DEŠIMTAINIŲ TRUPMENŲ VEIKSMAI

download report

Transcript DEŠIMTAINIŲ TRUPMENŲ VEIKSMAI

DEŠIMTAINIŲ TRUPMENŲ
VEIKSMAI
Matematikos
vyr. mokytoja
J.Palaitienė
TIKSLAS

Padėti mokiniams įsisavinti dešimtainių
trupmenų veiksmų taisykles
SUDĖTIS



Rašome stulpeliu vieną po kita taip, kad
vienvardžių skyrių skaitmenys būtų vienas po
kitu ir kad kablelis būtų po kableliu;
Prirašome dešinėje tiek nulių, kad visuose
skaičiuose po kablelio būtų tiek pat
skaitmenų;
Sudedame kaip natūraliuosius skaičius –
pagal skyrius, pradėdami iš dešinės pusės.
Atimtis



Rašome stulpeliu vieną po kita taip, kad
vienvardžių skyrių skaitmenys būtų vienas po
kitu ir kad kablelis būtų po kableliu;
Prirašome dešinėje tiek nulių, kad visuose
skaičiuose po kablelio būtų tiek pat
skaitmenų;
Atimame kaip natūraliuosius skaičius – pagal
skyrius, pradėdami iš dešinės pusės.
DAUGYBA


Nekreipiame dėmesio į kablelį ir dauginame
kaip natūraliuosius skaičius;
Sandaugoje atskiriame kableliu iš dešinės
tiek skaitmenų, kiek jų yra po kablelio
abiejuose dauginamuosiuose kartu.
DALYBA



Dalijame panašiai kaip natūraliuosius
skaičius;
Dalmenyje rašome kablelį ten, kur baigiama
dalyti sveikoji dalis;
Jeigu dalinio sveikoji dalis mažesnė už
daliklį, tai dalmuo turi nulį sveikųjų.
Sudėties ir atimties savybės





a+0=a
a+b=b+a
(a + b) + c = a + (b + c)
a–0=a
a–a=0
Daugybos savybės






a∙0=0
a∙1=1
a ∙ a = a²
a∙b=b∙a
(a ∙ b) ∙ c = a ∙ (b ∙ c)
(a + b) ∙ c = a ∙ c + b ∙ c
Pagrindinė dalmens savybė


Dalinį ir daliklį padauginus iš to paties
skaičiaus, nelygaus nuliui, dalmuo
nepasikeičia;
Dalinį ir daliklį padalijus iš to paties skaičiaus,
nelygaus nuliui, dalmuo nepasikeičia.
SĖKMĖS MOKANTIS !☺
Ačiū už dėmesį