Marketingové nástroje a strategie Karel Havlíček 2007

Download Report

Transcript Marketingové nástroje a strategie Karel Havlíček 2007

Inovace malém a středním podniku
Karel Havlíček
18.9.2012
Změny
Nové ekonomické
supervelmoci
Rozvoj cestovního
průmyslu
Nové
výzvy
Změny
interní
2
Rozvoj IS/IT
Krize
Nové
hrozby
ADAPTACE
Změny
externí
Pojem inovace
Řízená
změna
Inovace
Inovace
strategická
Inovace
produktová
Inovace
procesní
3
Strategická inovace
Obrat: průměrný
PH: vysoká
Riziko: nízké
Bariéry: nízké
1990
2000
Služby
poradenství –finanční služby
engeneering
4
Obrat: velký
PH: malá
Riziko: velké
Bariéry: nízké
Průmyslové výrobky - export
textil – finalizovaná chemie
Obrat: malý
PH: mimořádně vysoká
Riziko: malé
Bariéry: velké
2010
Produkt + služby + vědomost
nanotechnologie
biomedicína - tkáňové inženýrství
 kkkk
5
Produktová inovace
TRH – IMPULZY (marketingový výzkum )
Výzkum
Vývoj
Testování
Výroba
Komercializace
TRH – OBCHOD (marketingový plán )
6
Literatura


7
K.Havlíček : Management & Controlling malé a střední firmy, EUPRESS, 2011
K.Havlíček : Inovační manuál malé střední firmy, AMSP-ČS, 2012
www.management-controlling.cz