dážďovka zemná a mlynárik kapustový

Download Report

Transcript dážďovka zemná a mlynárik kapustový

Dážďovka zemná
a
Mlynárik kapustový
Mgr. Jana Lacková
hlava
Dážďovka zemná
opasok
Dážďovky sa rozmnožujú vajíčkami.
Preniká až do hĺbky 10 m.
Žije v pôde. Živí sa odumretými čiastočkami rastlín, ktoré
prehltáva spolu s pôdou. Nestrávené zvyšky potravy vylučuje
do pôdy. Pôda sa takto premiešava a prevzdušňuje, čím sa
zvyšuje jej úrodnosť.
Dážďovka
patrí do skupiny obrúčkavcov. Je ružovej alebo
červenkastej farby. Jej mäkké valcovité telo
je článkované.
V našich prírodných podmienkach dorastá
najviac do dĺžky asi 15 centimetrov. Na
jednotlivých článkoch má krátke štetinky,
ktoré jej pomáhajú pri pohybe.
Dážďovka nemá zmyslové orgány. Svetlo vníma
celým povrchom tela. Podobne aj dýcha.
Zaujímavosti
Patrí medzi maloštetinovce (je ich
okolo 2 000 druhov).
Najväčšie žijú v Južnej Amerike a Austrálii
dlhé vyše 2 m.
V kokóne je 28 vajíčok, z ktorých sa
po 3 týždňoch vyliahnu malé dážďovky.
Za 1 rok dokáže dážďovka premiesiť až
1 tonu pôdy na 1 ha.
Počas silných dažďov vylieza dážďovka na
povrch. Keď zacíti chvenie alebo dotyk,
rýchlo sa stiahne späť do zeme.
Rozmnožuje sa vajíčkami, ktoré dozrievajú
v kokóne opaska. Z nich sa asi po troch
týždňoch vyliahnu malé dážďovky.
Dážďovky sú veľmi
užitočné. Majú veľký
význam pri tvorení
humusu a prevzdušňujú
pôdu. Tým zvyšujú jej
úrodnosť.
Dážďovka
Výskyt
v pôde
Telo
mäkké, valcovité, pokryté vlhkou
pokožkou, zložené z článkov
Opasok
široký prstenec v prednej časti tela
Potrava
zahnívajúce zvyšky rastlín
Rozmnožovanie
vajíčkami
Mlynárik kapustový
Patrí medzi naše najbežnejšie
denné motýle. Je zvyčajne bielej
alebo žltkastej farby. Vyskytujú
sa hlavne od apríla do októbra
Krídla majú pokryté jemnými
šupinkami.
Škodia hlavne hlúbovej zelenine.
Vývoj
Samička kladie na spodnú
stranu listu vajíčka.
(200 - 300)
Asi po 14 dňoch sa
vyliahnu húsenice, ktoré
sú škodlivé. Keď dorastie
do určitej veľkosti
zakuklí sa (kukla). Takto
dokáže aj prezimovať. Z
kukly vyletí motýľ. Tento
cyklus sa môže do roka
zopakovať
2 - 3 krát.
METAMORFÓZA –
Premena húsenice na motýľa
1. Z vajíčka sa vyliahne
húsenica, ktorá rastie a
zvlieka sa. Po 4 až 5
týždňoch je pripravená
zakukliť sa.
2. Húsenica sa zmení na
nepohyblivú kuklu. V kukle
sa v priebehu niekoľkých
dní výrazne premieňa.
3. Napokon obal kukly
praskne a vylezie z neho
motýľ. Má jemné vlhké
krídla, rýchlo mu však
uschnú a môže sa vydať
na svoj prvý let.
Mlynárik kapustový
1. Zakrúžkuj, do ktorej skupiny patrí mlynárik kapustový:
a) hmyz
b) motýle
c) chrobáky
2. Napíš, prečo dostal mlynárik druhé meno kapustový?
3. Zakrúžkuj, akej farby je mlynárik kapustový:
a) bielej alebo žltkastej s čiernymi škvrnami b) modrej c)
zelenkavej s čiernymi škvrnami
4. Napíš, čím sa živí dospelý mlynárik kapustový:
5. Popíš, z ktorých častí sa skladá telo mlynárika: Čo má mlynárik na
hlave?
a) tykadlá a oči b) tykadlá, oči a papuľku c) tykadlá, oči a cuciak
6. Koľko párov nôh má mlynárik kapustový?
a) 3 páry nôh
b) 2 páry nôh c) 1 pár nôh
7. Koľko párov krídel má mlynárik kapustový?
a) 1 pár krídel
b) 2 páry krídel c) 3 páry krídel
8. Čo pomáha mlynárikovi pri hľadaní potravy?
a) zrak
b) čuch
c) zrak i čuch
9. Kedy vidíš v prírode lietať mlynárika kapustového?
a) od apríla do októbra b) od mája do septembra c) od júna do
októbra
10. Napíš vývinové štádiá mlynárika kapustového:
11. Prečo je húsenica mlynárika kapustového škodlivá pre človeka?
1.
Dážďovka zemná
Zakrúžkuj, do ktorej skupiny patrí dážďovka zemná:
a) obrúčkavce
b) chrobáky
c) hmyz
2. Kde žije dážďovka zemná. v pôde
3. Zakrúžkuj, akej farby je dážďovka zemná:
a) oranžová
b) ružová alebo červenkastá c) žltá
4. Čím sa živí dážďovka zemná: zahnívajúce zvyšky rastlín
5. Popíš telo dážďovky zemnej: 110 až 180 článkov, opasok, z článkov drobné štetinky
6. Pri čom pomáhajú dážďovke štetinky?
a) pri obrane
b) pri prijímaní potravy c) pri pohybe
7. V ktorej časti tela má dážďovka opasok?
a) v strednej časti b) v prednej časti
c) v zadnej časti
8. Ako dýcha dážďovka zemná?
a) pľúcami
b) celým povrchom tela
c) žiabrami
9. Kedy môžeš vidieť dážďovku zemnú?
a) iba na jeseň
b) počas slnečného dňa
c) keď silno prší
10. Ako sa rozmnožuje dážďovka zemná?
a) vajíčkami
b) rodí živé mláďatá
c) kuklami
11. Za akú dobu sa vyliahnu malé dážďovky? po 3 týždňoch
12. Vysvetli užitočnosť dážďovky zemnej: Tvorba humusu a prevzdušňovanie
pôdy
Dážďovka
Jej telo sa skladá z 110 až 180 článkov. V prednej časti
tela má opasok. Z článkov jej vyrastajú drobné štetinky,
ktoré pomáhajú pri pohybe.
Dážďovky sa rozmnožujú vajíčkami.
Preniká až do hĺbky 10 m.
Prekyprujú, prevzdušňujú a obohacujú pôdu
Mlynárik kapustový
Patrí medzi naše najbežnejšie denné motýle.
Krídla majú pokryté jemnými šupinkami.
Škodia hlavne hlúbovej zelenine.
Samička kladie na spodnú stranu listu vajíčka. (200 - 300)
Asi po 14 dňoch sa vyliahnu húsenice, ktoré sú škodlivé. Keď dorastie
do určitej veľkosti zakuklí sa (kukla). Takto dokáže aj prezimovať. Z
kukly vyletí motýľ. Tento cyklus sa môže do roka zopakovať 2 - 3
krát.