Cimdu adīšana

download report

Transcript Cimdu adīšana

Cimdi
Cimdu raksti „ieprecēti” no novada novadā,
tāpēc precīzāk cimda piederību konkrētam
novadam raksturo tā krāsu un toņu salikums.
Latgale ir linu zeme, tāpēc šī novada
cimdos dominē linu pelēkie gaišie toņi.
Tāpat Latgalei un arī Kurzemei
raksturīgas ir spilgtās un priecīgās
krāsas.
Arī vārds „rakstaiņi” trāpīgāk
apzīmē tieši Kurzemes cimdus, jo to
raksti ir krāšņāki kā citos novados.
Savukārt Vidzemei raksturīgi notonētie,
bēšīgie toņi.
Mierīgie un sulīgie zemes toņi ir
Zemgales dūraiņu pamatā.
JETE UŽĀNE
tautas daiļamata
meistare,
apbalvota ar Triju
Zvaigžņu ordeni
Jetes daiļrade saistās ar
tuvu pie trīs tūkstoš
noadītajiem cimdu pāriem.
Jete Užāne ar viņai veltīto
grāmatu “Cimdu Jettiņa”
Cimda daļu nosaukumi