Transcript PROSESSIT

PROSESSIT
Toimintajärjestelmän rakentaminen
TOIMINTAJÄRJESTELMÄN SISÄLTÖ
•
•
•
•
•
•
Prosessit
Asiakirjat
Mittaristo ←muut tietojärjestelmät
Raportit (jatkuva parantaminen)
Toimintakäsikirja
Tallenteet
SISÄLLÖN LUONTIJÄRJESTYS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prosessikartan piirtäminen
Prosessihierarkian luominen
Alimman tason prosessien kuvaaminen
(Asiakirjapuun rakenteen luominen)
(Asiakirjojen tuonti järjestelmään)
(Asiakirjojen hyväksyminen)
Asiakirjojen linkittäminen prosesseille
Mittariston rakenteen suunnittelu ja toteutus
Mittarien rakentaminen
Mittarien linkittäminen prosesseille
KOKONAISUUDEN SUUNNITTELU
•
•
•
•
Prosessikartta mietitään ensin
Ydinprosessit tunnistetaan
Prosessipuu rakennetaan osaprosesseista
Alimman tason prosesseista piirretään ensin
prosessikaaviot
• Mietittävää:
– Mikä on tarkoituksenmukainen tarkkuustaso?
– Miten toimipisteet ja yksiköt näkyvät prosessikaaviolla?
PROSESSIT
Prosessikartta
Prosessihierarkia
Kolmisivutekniikka
PROSESSIKARTAT
PROSESSIKARTAT
PROSESSIKARTTA JA
LINJAORGANISAATIO
PROSESSIKARTTA JA
LINJAORGANISAATIO
PROSESSIHIERARKIA
• Organisaation prosessipuu
Yritys Oy Ab
PROSESSIHIERARKIA
• Ydinprosessit
PROSESSIHIERARKIA
• Ydinprosessit
YDINPROSESSI
Osaprosessi 1
Osaprosessi 2
Osaprosessi 3
PROSESSIKAAVION SYMBOLIT
• Hierarkiaa rakentavat symbolit (prosessi, prosessin vaihe):
• Hierarkiassa liikkumisen mahdollistava komponentti:
Prosessilinkki
• Muut keskeisimmät komponentit:
Prosessin alku ja loppu
Asiakirja
Ehto
KOLMISIVUTEKNIIKKA
•
Sivu 1: Yhteenveto
– Omistaja, tarkoitus, mittarit, asiakkaat…
•
Sivu 2: Prosessikaavio
– Alku, loppu, vaiheet, roolit
•
Sivu 3: Vaiheidenkuvaustaulukko
– Vastuut, keskeiset toimenpiteet, ohjaava tieto, syntyvä tieto
•
Kolmisivutekniikan periaatteet:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Tiedot ja toiminnot erotetaan toisistaan
Tiedoilla strukturoitu rakenne
Toiminnot ja tekeminen prosessikaavioon
Tavoitteena yhtenäinen kuvaustyyli
Prosessin vaiheet kuvataan ensin yleisellä tasolla
Aika etenee vasemmalta oikealle (ylhäältä alas, alhaalta ylös)
Asiakas kuvataan ylimpänä
Tiedot tallennetaan vaiheidenkuvaustaulukkoon
Yksityiskohtaiset työohjeet linkkeinä
Mittarit linkkeinä
VANHAT PROSESSIKAAVIOT
TIETOJA
VAIHE 1
VAIHE 1
VAIHE 4
VAIHE 2
VAIHE 2
VAIHE 3
TIETOJA
VAIHE 3
UUDET PROSESSIKAAVIOT
ASIAKAS MUKANA PROSESSEILLA
Prosessin alku
Saapuminen
lääkäriasemalle
Asiakastarve
Tilaus
Osallistuu
Koulutukseen
Päättää
palveluista
Asiakkaan toiminnot
prosesseilla
Antaa palautetta
Reklamoi
Prosessin loppu
Asiakkaan saamat
tulosteet
Tilattu tuote
käytössä
IMS asennettu
asiakkaalle
Lasku
Hoidettu asiakas
Sopimus