10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1

download report

Transcript 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1

3. Števila do 1 000 000

1/7

Števila do 1 000 000

Števila do 1 000 000

Števila do 1 000 000

Števila do 1 000 000

Števila do 1 000 000

Števila do 1 000 000 Spremeni številke danega števila.

DT T S D E

5 2 0 8 5 5 4 0 8 5 3 4 0 6 5 3 6 2 6 5 1 4 0 4 3 2 8 0 8 6 Število tisočic povečaj dvakrat.

Število DT in D zmanjšaj za dva.

Število T in S povečaj za dva.

Vse številke zmanjšaj za dva.

Vse številke povečaj dvakrat.

Osemindvajset tisoč šestinosemdeset.

2/7

100 10 1

S D E

Števila do 1 000 000 Katere so prve tri desetiške enote?

3/7 1 0 0 E, D, S 1 000

T S D E

Katera desetiška enota je desetkrat večja od stotice?

1 0 0 0 10 S = 1T 100 000 10 000

DT T S D E

1 0 0 0 0 Katera desetiška enota je deset krat večja od tisočice?

10 T = 1DT

ST DT T S D E

Katera desetiška enota je deset krat večja od desettisočice?

1 0 0 0 0 0 10 DT = 1ST

Števila do 1 000 000 4/7 Štejemo po sto tisoč. 1 · 100 000 = 100 000 = sto tisoč 2 · 100 000 = 200 000 = dvesto tisoč milijon 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 4 · 100 000 = 400 000 = štiristo tisoč 5 · 100 000 = 500 000 = petsto tisoč 6 · 100 000 = 600 000 = šeststo tisoč 7 · 100 000 = 700 000 = sedemsto tisoč 8 · 100 000 = 800 000 = osemsto tisoč 9 · 100 000 = 900 000 = devetsto tisoč 10 · 100 000 = 1 000 000 = milijon To so večkratniki števila 100 000.

Števila do 1 000 000 Preberimo naslednje šestmestno število.

ST DT T S D E

2 5 6 0 0 0 = dvesto šestinpetdeset tisoč 5/7 100 000 100 000 200 000 50 000 6 000

Števila do 1 000 000 6/7 Sedaj bomo lahko prebrali katerokoli šestmestno število.

ST DT T S D E

1 6 9 3 9 5 Najprej preberemo, koliko tisočic ima število. Sto devetinšestdeset tisoč . Nato preberemo, koliko je enic . Tristo petindevetdeset. V štirimestnih, petmestnih in šestmestnih številih najprej preberemo, koliko je v številu tisočic, zatem pa, koliko je enic.

Števila do 1 000 000 7/7 Spoznajmo novo desetiško enoto: milijon M . Štejmo po 100 000.

M ST

Milijonica M je nova desetiška enota, ki je 10 krat večja od stotisočice ST .

DT T S D E

1 0 0 0 0 0 1 M = 10 ST Število 1 000 000 je sedemmestno število.

Števila do 1 000 000 Dodatek LEGENDA Ponavljanje gradiva Novo gradivo Vaje Dodatne vsebine Snov, ki jo učenci zapisujejo v zvezke Oznaka za prehod na novu sliku Krešo Stojić & Klavdija Štrancar