Veneranda Stramkale

Download Report

Transcript Veneranda Stramkale

KAŅEPJU ŠĶIRŅU UN AUDZĒŠANAS
TEHNOLOĢIJAS AGROTEHNISKO
PARAMETRU NOVĒRTĒŠANA
Projekta izpildītāja: Dr. agr. V. Stramkale
SIA” Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs”
Viļāni, Kultūras laukums 1a, Viļānu novads, LV 4650
Tālr.: 29465004, E-pasts: [email protected]
Kultūra
Šķirnes
Izsējas norma
Kaņepes
Bialobrzeskie, Pūriņi, Finola,Wojko, Beniko, Tygra, Ferimon 12, USO 31, Fedora 17, Santhica 27,
Epsilon 68, Futura 75
70 kg ha-1 slāpekļa mēslojuma efektivitātes noteikšanai šķirnēm Bialobrzeskie, Pūriņi, USO 31 un
šķirnēm Finola, Wojko, Beniko, Tygra, Ferimon 12, Fedora 17, Santhica 27, Epsilon 68, Futura 75
Pielietotās izsējas normas novērtēšana šķirnēm Bialobrzeskie un USO 31:
A - 50 kg ha-1
B - 70 kg ha-1
C - 90 kg ha-1
D - 110 kg ha-1
Sēkla
Kodināta
Sēja
Ar sējmašīnu SN-16
1. Pamatmēslojumā pirms sējas kompleksais mēslojums 16:16:16 300 kg ha-1
2. Veģetācijas periodā papildmēslojumā amonija salpetris N 60 kg ha-1 pielietotās izsējas normas
novērtēšanai šķirnēm Bialobrzeskie un USO 31 un šķirnēm Finola, Wojko, Beniko, Tygra,
Ferimon 12, Fedora 17, Santhica 27, Epsilon 68, Futura 75
3. Slāpekļa efektivitātes noteikšanai šķirnēm Bialobrzeskie, Pūriņi, USO 31
Mēslojuma varianti Slāpekļa mēslojuma devas:
N 0 kg ha-1
N 30 kg ha-1
N 60 kg ha-1
N 90 kg ha-1
Lauciņa platība
Atkārtojumi
12 m2
3
Variantu skaits
29
Lauciņu skaits
87
Fenoloģiskie – augu attīstības fāzes un veldres izturības noteikšana.
Novērojumi
IZMĒĢINĀJUMU HRONOLOĢIJA
• 20. aprīlī veikta izmēģinājuma lauka šļūkšana un 23. aprīlī veikta lauka kultivācija.
• 6. maijā veikta izmēģinājuma lauka iemērīšana un komplekso minerālmēslu sēja, veikta
lauka pirmssējas kultivācija.
• Kaņepju sēja veikta 6. maijā.
• Kaņepes sadīga 22. maijā.
• Slāpekļa papildmēslojums kaņepēm dots 6. jūnijā.
• Kaņepju novākšana uzsākta 31. augustā.
• No 21.-22. septembrim novāktas kaņepju šķirnes un varianti otrajā novākšanas
termiņā.
• Pirmā novākšanas termiņa iztilinātās kaņepes ‘Pūriņi’, ‘Finola’, ‘USO-31’ paceltas 2.
oktobrī. Pārējās kaņepes no pirmā novākšanas termiņa paceltas 11. oktobrī. 1. novembrī
paceltas otrā vākuma tilinātās kaņepes.
METEOROLOĢISKIE RĀDĪTĀJI
METEOROLOĢISKIE RĀDĪTĀJI
NETILINĀTU KAŅEPJU SALMIŅU RAŽA
Netilinātu kaņepju salmiņu
raža, t ha -1
20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
1. novākšanas termiņš
10.0
2. novākšanas termiņš
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
1
1
Pūriņi N0
Pūriņi
N30 kg ha -1
Pūriņi
3
N60 kg ha -1
Pūriņi
4
N90 kg ha -1
2
2
3
4
5
6
7
5 Bialobrezskie N0
6
7
8
Bialobrezskie
N30 kg ha -1
Bialobrezskie
N60 kg ha -1
Bialobrezskie
N90 kg ha -1
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Bialobrezskie
A-50 kg ha -1
Bialobrezskie
10
B-70 kg ha -1
Bialobrezskie
11
C-90 kg ha -1
Bialobrezskie
12
D-110 kg ha -1
9
13
14
15
16
USO-31 N0
USO-31
N30 kg ha -1
USO-31
N60 kg ha -1
USO-31
N90 kg ha -1
USO-31
A-50 kg ha -1
USO-31
18
B-70 kg ha -1
USO-31
19
C-90 kg ha -1
USO-31
20
D-110 kg ha -1
17
Ferimon
12
21 Finola
25
22 Wojko
26 Fedora 17
23 Beniko
27
24 Tygra
28 Epsilon 68
Santhica
27
29
Futura
75
NETILINĀTU KAŅEPJU RAŽA
10.0
9.0
Spaļi, t ha -1
8.0
7.0
6.0
1. novākšanas termiņš
5.0
2. novākšanas termiņš
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
1
1
Pūriņi N0
Pūriņi
N30 kg ha -1
Pūriņi
3
N60 kg ha -1
Pūriņi
4
N90 kg ha -1
2
2
3
4
5
6
7
5 Bialobrezskie N0
6
7
8
Bialobrezskie
N30 kg ha -1
Bialobrezskie
N60 kg ha -1
Bialobrezskie
N90 kg ha -1
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Bialobrezskie
A-50 kg ha -1
Bialobrezskie
10
B-70 kg ha -1
Bialobrezskie
11
C-90 kg ha -1
Bialobrezskie
12
D-110 kg ha -1
9
13
14
15
16
USO-31 N0
USO-31
N30 kg ha -1
USO-31
N60 kg ha -1
USO-31
N90 kg ha -1
USO-31
A-50 kg ha -1
USO-31
18
B-70 kg ha -1
USO-31
19
C-90 kg ha -1
USO-31
20
D-110 kg ha -1
17
Ferimon
12
21 Finola
25
22 Wojko
26 Fedora 17
23 Beniko
27
24 Tygra
28 Epsilon 68
Santhica
27
29
Futura
75
NETILINĀTU KAŅEPJU RAŽA
12.0
Lūksne, t ha -1
10.0
8.0
1. novākšanas termiņš
6.0
2. novākšanas termiņš
4.0
2.0
0.0
1
1
Pūriņi N0
Pūriņi
N30 kg ha -1
Pūriņi
3
N60 kg ha -1
Pūriņi
4
N90 kg ha -1
2
2
3
4
5
6
7
5 Bialobrezskie N0
6
7
8
Bialobrezskie
N30 kg ha -1
Bialobrezskie
N60 kg ha -1
Bialobrezskie
N90 kg ha -1
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Bialobrezskie
A-50 kg ha -1
Bialobrezskie
10
B-70 kg ha -1
Bialobrezskie
11
C-90 kg ha -1
Bialobrezskie
12
D-110 kg ha -1
9
13
14
15
16
USO-31 N0
USO-31
N30 kg ha -1
USO-31
N60 kg ha -1
USO-31
N90 kg ha -1
USO-31
A-50 kg ha -1
USO-31
18
B-70 kg ha -1
USO-31
19
C-90 kg ha -1
USO-31
20
D-110 kg ha -1
17
Ferimon
12
21 Finola
25
22 Wojko
26 Fedora 17
23 Beniko
27
24 Tygra
28 Epsilon 68
Santhica
27
29
Futura
75
ŠĶIEDRAS SATURS, %
60.0
Šķiedras saturs, %
50.0
40.0
1. novākšanas termiņš
30.0
2. novākšanas termiņš
20.0
10.0
0.0
1
1
Pūriņi N0
Pūriņi
N30 kg ha -1
Pūriņi
3
N60 kg ha -1
Pūriņi
4
N90 kg ha -1
2
2
3
4
5
6
7
5 Bialobrezskie N0
6
7
8
Bialobrezskie
N30 kg ha -1
Bialobrezskie
N60 kg ha -1
Bialobrezskie
N90 kg ha -1
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Bialobrezskie
A-50 kg ha -1
Bialobrezskie
10
B-70 kg ha -1
Bialobrezskie
11
C-90 kg ha -1
Bialobrezskie
12
D-110 kg ha -1
9
13
14
15
16
USO-31 N0
USO-31
N30 kg ha -1
USO-31
N60 kg ha -1
USO-31
N90 kg ha -1
USO-31
A-50 kg ha -1
USO-31
18
B-70 kg ha -1
USO-31
19
C-90 kg ha -1
USO-31
20
D-110 kg ha -1
17
Ferimon
12
21 Finola
25
22 Wojko
26 Fedora 17
23 Beniko
27
24 Tygra
28 Epsilon 68
Santhica
27
29
Futura
75
STIEBRIŅU RAŽA
18.0
16.0
Stiebriņi, tha -1
14.0
12.0
10.0
1. novākšanas termiņš
8.0
2. novākšanas termiņš
6.0
4.0
2.0
0.0
1
1
Pūriņi N0
Pūriņi
N30 kg ha -1
Pūriņi
3
N60 kg ha -1
Pūriņi
4
N90 kg ha -1
2
2
3
4
5
6
7
5 Bialobrezskie N0
6
7
8
Bialobrezskie
N30 kg ha -1
Bialobrezskie
N60 kg ha -1
Bialobrezskie
N90 kg ha -1
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Bialobrezskie
A-50 kg ha -1
Bialobrezskie
10
B-70 kg ha -1
Bialobrezskie
11
C-90 kg ha -1
Bialobrezskie
12
D-110 kg ha -1
9
13
14
15
16
USO-31 N0
USO-31
N30 kg ha -1
USO-31
N60 kg ha -1
USO-31
N90 kg ha -1
USO-31
A-50 kg ha -1
USO-31
18
B-70 kg ha -1
USO-31
19
C-90 kg ha -1
USO-31
20
D-110 kg ha -1
17
Ferimon
12
21 Finola
25
22 Wojko
26 Fedora 17
23 Beniko
27
24 Tygra
28 Epsilon 68
Santhica
27
29
Futura
75
ŠĶIEDRAS RAŽA
7.0
Šķiedra, tha -1
6.0
5.0
4.0
1. novākšanas termiņš
3.0
2. novākšanas termiņš
2.0
1.0
0.0
1
1
2
Pūriņi N0
Pūriņi
N30 kg ha -1
Pūriņi
3
N60 kg ha -1
Pūriņi
4
N90 kg ha -1
2
3
4
5
6
7
8
5 Bialobrezskie N0
6
7
8
Bialobrezskie
N30 kg ha -1
Bialobrezskie
N60 kg ha -1
Bialobrezskie
N90 kg ha -1
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Bialobrezskie
A-50 kg ha -1
Bialobrezskie
10
B-70 kg ha -1
Bialobrezskie
11
C-90 kg ha -1
Bialobrezskie
12
D-110 kg ha -1
9
13
14
15
16
USO-31 N0
USO-31
N30 kg ha -1
USO-31
N60 kg ha -1
USO-31
N90 kg ha -1
USO-31
A-50 kg ha -1
USO-31
18
B-70 kg ha -1
USO-31
19
C-90 kg ha -1
USO-31
20
D-110 kg ha -1
17
Ferimon
12
21 Finola
25
22 Wojko
26 Fedora 17
23 Beniko
27
24 Tygra
28 Epsilon 68
Santhica
27
29
Futura
75
SPAĻU RAŽA
9.0
8.0
Spaļi, tha -1
7.0
6.0
5.0
1. novākšanas termiņš
4.0
2. novākšanas termiņš
3.0
2.0
1.0
0.0
1
1
2
Pūriņi N0
Pūriņi
N30 kg ha -1
Pūriņi
3
N60 kg ha -1
Pūriņi
4
N90 kg ha -1
2
3
4
5
6
7
8
5 Bialobrezskie N0
6
7
8
Bialobrezskie
N30 kg ha -1
Bialobrezskie
N60 kg ha -1
Bialobrezskie
N90 kg ha -1
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Bialobrezskie
A-50 kg ha -1
Bialobrezskie
10
B-70 kg ha -1
Bialobrezskie
11
C-90 kg ha -1
Bialobrezskie
12
D-110 kg ha -1
9
13
14
15
16
USO-31 N0
USO-31
N30 kg ha -1
USO-31
N60 kg ha -1
USO-31
N90 kg ha -1
USO-31
A-50 kg ha -1
USO-31
18
B-70 kg ha -1
USO-31
19
C-90 kg ha -1
USO-31
20
D-110 kg ha -1
17
Ferimon
12
21 Finola
25
22 Wojko
26 Fedora 17
23 Beniko
27
24 Tygra
28 Epsilon 68
Santhica
27
29
Futura
75
ZAĻĀS MASAS RAŽA
Zaļas masas raža, t ha -1
70.0
60.0
50.0
40.0
1. novākšanas termiņš
30.0
2. novākšanas termiņš
20.0
10.0
0.0
1
1
Pūriņi N0
Pūriņi
N30 kg ha -1
Pūriņi
3
N60 kg ha -1
Pūriņi
4
N90 kg ha -1
2
2
3
4
5
6
7
5 Bialobrezskie N0
6
7
8
Bialobrezskie
N30 kg ha -1
Bialobrezskie
N60 kg ha -1
Bialobrezskie
N90 kg ha -1
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Bialobrezskie
A-50 kg ha -1
Bialobrezskie
10
B-70 kg ha -1
Bialobrezskie
11
C-90 kg ha -1
Bialobrezskie
12
D-110 kg ha -1
9
13
14
15
16
USO-31 N0
USO-31
N30 kg ha -1
USO-31
N60 kg ha -1
USO-31
N90 kg ha -1
USO-31
A-50 kg ha -1
USO-31
18
B-70 kg ha -1
USO-31
19
C-90 kg ha -1
USO-31
20
D-110 kg ha -1
17
Ferimon
12
21 Finola
25
22 Wojko
26 Fedora 17
23 Beniko
27
24 Tygra
28 Epsilon 68
Santhica
27
29
Futura
75
LŪKSNES SATURS, %
50.0
Lūksnes saturs, %
45.0
40.0
1. novākšanas termiņš
35.0
2. novākšanas termiņš
30.0
25.0
20.0
1
1
Pūriņi N0
Pūriņi
N30 kg ha -1
Pūriņi
3
N60 kg ha -1
Pūriņi
4
N90 kg ha -1
2
2
3
4
5
6
7
5 Bialobrezskie N0
6
7
8
Bialobrezskie
N30 kg ha -1
Bialobrezskie
N60 kg ha -1
Bialobrezskie
N90 kg ha -1
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Bialobrezskie
A-50 kg ha -1
Bialobrezskie
10
B-70 kg ha -1
Bialobrezskie
11
C-90 kg ha -1
Bialobrezskie
12
D-110 kg ha -1
9
13
14
15
16
USO-31 N0
USO-31
N30 kg ha -1
USO-31
N60 kg ha -1
USO-31
N90 kg ha -1
USO-31
A-50 kg ha -1
USO-31
18
B-70 kg ha -1
USO-31
19
C-90 kg ha -1
USO-31
20
D-110 kg ha -1
17
Ferimon
12
21 Finola
25
22 Wojko
26 Fedora 17
23 Beniko
27
24 Tygra
28 Epsilon 68
Santhica
27
29
Futura
75
KAŅEPJU SĒKLU RAŽA
1.6
1.7
1.7
1
2
3
0.5
0.6
0.4
0.3
0.5
0.4
0.3
0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.3
0.3
0.9
0.8
0.9
0.3
6
0.2
5
0.5
0.5
0.5
0.8
1.0
0.9
1.5
0.5
Sēklu raža, t h-1
2.0
1.8
2.0
2.5
0.0
1
Pūriņi N0
Pūriņi
N30 kg ha -1
Pūriņi
3
N60 kg ha -1
Pūriņi
4
N90 kg ha -1
2
4
5 Bialobrezskie N0
6
7
8
Bialobrezskie
N30 kg ha -1
Bialobrezskie
N60 kg ha -1
Bialobrezskie
N90 kg ha -1
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Bialobrezskie
A-50 kg ha -1
Bialobrezskie
10
B-70 kg ha -1
Bialobrezskie
11
C-90 kg ha -1
Bialobrezskie
12
D-110 kg ha -1
9
13
14
15
16
USO-31 N0
USO-31
N30 kg ha -1
USO-31
N60 kg ha -1
USO-31
N90 kg ha -1
USO-31
A-50 kg ha -1
USO-31
18
B-70 kg ha -1
USO-31
19
C-90 kg ha -1
USO-31
20
D-110 kg ha -1
17
Ferimon
12
21 Finola
25
22 Wojko
26 Fedora 17
23 Beniko
27
24 Tygra
28 Epsilon 68
Santhica
27
29
Futura
75
EĻĻAS SATURS SAUSNĀ, %
36.5
37.0
34.0
37.6
37.2
38.0
36.3
33.5
35.0
40.3
39.1
35.8
36.9
38.8
36.5
36.9
38.3
38.0
39.6
36.2
38.7
7
38.3
38.7
6
37.2
38.3
3
40.3
2
36.2
40.0
42.2
45.0
42.5
50.0
40.0
Eļļas saturs sausnā, %
55.0
30.0
25.0
1
1
Pūriņi N0
Pūriņi
N30 kg ha -1
Pūriņi
3
N60 kg ha -1
Pūriņi
4
N90 kg ha -1
2
4
5
5 Bialobrezskie N0
6
7
8
Bialobrezskie
N30 kg ha -1
Bialobrezskie
N60 kg ha -1
Bialobrezskie
N90 kg ha -1
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Bialobrezskie
A-50 kg ha -1
Bialobrezskie
10
B-70 kg ha -1
Bialobrezskie
11
C-90 kg ha -1
Bialobrezskie
12
D-110 kg ha -1
9
13
14
15
16
USO-31 N0
USO-31
N30 kg ha -1
USO-31
N60 kg ha -1
USO-31
N90 kg ha -1
USO-31
A-50 kg ha -1
USO-31
18
B-70 kg ha -1
USO-31
19
C-90 kg ha -1
USO-31
20
D-110 kg ha -1
17
Ferimon
12
21 Finola
25
22 Wojko
26 Fedora 17
23 Beniko
27
24 Tygra
28 Epsilon 68
Santhica
27
29
Futura
75
1000 SĒKLU MASA
9.0
12.0
12.4
11.4
12.8
12.3
12.4
10.3
11.6
12.4
11.4
9.9
9.5
9.3
10.2
9.3
9.1
13.4
12.9
8.9
10.3
9.8
12.0
4
11.6
14.6
3
11.0
12.0
14.4
2
13.0
11.2
14.3
1000 sēklu masa, g
15.0
14.0
17.0
7.0
5.0
1
1
Pūriņi N0
Pūriņi
N30 kg ha -1
Pūriņi
3
N60 kg ha -1
Pūriņi
4
N90 kg ha -1
2
5
6
5 Bialobrezskie N0
6
7
8
Bialobrezskie
N30 kg ha -1
Bialobrezskie
N60 kg ha -1
Bialobrezskie
N90 kg ha -1
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Bialobrezskie
A-50 kg ha -1
Bialobrezskie
10
B-70 kg ha -1
Bialobrezskie
11
C-90 kg ha -1
Bialobrezskie
12
D-110 kg ha -1
9
13
14
15
16
USO-31 N0
USO-31
N30 kg ha -1
USO-31
N60 kg ha -1
USO-31
N90 kg ha -1
USO-31
A-50 kg ha -1
USO-31
18
B-70 kg ha -1
USO-31
19
C-90 kg ha -1
USO-31
20
D-110 kg ha -1
17
Ferimon
12
21 Finola
25
22 Wojko
26 Fedora 17
23 Beniko
27
24 Tygra
28 Epsilon 68
Santhica
27
29
Futura
75
KAŅEPJU AUGŠANAS DINAMIKA, 2011.G.
350
Augu garums, cm
300
250
10.06.
200
08.07.
01.08.
150
18.08.
07.09.
100
50
0
1
1
Pūriņi N0
Pūriņi
N30 kg ha -1
Pūriņi
3
N60 kg ha -1
Pūriņi
4
N90 kg ha -1
2
2
3
4
5
6
5 Bialobrezskie N0
6
7
8
Bialobrezskie
N30 kg ha -1
Bialobrezskie
N60 kg ha -1
Bialobrezskie
N90 kg ha -1
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Bialobrezskie
A-50 kg ha -1
Bialobrezskie
10
B-70 kg ha -1
Bialobrezskie
11
C-90 kg ha -1
Bialobrezskie
12
D-110 kg ha -1
9
13
14
15
16
USO-31 N0
USO-31
N30 kg ha -1
USO-31
N60 kg ha -1
USO-31
N90 kg ha -1
USO-31
A-50 kg ha -1
USO-31
18
B-70 kg ha -1
USO-31
19
C-90 kg ha -1
USO-31
20
D-110 kg ha -1
17
Ferimon
12
21 Finola
25
22 Wojko
26 Fedora 17
23 Beniko
27
24 Tygra
28 Epsilon 68
Santhica
27
29
Futura
75
SECINĀJUMI:
Vietējām kaņepēm ‘Pūriņi’ netilinātas un 1. novākšanas termiņā zaļās masas raža 27,2 t ha -1. Netilināto kaņepju
salmiņu vidējā raža- 6,2 t ha-1. Analizējot slāpekļa mēslojuma efektivitāti, secinām, ka augstākā kaņepju salmiņu raža
6,5 t ha-1 iegūta variantā, kur N deva ir 90 kg ha-1. Analizējot kaņepju salmiņu ražas pieaugumus starp variantiem,
ražas pieaugums ir 109% - 114%. Netilināto kaņepju lūksnes raža- 2,8 t ha-1, lielākā lūksnes raža 2,9 t ha-1 ir
variantā, kur slāpekļa mēslojuma deva N 90 kg ha -1.
Kaņepju šķirnei ‘Bialobrzeskie’ netilinātas un 1. novākšanas termiņā zaļās masas raža 54,5 t ha -1. Netilināto
kaņepju salmiņu vidējā raža- 15,6 t ha-1. Analizējot slāpekļa mēslojuma efektivitāti, secinām, ka augstākā kaņepju
salmiņu raža 17,3 t ha-1 iegūta variantā, kur N deva ir 90 kg ha-1. Analizējot kaņepju salmiņu ražas pieaugumus
starp variantiem, ražas pieaugums ir 104% - 120%. Slāpekļa mēslojuma pielietošana nodrošināja būtiskus kaņepju
salmiņu ražas pieaugumus. Netilināto kaņepju lūksnes raža- 6,9 t ha-1, lielākā lūksnes raža 7,6 t ha-1 ir variantā, kur
slāpekļa mēslojuma deva N 90 kg ha -1.
Kaņepju šķirnei ‘USO-31’ netilinātas un 1. novākšanas termiņā zaļās masas raža 49,0 t ha -1. Netilināto
kaņepju salmiņu vidējā raža- 13,8 t ha-1. Analizējot slāpekļa mēslojuma efektivitāti, secinām, ka augstākā kaņepju
salmiņu raža 14,4 t ha -1 iegūta variantā, kur N deva ir 90 kg ha-1. Analizējot kaņepju salmiņu ražas pieaugumus
starp variantiem, ražas pieaugums ir 106% - 112% salīdzinot ar kontroli. Slāpekļa mēslojuma pielietošana nodrošināja
būtiskus kaņepju salmiņu ražas pieaugumus. Netilināto kaņepju lūksnes raža- 7,3 t ha-1, lielākā lūksnes raža 7,6 t ha1 ir variantā, kur slāpekļa mēslojuma deva N 90 kg ha -1.
Analizējot kaņepju šķirņu ‘Finola’, ‘Wojko’, ‘Beniko’, ‘Tygra’, ‘Ferimon 12’, ‘Fedora 17’, ‘Santhica 27’,
‘Epsilon 68’, ‘Futura 75’ iegūtās salmiņu ražas, jāsecina, ka pieņemot par standartu šķirni ‘Beniko’, augstākos
ražības rādītājus uzrādīja šķirne ‘Tygra’ - 17,7 t ha-1, ražas pieaugums - 4,5 t ha-1.Kaņepju šķirnei ‘Wojko’ iegūtā
salmiņu raža 16,8 t ha-1, ražas pieaugums - 3,6 t ha-1.Kaņepju šķirnei ‘Futura 75’ iegūtā salmiņu raža 16,2 t ha -1, ražas
pieaugums - 3,0 t ha-1.Nelielus ražas pieaugumus ieguva šķirnēm ‘Ferimon 12’, ‘Santhica 27’, ‘Epsilon 68’. Šķirnei
‘Finola’, ‘Fedora 17’ iegūta zemāka kaņepju salmiņu raža, salīdzinot ar šķirni ‘Beniko’. Augstākā iegūtā netilināto
kaņepju lūksnes raža iegūta šķirnei ‘Tygra’-8,7 t ha-1, Wojko -7,7 t ha-1.
Analizējot pielietotās izsējas normas, labākos rezultātus šķirnēm ‘Bialobrzeskie’, ‘USO-31’ uzrāda izsējas
norma- 70 kg ha-1.Tālākais kaņepju izsējas normu palielinājums abām kaņepju šķirnēm deva iegūtās kaņepju salmiņu
SECINĀJUMI:
Vietējām kaņepēm ‘Pūriņi’ tilināto stiebriņu vidējā raža 1. novākšanas termiņā 5,8 t ha-1. Tilināto kaņepju
šķiedras raža - 1,9 t ha-1 ir variantā, kur slāpekļa mēslojuma deva N 90 kg ha-1.
Kaņepju šķirnei ‘Bialobrzeskie’ tilināto kaņepju stiebriņu raža(1.novākšanas termiņš) - 11,8 t ha-1 variantā,
kur N deva ir 90 kg ha-1. Slāpekļa mēslojuma pielietošana nodrošināja kaņepju stiebriņu ražas pieaugumu. Tilināto
kaņepju šķiedras raža ir 4,3-4,6 t ha-1.
Kaņepju šķirnei ‘USO-31’ tilināto kaņepju stiebriņu vidējā raža- 11,0 t ha-1. Analizējot pielietotā slāpekļa
mēslojuma efektivitāti, secinām, ka augstākā kaņepju stiebriņu raža 11,3 t ha-1 iegūta variantā, kur N deva ir 90 kg ha1. Slāpekļa mēslojuma pielietošana nodrošināja kaņepju stiebriņu ražas pieaugumus. Tilināto kaņepju šķiedras raža
3,9-4,2 t ha-1.Pielietotais slāpekļa mēslojums nodrošināja arī kaņepju stiebriņu ražu ar augstu šķiedras saturu. Šķiedras
saturs ir 36,1-37,2%.
Analizējo tilināto kaņepju šķirņu no 1. vākuma ‘Finola’, ‘Wojko’, ‘Beniko’, ‘Tygra’, ‘Ferimon 12’,
‘Fedora 17’, ‘Santhica 27’, ‘Epsilon 68’, ‘Futura 75’ iegūtās stibriņu ražas, jāsecina, ka pieņemot par standartu
šķirni ‘Beniko’, augstākos ražības rādītājus uzrādīja šķirne ‘Fedora 17’ - 14,5 t ha-1, ražas pieaugums - 2,2 t ha-1.
Kaņepju šķirnei ‘Wojko’ iegūtā stiebriņu raža 12,5 t ha-1. Kaņepju šķirnēm ‘Tygra’, ‘Ferimon 12’, ‘Santhica 27’ arī
iegūta augsta kaņepju stiebriņu raža 12,0-12,3 t ha-1. Analizējot iegūto tilināto kaņepju šķiedras saturu, secinām, ka
šķirnei Beniko šķiedras saturs ir augsts- 45,5%. Augsts šķiedras saturs ir arī šķirnēm ‘Wojko’-40,0%, ‘Epsilon 68’39,0%, ‘Tygra’-38,2%. Augstākā iegūtā tilināto kaņepju šķiedras raža iegūta šķirnēm Beniko- 5,6 t ha-1 un šķirnēm
‘Wojko’, ‘Fedora 17’ iegūtā šķiedras raža - 5,0 t ha-1.
Analizējot pielietotās izsējas normas, šķirnēm ‘Bialobrzeskie’, ‘USO-31’ augstāko tilināto kaņepju stiebriņu
ražu ieguva pie izsējas normām - 90 un 110 kg ha-1. Kaņepju šķirnei ‘Bialobrzeskie’ iegūtā tilināto stiebriņu raža 11,712,3 t ha-1. Kaņepju šķirnei ‘USO-31’ iegūtā tilināto stiebriņu raža 11,4-11,9 t ha-1. Iegūstot tilinātās kaņepes 1.
vākumā, augstāku ražu iegūst pie palielinātām izsējas normām.
SECINĀJUMI:
Vietējām kaņepēm ‘Pūriņi’ tilināto stiebriņu vidējā raža 2. novākšanas termiņā 5,9 t ha -1. Analizējot
pielietotā slāpekļa mēslojuma efektivitāti, secinām, ka augstāka kaņepju stiebriņu raža iegūta pie slāpekļa mēslojuma
N 90 kg ha-1 - 6,3 t ha-1. Augstākais šķiedras saturs – 30,1 %, iegūts variantā, kur slāpekļa mēslojuma deva N 90kg ha 1. Tilināto kaņepju šķiedras raža - 1,9 t ha-1 ir variantā, kur slāpekļa mēslojuma deva N 90 kg ha -1.
Kaņepju šķirnei ‘Bialobrzeskie’ tilināto kaņepju stiebriņu vidējā raža(2.novākšanas termiņš) -13,2 t ha-1.
Slāpekļa mēslojuma pielietošana nodrošināja ražas pieaugumu - 2,2 t ha-1 pie N devas 90 kg ha-1, salīdzinot ar
kontroli. Tilināto kaņepju šķiedras raža ir 5,7-6,3 t ha-1.
Kaņepju šķirnei ‘USO-31’ tilināto kaņepju stiebriņu vidējā raža- 11,6 t ha-1. Analizējot pielietotā slāpekļa
mēslojuma efektivitāti, secinām, ka augstākā kaņepju stiebriņu raža 11,9 t ha -1 iegūta variantā, kur N deva ir 90 kg ha1. Slāpekļa mēslojuma pielietošana nodrošināja kaņepju stiebriņu ražas pieaugumus. Tilināto kaņepju šķiedras raža
4,3-4,9 t ha-1. Pielietotais slāpekļa mēslojums nodrošināja arī kaņepju stiebriņu ražu ar augstu šķiedras saturu.
Šķiedras saturs ir 40,5-41,2%.
Analizējot tilināto kaņepju šķirņu no 2. vākuma ‘Finola’, ‘Wojko’, ‘Beniko’, ‘Tygra’, ‘Ferimon 12’,
‘Fedora 17’, ‘Santhica 27’, ‘Epsilon 68’, ‘Futura 75’ iegūtās stibriņu ražas, jāsecina, ka pieņemot par standartu
šķirni ‘Beniko’, augstākos ražības rādītājus uzrādīja šķirne ‘Futura 75’ - 15,1 t ha-1, ražas pieaugums - 3,3 t ha-1.
Kaņepju šķirnēm ‘Wojko’ iegūtā stiebriņu raža 14,2 t ha-1, ‘Tygra’ -14,1 t ha-1 , ‘Epsilon 68’ -13,5 t ha-1. Analizējot
iegūto tilināto kaņepju šķiedras saturu, secinām, ka augstākais šķiedras saturs ir šķirnei ‘Beniko’ -49,1%. Augsts
šķiedras saturs ir arī šķirnēm ‘Wojko’-44,4%, ‘Santhica 27’-41,8%. Augstākā iegūtā tilināto kaņepju šķiedras raža
iegūta šķirnēm ‘Wojko’- 6,3 t ha-1, ‘Beniko’-5,8 t ha -1, ‘Futura 75’ -5,7 t ha-1.
Analizējot pielietotās izsējas normas, kaņepju šķirnēm ‘Bialobrzeskie’, ‘USO-31’, augstāko tilināto kaņepju
stiebriņu ražu ieguva pie izsējas normas 110 kg ha-1. Kaņepju šķirnei ‘Bialobrzeskie’ iegūtā tilināto stiebriņu raža
13,2-14,6 t ha-1 . Kaņepju šķirnei ‘USO-31’ iegūtā tilināto stiebriņu raža 11,5-11,8 t ha-1. Iegūstot tilinātās kaņepes 2.
vākumā, augstāku ražu iegūst pie palielinātām izsējas normām.
SECINĀJUMI:
Iegūto sēklu ražas datu analīze parāda, ka slāpekļa mēslojuma pielietošana ir efektīva, jo
nodrošināja sēklu ražas pieaugumus.
Vietējām kaņepēm ‘Pūriņi’ vidējā sēklu raža 1,75 t ha-1
Kaņepju šķirnei ‘Bialobrzeskie’ izmēģinājumā pie dažādām slāpekļa mēslojuma devām vidējā
sēklu raža 0,64 t ha-1, bet pie dažādām izsējas normām vidējā sēklu raža 0,76 t ha-1. Kaņepju šķirnei
‘USO-31’ pie dažādām izsējas normām vidējā sēklu raža 0,31 t ha-1.
Izvērtējot kaņepju šķirnes ‘Finola’, ‘Wojko’, ‘Beniko’, ‘Tygra’, ‘Ferimon 12’, ‘Fedora 17’,
‘Santhica 27’, ‘Epsilon 68’, ‘Futura 75’ lielākais sēklu ražas pieaugums 1,75 t ha-1 iegūts šķirnei
‘Finola’, šķirnēm: ‘Epsilon’- 0,31 t ha-1, ‘Futura 75’-0,25 t ha-1Eļļas saturs noteikts pie 8% mitruma.
Lielākais eļļas saturs ir šķirnēm: ‘Finola’-37,1%, ‘Tygra’-35,0, ‘Fedora 17’-34,55, ‘Ferimon 12’-34,2%,
‘Epsilon 68’-34,0%.
PALDIES PAR UZMANĪBU!