Sinüs Dalga kullanılarak Genlik, Etkin Değer, Periyot ve Frekans

Download Report

Transcript Sinüs Dalga kullanılarak Genlik, Etkin Değer, Periyot ve Frekans

Bölüm 5: Osiloskop ile Sinüs, Üçgen ve Kare Dalga Analizi

Deneyin Amacı

• Sinüs, üçgen ve kare dalga kullanılarak genlik, etkin değer, periyot ve frekans ölçümü • A ve B kanalında eş zamanlı ölçüm • İki farklı sinyalin matematiksel toplamı • Bir devrede farklı elemanlar üzerindeki gerilimler arasındaki faz farkının ölçülmesi

Osiloskop ile Sinüs, Üçgün ve Kare Dalga Analizi

Sinüs Dalga kullanılarak Genlik, Etkin Değer, Periyot ve Frekans Ölçümü:

• 330 Ω’luk bir direnci sinyal jeneratörüne bağlayarak sinüs dalga konumuna getirip frekansı 200 Hz’e ayarlayınız. Sinyal jeneratöründen genliği değiştirerek osiloskop ekranından sinyalin değişimini gözleyiniz.

Genlik ve Etkin Değer Ölçümü:

• • Sinyal jeneratörünün genliğini değiştirerek voltmetreden 10 farklı etkin değer V e , ekrandan okuduğunuz V mm osiloskoptan okunan ve V m değerlerini kaydediniz. Her bir gerilim değeri için genliğin etkin değerini V mh hesaplayarak değerleri kaydediniz.

Osiloskoptan tartışınız.

okuduğunuz etkin değerin sinyalin gerçek etkin değeri olup olmadığını

Periyot ve Frekans Ölçümü:

• Sinyal jeneratöründen 200-700 Hz arasında 10 farklı frekans değeri belirleyerek frekansmetreden ve osiloskop ekranından sinyalin periyodunu birim olarak ölçünüz. Bu iki değeri karşılaştırarak sonuçları tartışınız.

Üçgen Dalga kullanılarak Genlik, Etkin Değer, Periyot ve Frekans Ölçümü:

Önceki bölümde sinüs dalgası için yapılan genlik, etkin değer, periyot ve frekans ölçümlerini üçgen dalga için tekrarlayınız.

Kare Dalga kullanılarak Genlik, Etkin Değer, Periyot ve Frekans Ölçümü:

Önceki bölümde sinüs dalgası için yapılan genlik, etkin değer, periyot ve frekans ölçümlerini üçgen dalga için tekrarlayınız.

A ve B Kanalında Eşzamanlı Ölçüm :

470 Ω 1 kΩ A B •Şekil 1’deki devreyi kurarak A ve B kanallarının ayrı ayrı sıfır ayarlarını yapın.

Düşey mode düğmesini Dual konumuna getirin.

~ Şekil 1. Eş zaman ölçüm ve iki sinyalin matematiksel toplanması için kurulması gereken devre •Her iki kanal için ekrandaki sinyalleri grafik kağıdına ölçekli olarak çiziniz ve etkin değerlerini hesaplayınız.

İki Farklı Sinyalin Matematiksel Toplamı:

• Şekil 1’deki devre kurularak A ve B kanallarının ayrı ayrı sıfır ayarlarını yapın.

Düşey mode düğmesini ADD konumuna getirin.

• A ve B kanallarından ayrı ayrı elde edilen sinyallerin aynı zamana gelen genlik değerleri toplanarak bir grafik kağıdına çiziniz. Bu grafikteki sinyali osiloskop ekranından elde edilen sinyal ile karşılaştırınız.

Bir devrede ölçülmesi: farklı elemanlar üzerindeki gerilimler arasındaki faz farkının

1 kΩ A ~ 1 μF B •Şekil 2’deki devre kurularak frekansı bilinen bir sinüssel gerilim uygulanarak osiloskop kontrol panelinde 19 nolu anahtar x-y konumuna getiriniz.

•Ekranda oluşan Lissajous şeklini kullanılarak akım ile gerilim arasındaki faz farkı ölçünüz. Ölçtüğünüz değeri teorik karşılaştırınız.

olarak hesaplanan değerle Şekil 2. Bir devrede farklı elemanlar üzerindeki gerilimler arasındaki faz farkının ölçülmesi için kurulacak devre