1. PowerPoint prezentacija DKH

download report

Transcript 1. PowerPoint prezentacija DKH

UDRUŽENJE DRVNI
KLASTER
HERCEGOVINA
UVOD


Udruženje DKH osnovano je 21.05.2014. na
inicijativu ministarstva gospodarstva HNŽ, razvojne
agencije REDAH i privatnih kompanija kako bi
zajedničkim djelovanjem postigli bolje rezultate u
proizvodnji i preradi drveta
Udruženje je osnovano s ciljem razmjene znanja
među članicama ,povećanje konkurencije i
poboljšanog nastupa na tržištu, implementaciju novih
tehnologija, postupaka i novih materijala, izrade
proizvoda po EU standardima










Udruženje ima 19
članica:
Lignum d.o.o. Mostar
Maoles d.o.o. Konjic
Coral Interijer d.o.o. Mostar
Škutor d.o.o. Mostar
Rain d.o.o. Čitluk
Omega Paneli d.o.o. Mostar
Interijer Markić d.o.o. Mostar
Pro Domo d.o.o. Posušje
Eromerc d.o.o. Ljubuški










Niz d.o.o. Mostar
Babić Ambienta d.o.o. Stolac
Šimunović d.o.o. Čapljina
Mg Ekus d.o.o. Ljubuški
Stolarija Kraljević d.o.o.
Tomislavgrad
Judik d.o.o. Neum
Čaltex d.o.o. Kreševo
Stolarija Zovko d.o.o. Široki
Brijeg
Fin namještaj d.o.o. Ljubuški
Drvoexport d.o.o. Mostar
OSVRT NA STANJE U PROIZVODNJI NAMJEŠTAJA
Izvozna strategija drvnog sektora i SWOT
analiza Vanjsko trgovinske komore BIH rađena
2010 godine
 Rezultati u izvozu dobri,ostali ciljevi i zadaci
ispunjeni malim dijelom ( strateško planiranje
u šumarstvu, veća finalizacija,školovanje
kadrova)
 Baziranje na namještaju jer je to glavnina
članica klastera

PROIZVODNJA NAMJEŠTAJA ZADNJIH 10
GODINA- ISTRAŽIVANJE CSIL-CENTRA ZA
INDUSTRIJSKO ISTRAŽIVANJE IZ MILANA
The furniture sector Million of US$
BOSNIA AND HERZEGOVINA
Source: CSIL- Centre for industrial studies Milano
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Production 252
273
380
417
489
431
469
549
523
603
51
Exports
85
124
231
272
332
335
408
480
471
539
34
Imports
64
82
86
125
138
95
92
88
86
80
66
232
234
270
296
190
153
158
138
145
67
Consuption 231
Rankin
g
Main furniture trading partners of Bosnia and Herzegovina
Source: CSIL- Centre for industrial studies Milano
Destination of furniture exports
Germany
52,3%
Spain
6,8%
Czech Republic
6,7%
Croatia
6,8%
Others
19,2%
The furniture sector Million of US$
SERBIA
Source: CSIL- Centre for industrial studies Milano
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Rank
ing
Production
159
148
175
227
254
205
224
249
234
295
60
Export
61
77
106
163
178
148
171
204
210
264
44
Import
81
70
84
133
158
103
95
101
104
141
60
Consuption
179
141
152
197
234
160
148
146
128
172
65
Main furniture trading partners of SERBIA
Source: CSIL- Centre for industrial studies Milano
Destination of furniture exports
Russia
13,8%
Germany
9,8%
France
9,5%
Czech Republic
Others
8,7
34,1
The furniture sector Million of US$
CROATIA
Source: CSIL-Centre for industrial studies Milano
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Rankin
g
Production 373
455
489
585
596
475
475
479
413
462
55
Exports
211
231
291
358
357
264
290
319
293
322
41
Imports
276
296
366
438
476
348
280
305
268
239
53
Consuption 438
520
564
666
715
560
465
465
387
379
57
Main furniture trading partners of CROATIA
Source: CSIL- Centre for industrial studies Milano
Destination of furniture exports
Germany
36,5%
Slovakia
22,3%
Italy
8,0%
Slovenia
5,2%
Others
15,2%
Proizvodnja u 10 godina rasla prosječno 15%
 Izvoz također rastao 15% i iznosi 90%
proizvodnje
 Uvoz 15% od izvoza
 Domaće potrebe 25% proizvodnje
 Najveći izvoz u Njemačku 52,3%

GRAFIČKI PRIKAZ ZA 2013 GODINU
PROIZVODNJA
GRAFIČKI PRIKAZ ZA 2013 GODINU IZVOZ
GRAFIČKI PRIKAZ ZA 2013 GODINU UVOZ
GRAFIČKI PRIKAZ ZA 2013 GODINU POTROŠNJA
Proizvodnja veća nego u Hrvatskoj i Srbiji,
skoro kao ove dvije zajedno
 Izuzetni rezultati, ali mogu biti bolji ukoliko
budemo ulagali i uvjerili vlast na svim nivoima
da se ulaže u ovu granu industrije
 Ulaganje nije veliko , ali daje izvrsne rezultate

AKCIJE I CILJEVI DKH ZA 2014 I 2015 GODINU




Studija izvodljivosti otpada- projekt GIZ, REDAH
Suradnja i zajedničke akcije sa drugim klasterima u
BIH i izvoznim odjelom VTK
Snimanje stanja i zajednički proizvodi članica
klastera, obilazak stručnjaka gospodina Kaupertaprojekat GIZ
Edukacija korištenja ulja i voska kod završne zaštite
drveta- gosp. Kaupert, GIZ



Studijsko putovanje Austrija i Njemačka,2 klastera,
fakultet i 3 firme proizvodnje- GIZ
Organizacija sajma drveta i prateće
industrije,dizajnera i domaćih proizvođača kao brand
BIH
Lobiranje i financijska podrška GIZ-a
SAJAM DRVNE INDUSTRIJE MOSTAR
14.04-18.04.2014.
Specijalizirani sajam
 Postati tradicionalan
 Svake godine organizacija sajma drugog
klastera
 Dizajn i proizvodnja
 Radionice, seminari,prezentacije
 Strategije

ŠKOLOVANJE KADROVA



Razgovor sa fakultetima strojarstva, građevine i
dizajna u Mostaru za školovanje visoko obrazovanih
kadrova potrebnih u drvnoj industriji
Srednje obrazovanje- dualno za učenike srednjih
strukovnih škola sa obaveznom praksom za sada po
firmama
CILJ: Formiranje trening centra i dizajn radionice pri
klasteru
CILJEVI I ZADACI S OSTALIM KLASTERIMA
Pozicioniranje drvnog sektora na svim nivoima
vlasti te suradnja sa VTK za sve izvozne projekte
 Zakonsko reguliranje u oblasti šumarstva i
primarne prerade
 Certifikacija za proizvode od masivnog drveta i
ostali certifikati potrebni za izvoz
 Uvođenje ekonomskih atašea pri
veleposlanstvima i njihovo lobiranje za naše
proizvode

CILJEVI I ZADACI S OSTALIM KLASTERIMA



Stvaranje fondova na svim nivoima vlasti za drvnu
industriju kao stratešku za izvoz, novostvorenu
vrijednost,zapošljavanje
Strateško opredjeljenje i studija za privatno javno
partnerstvo kod tvornica koje će proizvoditi razne
ploče ( a posebno iverice, šperploče, panel ploča)
Izrada nastavnih planova i programa za školovanje
kadrova za drvnu industriju
HVALA NA PAŽNJI!!