Československý odboj 1939 – 1944

Download Report

Transcript Československý odboj 1939 – 1944

Československý odboj
1939 - 1944
Autorem práce, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Marie Toncrová
















Anotace: popíše situaci v naší zemi, zhodnotí přínos domácího odboje ke zničení fašismu
Autor: Mgr. Marie Toncrová
Jazyk: čeština
Datum vytvoření: listopad 2013
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vzdělávací obor: dějepis
Tematický okruh: Moderní doba
Téma: Československý odboj 1939 - 1944
Očekávaný výstup: na příkladech demonstruje zneužití techniky ve 2.světové válce a jeho
důsledky
Speciální vzdělávací potřeby: žádné
Klíčová slova: odboj, ilegální organizace, exilová vláda, partyzáni, konfident
Druh učebního materiálu: pracovní list
Druh interaktivity: výklad, opakování, test
Cílová skupina: žák
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 14 – 15 let, IX. třída
Počátky domácího odboje










spontánní akce – první projevy odporu
strhávání fašistických symbolů a vyhlášek
malování protiněmeckých nápisů
šíření ilegálních tiskovin
organizované odbojové hnutí
vytváření ilegálních organizací
armáda – důstojníci (Balabán, Mašín, Morávek…)
pomoc pronásledovaným osobám a jejich rodinám
pomoc při odchodech občanů do emigrace
(do Polska, Francie, Británie, USA, SSSR)
KSČ se v roce 1941 zapojuje do odboje
Počáteční formy protestu - 1939
 převoz ostatků K. H. Máchy na Vyšehrad




demonstrace 28. října 1939
pohřeb Jana Opletala
17. listopad 1939 – uzavření českých VŠ
Mezinárodní den studentstva
Československý zahraniční
odboj
v letech 1939 - 1941




Londýn – centrum československého
zahraničního odboje
exilová vláda v čele s E. Benešem
vznik československých vojenských
jednotek v zahraničí - Polsko, Francie,
severní Afrika
Velká Británie – naši letci (Josef František,
František Peřina, Alois Vašátko…)
Odboj 1941 - 1942



1941 – Reinhard Heydrich, zastupující
říšský protektor
27.5.1942 – atentát, skupina Andropoid,
parašutisté z Anglie
- Josef Gabčík, Jan Kubiš
stanné právo, popravy
Domácí odboj 1942 - 1944
v době heydrichiády represe
 po roce 1942 vznik nových odbojových
organizací
 zahraniční pomoc domácímu odboji
 parašutistické skupiny ze SSSR, Velké Británie
(organizační, zpravodajské
a bojové úkoly)
 partyzánské hnutí po r. 1944, partyzánské oddíly
v horách (Beskydy, Brdy…), nedostatek zbraní,
Brigáda Jana Žižky, Brigáda Jana Husa…

Nacistický teror




odbojáři mučeni, popravováni, posíláni do
koncentračních táborů
zastrašování civilního obyvatelstva
likvidace a vypálení některých vesnic pro
výstrahu (Javoříčko)
protifašistický odboj se ale nepodařilo
zlikvidovat
Československý zahraniční
odboj 1942 - 1944





prosinec 1943 podepsána v Moskvě
Československo – sovětská smlouva
o vzájemné pomoci a poválečné spolupráci
spolupráce obou center odboje ovlivnila
poválečný vývoj v Československu
1942 Buzuluk, Ludvík Svoboda
zformován 1. československý samostatný polní
prapor, boje u Sokolova(Otakar Jaroš). Kyjeva,
Bílé Cerkve, na Dukle
Test
1.Vysvětli pojem odboj.
2. Jaké formy odporu proti okupantům znáš?
3. Proč se stal 28. říjen dnem odporu proti okupantům?
4. Na kterých frontách 2. sv. války bojovali naši vojáci?
5. Co je RAF.
6. Znáš některá jména našich stíhačů?
7. Kdo je partyzán?
8. Jak bojovali partyzáni?
9. Můžeš se s pojmem partyzán setkat i dnes?
10. Co měly vyjadřovat názvy jednotlivých partyzánských skupin?
11. Co se stalo v Buzuluku?
12. Co má společného s Mělníkem Otakar Jaroš?
13. Jak ovlivnila poválečný vývoj československo – sovětská smlouva?