Počítačové vírusy

Download Report

Transcript Počítačové vírusy

Počítačové vírusy
Jozef Brunik
4.C
Čo je vírus??
• malý, relatívne jednoduchý program, ktorý je
schopný sám seba šíriť a vykonávať činnosť,
pre ktorú bol napísaný.
Pojmy
• infekcia – nákaza, proces šírenia vírusu
• hostiteľ – napadnutý súbor
• karanténa – izolovanie napadnutého súboru
• liečenie – odstraňovanie vírusu
História
• 1983 – F. Cohen - vytvoril samorozmnožovací
kód
• 1986 – dvojica Pakistancov vytvorila prvý
ozajstný vírus
• 1988 – prvá antivírusová asociácia – McAfee –
vydala prvý antivírový program – VirusScan
• 1995 – vírusy si vybrali za hlavný cieš svojho
pôsobenie OS od Microsoftu...
Kto píše vírusy?
• Prepustení programátori
• Mladí, ktorí si chcú vyskúšať svoje schopnosti
• Spameri
• Nie celkom psychicky zdraví jedinci...
Rozdelenie vírusov
• Podľa miesta, kam sa ukladajú
• Podľa umiestnenia v pamäti
• Podľa deštruktívnosti
• Podľa schopnosti sa skývať
Podľa miesta ukladania
• Spustiteľné súbory
• Systémové oblasti
• Dokumenty obsahujúce makrá
• Ľubovoľné miesto na disku
Podľa umiestnenia v pamäti
• Nerezidentné
• Rezidentné
Podľa maskovania
• Polymorfné
• Stealth
Podľa deštruktívnosti
• Nedeštruktívne
• Napádajúce programy
• Ničiace údaje
• Odosielajúce z PC údaje
• Ničiace hardware
Malware – zlomyseľný software
• Trójske kone
• Červy
• Spammery
• Dialery
Šírenie vírusov
• Prostredníctvom výmenných médií
• Počítačovej siete
• E-mailom
Prevencia
• Pasívna ochrana – používanie originálneho
softwaru, používanie quest konta,
aktualizovať, nezdieľať...
• Aktívna – firewall, antivírus, antispam,
programy na detekciu malware a adware
Antivírusové programy
• Skenovanie
• Odstránenie
• Zálohovanie
• Rezidentný štít
Typy
• NOD 32
• AVG free edition
• Avast home edition