Transcript Tải về

LỚP 9

Lược đồ miền Nam Việt Nam

Địch rút chạy trên đèo Phượng Hoàng (3-1975

)

Cuộc rút chạy của địch tác động trực tiếp đến tinh thần chiến đấu của binh lính và chính quyền

Sài Gòn ở Khánh Hòa…

Lược đồ Tây Nguyên

1. Tình hình Khánh Hòa đầu năm 1975

- Địch rút chạy sau thất bại Buôn Ma Thuột. - Lực lượng Quân giải phóng vào yểm trợ.

- Các lực lượng cách mạng đã chuẩn bị đầy đủ… => Thời cơ giải phóng quê hương đã đến.

SĐ10

1. Tình hình Khánh Hòa đầu năm 1975 2. Diễn biến 2-4

- Sáng 31-3-1975, Sư đoàn 10 chủ lực của ta nổ súng tại Ninh Hòa  địch chạy tán loạn.

1-4

- Đến 1-4, đại bộ phận nông thôn Ninh Hòa được giải phóng.

- Ngày 2-4, Vạn Giã được giải phóng.

Quần đảo Trương Sa Lược đồ Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 ở Khánh Hòa

1. Tình hình Khánh Hòa đầu năm 1975 2. Diễn biến

- Ngày 2-4, Nha Trang được giải phóng.

2-4

- Cùng ngày, Vĩnh Xương, Diên Khánh được giải phóng.

2-4 2-4 1-4 2-4 3-4 29-4 Quần đảo Trương Sa Lược đồ Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 ở Khánh Hòa

- Ngày 3-4, thị xã và khu liên hợp Cam Ranh được giải phóng.

- Sau ngày 3-4, quần chúng treo cờ giải phóng trên các đảo Hòn Tre, Bích Đầm, Trí Nguyên … - 29-4-1975, ta làm chủ quần đảo Trường Sa.

NT

CR

Ta làm chủ quần đảo Trường Sa

Nhân dân Khánh Hòa mừng chiến thắng (1-5-1975)

3. Ý nghĩa

- Khánh Hòa hoàn toàn giải

Khánh Hòa được giải phóng

phóng, trở thành bàn đạp quan trọng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Khánh Hòa

- Cùng cả nước viết lên trang sử hào hùng chống ngoại xâm của dân tộc…

Lược đồ Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975

Nhân dân Khánh Hòa tiếp sức quân giải phóng tiến vào giải phóng Sài Gòn (4 – 1975)

Huân chương Thành đồng của quân và dân Khánh Hòa

Hãy điền vào chỗ trống trong bảng sau các địa điểm phù hợp với các mốc thời gian trong quá trình giải phóng quê hương Khánh Hòa xuân 1975 Thời gian 31 – 3 Sự kiện

Sư đoàn 10 chủ lực của ta nổ súng tấn công Ninh Hòa

1 – 4 2 – 4

Đại bộ phận nông thôn Ninh Hòa được giải phóng.

Vạn Ninh được giải phóng.

2 – 4

Nha Trang, Vĩnh Xương, Diên Khánh được giải phóng.

3 – 4 Sau ngày 3 – 4 29 – 4

Thị xã và khu liên hợp Cam Ranh được giải phóng. Nhân dân trên các đảo Hòn Tre, Bích Đầm, Trí Nguyên … tự giải phóng.

Ta đã làm chủ quần đảo Trường Sa.

Nhận xét của em về quá trình giải phóng Khánh Hòa và giải thích vì sao như vậy?

Hãy kể một tấm gương chiến đấu anh dũng của quân và dân Khánh Hòa trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 mà em biết.

Sư đoàn 10 tiến vào Nha Trang

Ta đánh chiếm sân bay Nha Trang

Ta đánh chiếm căn cứ hải quân Cam Ranh