Είδη διαφήμισης

Download Report

Transcript Είδη διαφήμισης

ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ;
‫ ﺸ‬Διαφήμιση είναι η πρωτότυπη δημιουργία
μηνυμάτων, που αναφέρονται σε :
‫ ﺸ‬προϊόντα ή εμπορικές υπηρεσίες και η
δημοσίευση τους, με την αγορά χώρου ή
‫ ﺸ‬/ και του χρόνου στα μέσα επικοινωνίας,
με τελικό στόχο την παρακίνηση των
‫ ﺸ‬αποδεκτών αυτών μηνυμάτων να
αγοράσουν τα διαφημιζόμενα προϊόντα‫ ﺸ‬υπηρεσίες (B. Bernstein).
ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Ανταγωνιστική διαφήμιση
Διαφήμιση Υπενθυμίσεως
Διαφήμισης Επανισχύσεως
Συνεργατική διαφήμιση
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Όταν μια διαφήμιση γίνεται με σκοπό να
παρουσιάσει τα μειονεκτήματα αντίπαλου
προϊόντος αντί να παρουσιάσει
πλεονεκτήματα του προϊόντος
Παραδείγματα τέτοιας διαφήμισης:
1. WIND ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ+13
2. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ MAC-PC
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ
• Όταν τα μηνύματα τονίζουν ιδιαίτερα τη
αντοχή του προϊόντος . Επιδιώκεται στη
φάση της ωριμότητας .Οι καταναλωτές
που έχουν ήδη πεισθεί θα ήθελαν κάθε
τόσο λίγο να τους υπενθυμίζουν ότι το
προϊόν υπάρχει και τους περιμένει.
• ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
• ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ DERBY
• ΠΑΛΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ COCA-COLA
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
• Συνεργατική Διαφήμισης σημαίνει όταν
δύο εταιρείες συνεργάζονται.
• ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
• Public και Wind
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΜΠΑΝ