate hvor det kan dannes nytt epitelfeste og kanskje nytt bindevevsfeste • • • • • •

Instrumentvalg

Kyretter 11/12, 13/14 Universalkyrette ¾ syntetter Ultralydapparat ( ems) luftscaler Wærhaugsdiamant

TANNSTEINRENSING

• • •

Utførelsen

Smertekontroll Under 4-5 mm vanligvis er ikke anestesi nødvendig.

Over 5 mm er anestesi ofte nødvendig.

• • • • Kan være vanskelig !

Furkasjoner og furer Posteriore områder.

Dype lommer.

TANNSTENRENSING

Forventninger Gingivitt

Full regenerasjon • • •

Periodontitt

Betennelsesinfiltratet Reduseres/forsvinner Lommeepitelet blir til kontakt epitel og evt nytt epitelfeste ( long junction) Tar 1-4 måneder å gjendanne subgingivalt plakk etter kun depurasjon.

• • • • • •

Tilhelingsprosessen

Timer: inflammasjonsprosess Innen 1 uke gjendannelse av kontakt epitelet.

I løpet av 2 uker er epitelfeste etablert. Ca 1 mnd før betennelsesinfiltratet blir normalt med bindevevstrukturer (organiserte fibre) og vevet er skrumpet ferdig.

Modningen kan foregå i måneder Ca 3 måneder etter plakkontrollfase

TANNSTEINRENSING

Tannsteinrensing (Subgingival scaling) og rotplanering: 1.

2.

3.

Fjerne subgingival tannstein og plakk. Viktig at de mest apikale områdene i lommen blir renset(i forhold til registrerte målinger) Kontroller lommen etter 2-3 måneder: Bop og resttannstein. ” løs eller fast ” gingiva.

Ved persisterende tannstein: redepurasjon eller sende videre til tannlege for flapoperasjon.

SYSTEMATISK PERIODONTITTBEHANDLING FASE 2 (BEHANDLINGSFASEN) SUBGINGIVAL REDEPURASJON PERIODONTAL KIRURGI TILHELINGSKONTROLL FASE 3 VEDLIKEHOLDSFASEN

PERIODONTAL VEDLIKEHOLDSBEHANDLING

Mål

• Unngå supra og subgingival plakk og påfølgende inflammasjon.

Hvordan

• • • • Vurdere grad av mottakelighet og riskofaktorer.

Daglig egentannpleie.

Regelmessig profesjonell kontroll (3-6 mnd kontroller) Enkelte undersøkelser har vist stabilitet i 15-20 år.

SYSTEMATISK PERIODONTITTBEHANDLING FASE 3 VEDLIKEHOLDSFASEN Implantater: Under 4 mm.: scaling og puss ( periflow for eksempel) Over 5 mm og røntgenologisk bentap: henvise videre

NÅR SKAL MAN HENVISE TIL PERIODONTIST

• • • • • • • Ved alvorlige marginal periodontitt Periodontitt som ikke tilheler etter behandling Periodontitt hos pasienter med redusert allmenntilstand I tilfeller hvor mange tenker seg periodontal regenerasjonsbehandling Peri-implantitt Benaugmenteringer Implantatbehandling