Transcript - e-LIS

УНІКАЛЬНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ
АВТОРІВ-НАУКОВЦІВ:
пропозиції, реєстрація, використання
ПРОДУКТИВНИЙ Mr. WANG
• У 2011 році Y. Wang
став одним з
найпродуктивніших
науковців в історії –
3926 статей за рік
(понад 10 статей у
день).
Butler D. Scientists: your number is up // Nature. – 2012. – Vol. 485, No. 564. — Access Mode :
dx.doi.org/10.1038/485564a
ЯК ЙОМУ ЦЕ “ВДАЛОСЬ”?
• Публікації різних
авторів хибно
приписали Y. Wang
Цього б
не трапилось
якби дослідників
можна було
розрізнити
так само легко,
як помідори
від картоплі
у супермаркеті.
Проте, вірно ідентифікувати науковця
не завжди просто…
• Більшість імен не є
унікальними,
протягом життя
можуть змінюватись,
хибно
транслітеруватись
ітд.
Найпопулярніші прізвища в Україні
• Унікальний ідентифікатор авторівнауковців (unique author identifier)
вирішує проблему вірного
розпізнавання документів
конкретного автора.
• Подібно, як для унікальної
ідентифікації документів
розроблено систему Digital Object
Identifier (DOI), так само створено
спеціальні системи і для
науковців.
Унікальний ідентифікатор науковця
дозволяє:
• Легко встановити, хто є автором конкретного
документу;
• Точно виміряти цитованість робіт окремих
дослідників;
• Полегшує процес оцінки продуктивності та
впливовості конкретного автора;
• Спрощує обробку та зберігання даних в
одному місці;
• Покращує видимість публікацій автора у
Мережі.
Ідентифікатори полегшують для:
• Авторів – пошук колег;
• Бібліотекарів – пошук документів;
• Видавців – пошук інформації про
автора;
• Керівників – процес оцінки
продуктивності установи;
• Грантодавців – пошук відгуків.
• Попри всі згадані переваги,
за винятком небагатьох
країн, таких як Бразилія і
Нідерланди, а також деяких
дисциплін, ідентифікатори
авторів-науковців досі не
знайшли широкого
застосування.
Платформа Lattes у Бразилії
• Для отримання
стипендії від
Conselho Nacional
de Desenvolvimento
Científico e
Tecnológico
(Національна рада з
науково-технічного
розвитку Бразилії)
обов'язкова
наявність
актуальних даних
на платформі
Lattes.
Які існують
системи унікальних
ідентифікаторів
науковців?
Залежно від території використання:
• Міжнародні (Researcher ID, ORCID,
Scopus Author ID);
• Національні (NARCIS, LATTES).
Основні вимоги до систем
ідентифікації:
• Достовірність ідентифікації;
• Прив’язка до бібліографічної
інформації;
• Можливість контролювати
налаштування конфіденційності.
Залежно від галузі використання:
• Мультдисциплінарні (AuthorClaim,
Researcher ID, ORCID, Scopus Author
ID);
• Галузеві (PubMed Author ID, ArXiv
Author ID, RePEc Author Service).
Залежно від способу присвоєння:
• Вільна реєстрація (IraLis);
• За фактом наукової роботи (ArXiv Author ID);
• Ретроспективні (Scopus Author ID).
AuthorClaim
http://authorclaim.org
• Мультидисциплінарний
відкритий реєстр
унікальних
ідентифікаторів вчених.
Розвиток
спеціалізованого
сервісу RePEc Author
Service для авторівекономістів, відповідно,
AuthorClaim передусім
популярний серед
авторів-науковців
економічних дисциплін.
IraLis (International Registry of AuthorsLinks to Identify Scientists)
http://www.iralis.org
• Мультидисциплінарний
відкритий реєстр
унікальних
ідентифікаторів вчених,
дані якого
використовуються,
зокрема, для
ідентифікації авторів у
найбільшому
міжнародному
відкритому архіві з
бібліотекознавства та
інформаційних наук ELIS (Eprints in Library
and Information Science).
ResearcherID
http://www.researcherid.com
• Глобальний
міждисциплінарний реєстр
унікальних ідентифікаторів
вчених від Thomson Reuters.
Доступна інтеграція з
популярною системою
управління бібліографічною
інформацією EndNote та з
платформою Web of Science,
при чому профіль автора в
ResearcherID може містити
інформацію не лише про
документи індексовані Web of
Science.
Глобальний розподіл дослідників
в ResearcherID
Scopus Author ID
http://www.scopus.com
• У профілі Scopus Author
ID вказано прізвище та
варіанти написання
прізвища автора, місця
роботи, кількість
публікацій, роки
публікаційної активності,
наукова галузь
досліджень, інформацію
про співавторів, кількість
цитувань, h-індекс ітд.
Scopus preview
http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url
• Щоб дізнатися
власний Author ID,
чи які з Ваших праць
індексуються
Scopus, не
обов’язково мати
повний доступ до
бази. Достатньо
скористатися
сервісом Scopus
preview
Scopus Author Feedback Wizard
http://www.scopusfeedback.com
• Про знайдені
неточності у
власному профілі
можна повідомити
команду Scopus за
допомогою Scopus
Author Feedback
Wizard
ArXiv Author ID
http://arxiv.org/help/author_identifiers
• Система унікальних
ідентифікаторів авторів
відомого відкритого
наукового архіву arXiv.org.
Створивши ArXiv Author ID
автор отримає HTMLсторінку з переліком
власних публікацій, atomфід, JavaScript для
динамічного відображення
публікацій на власній вебсторінці, додаток ArXiv
Facebook.
Virtual International Authority File (VIAF)
http://viaf.org
• Спільний проект
Бібліотеки Конгресу,
Національної бібліотеки
Німеччини,
Національної бібліотеки
Франції та організації
OCLC, завдання якого
забезпечувати зручний
доступ до
«авторитетних файлів»
світових бібліотек.
Який ID найкращий?
Як поєднати різні ID?
• ORCID одна з
небагатьох систем,
що дозволяє
пов'язати різні
унікальні
ідентифікатори
автора.
ORCID (Open Researcher and
Contributor ID)
• Мультидисциплінарний
та міжнародний реєстр
унікальних
ідентифікаторів
вчених, який, водночас
пов'язує дослідницьку
діяльність науковців з
їхніми
ідентифікаторами
http://orcid.org
Структура ідентифікатора ORCID
ORCID ID це номер з 16 цифр згідно стандарту
ISO (ISO 27729)
Крім цифр від 0 до 9 ідентифікатор може
містити X (Х = 10)
ORCID ID рекомендовано використовувати у
вигляді гіперпосилання
http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx,
але інколи використовують і скорочену форму:
"ORCID: 0000-0002-4510-0385"
Приклад ідентифікатора
ORCID:
http://orcid.org/0000-0002-1825-0097
ISNI та ORCID
http://www.isni.org
• ORCID зарезервовано
блок ідентифікаторів
ISNI – глобальної
ідентифікаційної
системи публічної
автентичності сторін,
що мають безпосереднє
відношення до
результатів
інтелектуальної
діяльності.
Як отримати
ідентифікатор
ORCID?
ORCID ID
• Реєстрація в ORCID
безкоштовна, потрібно лише
прийняти політику
конфіденційності та умови
використання.
Перейдіть за
посиланням
https://orcid.org/register
та заповніть
реєстраційну форму.
Зв’язок та безпека
• Після успішної
реєстрації Вам буде
присвоєно 16значний
ідентифікатор.
Ви можете додати два типи інформації у
свій ORCID Record:
Особисті дані
Публікації
Особисті дані
•
•
•
•
Ім’я;
Про себе;
Сайти;
E-mail.
Додавання публікацій (вручну)
• Після натискання кнопки Add Work Manually
з'явиться форма з відповідним переліком
полів для заповнення.
Додавання публікацій (автоматично)
• ORCID дозволяє користувачам імпортувати
списки публікацій з баз даних партнерів:
ANDS National Collections Registry,
CrossRef, DataCite Metadata Store, Europe
PubMed Central, ResearcherID, Scopus
Author ID.
Видалення та видимість публікацій
• Оберіть один з трьох рівнів видимості
публікації: загальнодоступний, обмежений,
особистий.
• Видаліть запис натиснувши на “Смітник”.
Пов'яжіть інші веб-сайти зі своїм
ідентифікатором ORCID
• Scopus Author ID та
ResearcherID дозволяють
авторам вказувати ORCID
ID у своїх профілях;
• У полі Websites дайте
посилання на свій профіль
в Google Scholar, LinkedIn,
Mendelay etc.
Додавання ORCID ID у Scopus Author ID
Де
вказувати
ORCID ID ?
• Додавайте ORCID ID
до своїх документів,
листів, заявок…
FigShare
• Пов'яжіть свій
профіль у хмарному
сервісі FigShare з
ORCID ID.
DOI від FigShare
• Усі розміщені в
FigShare документи
безкоштовно
отримують
унікальний
ідентифікатор DOI.
Синхронізація FigShare з ORCID
Science Index
• Вказуйте ORCID ID при реєстрації автора в
системі Science Index (аналітичній
надбудові бази даних РИНЦ).
ImpactStory
• Отримати метрику
своїх досліджень за
допомогою
інструменту
ImpactStory.
http://impactstory.org
• Майбутнє
системи
залежить від
популярності
ORCID,
тому…
Поширюйте плакати про ORCID
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/2699
Сергій Назаровець
Бібліограф 1-ї категорії
НТБ НУ «Львівська політехніка»,
Аспірант ХДАК,
Радник FigShare
[email protected]