Fremtidens forskningsbibliotek DF rsm de

download report

Transcript Fremtidens forskningsbibliotek DF rsm de

Fremtidens forskningsbibliotek
Danmarks Forskningsbiblioteksforenings
Arbejdsgruppe vedr. FFU-bibliotekernes
Fremtid
forfatter
Fremtidens forskningsbibliotek
Arbejdsgruppen vedr. FFU-bibliotekernes Fremtid:
Kirsten Bisgaard
Kirsten Krogh Kruuse
Lilian Madsen
Maj Rosenstand
Tove Faber Frandsen
Christian Laursen
Peter Flodin
Claus Vesterager Pedersen
Fremtidens forskningsbibliotek
London Metropolitan University to outsource most
services to private firm | Education | The Guardian
Contract valued at £74m includes handing over IT,
library facilities, student counselling and careers advice
Jeevan Vasagar, education editor
guardian.co.uk, Tuesday 14 August 2012 21.38 BST
http://www.guardian.co.uk/education/2012/aug/14/london-metropolitan-universityoutsourcing-plan
Fremtidens forskningsbibliotek
Trends:
•
•
•
•
•
•
•
•
Bibliotekets autonomi vil blive truet
Bibliotekets rolle på moderinstitutionen vil blive udfordret
Budgetudfordringerne vil blive stadigt større
Fortsat øget krav om målbarhed og rentabilitet
Brugerdrevet anskaffelse bliver normen
Definitionen af ”biblioteket” vil forandre sig
Fortsat eksplosiv udvikling i mobile apparater og –tjenester
Ændringer i videregående uddannelser stiller krav til
færdigheder/kompetencer
• Teknologiudviklingen fortsætter
• Udvikling af videnskabelig kommunikation og services i
forhold til den intellektuelle ophavsret styrkes fortsat af bibl.
• Data management, -sikring og -bevaring vil udgøre
væsentlige dele af bibliotekets virksomhed
-
Fremtidens forskningsbibliotek
Det medfører:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Differentieret og mobil brugerbetjening
Adgang til såvel digitalt som fysisk bibliotek 24/7/365
Biblioteket som service bliver usynlig
Biblioteket som sted vil være synligt, men bruges til noget
andet
Samlingsbaserede services tilhører fortiden –
ekspertisebaserede services er fremtiden
Alt, hvad du behøver, er en webbrowser
E-science bliver et til stadighed større indsatsområde på
forsknings- og uddannelsesinstitutionerne
Brugerrettigheder og ophavsret bliver ekstremt udfordret
Driftssamarbejde vil blive et stadigt stigende krav
Biblioteket kan blive stedet, hvor ny teknologi afprøves og
”udlånes”
Fremtidens forskningsbibliotek
Scenarier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Institutionerne fusionerer
Bibliotekét
Det tomme bibliotek
Kommercialisering
Den indlejrede bibliotekar og informationsspecialist
Services og evaluering af bibliotekets platforme
Biblioteket – fra rum til service
Uddannelse for alle – forskning for alle
Indhold og infrastruktur
Fremtidens forskningsbibliotek
Scenariet:
• Ganske få FFU-biblioteker i DK
• Central styring / decentral betjening
• DDB + DEFF
• Folkebiblioteker – fysisk materiale
• Fagbiblioteker – digitalt materiale
• Bibliotekssystemet i skyen – lokale applikationer og
grænseflader
• Betjening foregår i undervisnings- og
forskningsmiljøerne
• OA – men problematiseret
• Biblioteket er et samlings- og værested med læring og
oplevelse men uden fysisk materiale
• Biblioteksrummet er et sted med undervisnings- og læringsfaciliteter
og fysisk materiale (bøger etc.) er ”tapet” og lyddæmpende
foranstaltninger
Fremtidens forskningsbibliotek
Scenariet:
• Kunstig intelligens har overtaget og kun i helt særlige
tilfælde er ”bibliotekarisk” hjælp nødvendig/brugbar
• Forskningsdata, ophavsret og internetsikkerhed
• Biblioteksansatte arbejder freelance og på flere
institutioner/arbejdspladser
• Biblioteket er formidler af services fra diverse
serviceudbydere – biblioteket som ”middleware”
• Værdi og omkostninger fokuseres
• Mobilitet og brugerinddragelse er alfa og omega
• Fjern/distance/mobil læring
• FFU-bibliotekets materialer er stort set kun tilgængeligt
digitalt
• Bibliotekets opgaver er generel campusservice/
”pædagogiske ramme-service” opgaver
Fremtidens forskningsbibliotek
Derfor:
• Det er fuldstændig essentielt at have gode relationer til
forsknings- og undervisningsmiljøerne
• Det er helt og aldeles nødvendigt at udvikle samarbejde
med eksterne leverandører og formidle services frem for
selv at udvikle og levere services
• Drop sikkerheden og vær progressiv
Fremtidens forskningsbibliotek
3 spørgsmål til salen:
1) Hvad er de vigtigste arbejdsopgaver for en FFUmedarbejder om 10 år?
2) I hvor høj grad skal FFU-bibliotekerne påtage sig
nye og ikke ”traditionelle” biblioteksmæssige
opgaver?
3) Giver det mening fortsat at operere med det
institutionelle begreb ”bibliotek” i fremtiden?