Transcript ppt

1
VY_32_INOVACE_05_Chráněné rostliny,
léčivé rostliny, jedovaté rostliny
(1)
(SADA ČÍSLO 3)
INFORMACE PRO UČITELE
Jméno autora výukového materiálu: Mgr. Ilona Pauzová, Bc. Věra Kratochvílová
Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen: červenec 2012
Ročník, pro který je VM určen: 7. – 10. ročník ZŠ speciální
Vzdělávací obor: Člověk a příroda
Učivo: poznávání přírody, seznámení a poznávání léčivých, jedovatých a chráněných rostlin
Metodické poznámky: Výukový materiál slouží k seznámení a poznávání chráněných,
léčivých a jedovatých rostlin v přírodě. Prezentace obsahuje výukovou část i část vhodnou
pro procvičení daného učiva.
Použité zdroje: DVD 320 000x obrázky – Terasoft, kliparty MS Office, MS Powerpoint
Ahoj kamarádi.
Dnes si budeme
povídat o
rostlinách
léčivých,
jedovatých a
chráněných.
 rostliny
- byliny rostou ve volné
přírodě, v zahradách nebo parcích
 některé z nich jsou pro člověka léčivé
jiné naopak jedovaté
 některých rostlin roste v přírodě
málo, proto je musíme chránit
Pojďme si přečíst, co
píšou v moudré knize.
Klikej na bubliny.
Léčivé
rostliny
Chráněné
rostliny
Jedovaté
rostliny


části těchto rostlin mají léčivé účinky
vyrábějí se z nich léky nebo léčivé čaje
jitrocel
heřmánek
mateřídouška
hluchavka
podběl


rostliny nebo jejich části jsou jedovaté
jedovaté rostliny netrhejte ani nejezte jejich části, například
plody!
pryskyřník
rulík
náprstník
konvalinka



těchto rostlin roste v přírodě málo, jsou vzácné, proto je
musíme chránit
nesmíme je trhat ani přesazovat do zahrad
jsou chráněné zákonem
leknín
bledule
koniklec
hořec
Doufám, že
nebudete trhat
jedovaté
rostliny!
A nyní opět
několik úkolů.
Opět získáváte
jedničku a
pochvalu.
Brzy na viděnou.
Všechny zdraví
Agáta.
POUŽITÉ ZDROJE:
DVD 320 000x obrázky – Terasoft, multimedia s.r.o.
Kliparty MS Office