Metody vyrovnání nivelačních sítí

Download Report

Transcript Metody vyrovnání nivelačních sítí

Metody vyrovnání nivelačních sítí

Antonín Staněk, 2014

Etapy vyrovnání nivelačních pořadů a sítí 1. etapa • měřená převýšení se opraví o korekce z rozměru stupnic nivelačních latí, stanovené jejich komparací 2. etapa • ověří se, zda rozdíly měřených převýšení tam a zpět v oddílech a pořadech vyhovují daným kritériím • porovnání střední kilometrové chyby s mezní hodnotou • u PN a VPN se připočte korekce na normální převýšení

Etapy vyrovnání nivelačních pořadů a sítí 3. etapa • vlastní vyrovnání 4. etapa • převod výsledků vyrovnání s ostatními potřebnými údaji do báze dat výškového bodového pole (při určování bodů v ČSNS)

Vyrovnání nivelačních pořadů a sítí Rozlišují se tři základní kvalitativně odlišné případy: • nivelační pořad vetknutý mezi dva pevné výškové body (vyššího nebo stejného řádu) • nivelační pořad připojený na jeden pevný (ověřený) výškový bod • vyrovnání výškové sítě pomocí MNČ

• Pořad vetknutý

Pořad připojený na jeden známý bod • výpočet aritmetických průměrů jednotlivých převýšení tam a zpět • výpočet výšek určovaných bodů od výchozího bodu

• Charakteristiky přesnosti

• Vyrovnání metodou MNČ

Vyrovnání zprostředkujících veličin • • • • • • • • jestliže veličiny neměříme přímo, ale zprostředkovaně (převýšení – výšky) zjištění počtu neznámých (nezáviských) určení funkčních vztahů rovnice oprav přetvořené rovnice oprav (linearizované taylorovým rozvojem) normální rovnice výpočet přírustků, oprav a vyrovnaných hodnot kontrola matematickou podmínkou

Podmínkové vyrovnání • • • • • • jestliže měřené veličiny mají splňovat matematické podmínky (uzavřený pořad) stanovení dimenze úlohy (počet podm. rovnic) sestavení podmínkových rovnic odchylkové rovnice (uzávěry) přetvořené podm. rovnice (linearizované taylorovým rozvojem) přechod na zprostředkující vyrovnání nebo korelátové řešení

Podmínkové vyrovnání pro korelátové řešení • normální rovnice pro koreláty • výpočet korelátů, oprav a vyrovnaných hodnot měřených veličin • kontrola dosazením do podmínek, nové podmínky

Charakteristiky přesnosti • • • • • jednotková střední chyba (aposteriorní) střední chyby měřených veličin střední chyby neznámých střední chyby funkcí neznámých střední chyby vyrovnaných měření

Děkuji za pozornost