Stavba Zeme

download report

Transcript Stavba Zeme

Obr. 1
Čo vieme povedať o Zemi ?
Obr. 2
Zem sa člení na tri
zemské sféry :
1. Zemská kôra – je
najvrchnejšia pevná
vrstva Zeme, skladá sa
z ľahkých hornín, jej
hrúbka je 6-40 km.
2. Zemský plášť – má
podobné zloženie ako
zemská kôra, obsahuje
väčšinu zemskej hmoty.
3. Zemské jadro – má
veľkú hustotu a
magnetické vlastnosti, je
tvorené niklom a železom,
vnútorná časť jadra je
tuhá a vonkajšia kvapalná.
Obr. 3
Zemská kôra
Pevninská kôra
Zemská
kôra
1. Žulová vrstva
2. Čadičová vrstva
Oceánska kôra
Oceán
Vo vrchnej časti zemského plášťa sa nachádzajú pevné
horniny, smerom k zemskému jadru sú horniny tekuté.
Teplota hornín v zemskej
kôre stúpa o 30°C na
každý kilometer do hĺbky.
Obr. 4
Zemská kôra spolu s najvrchnejšou časťou zemského
plášťa sa nazýva litosféra.
Krátke video :
http://www.youtube.com/watch?v=QDqskltCixA
Opakovanie nového učiva
Aké hlavné časti má zemské teleso ?
Aké charakteristické vlastnosti má zemské
jadro ?
Čo je litosféra ?
Ktoré hlavné zložky má zemské jadro ?
Použité zdroje :
Obr. 1 – http://www.volny.cz/jiri.k.jurecka/obrazky/StavbaZeme2.jpg
Obr. 2 – http://big.photo-1.blingeasy.com/images/bling/3624_the_galaxy.gif
Obr. 3 – http://www.gamepark.cz/pictures/00/08/45/84574.jpg
Obr. 4 - http://www.cotf.edu/ete/images/modules/msese/earthsysflr/EFSphereP1.gif