Солі, їх склад, назви, значення

Download Report

Transcript Солі, їх склад, назви, значення

Солі, їх склад, назви, значення
Навчальні завдання
Знати: склад солей, їх назви.
Вміти: складати формули солей, та
називати солі.
Удосконалювати: логічне мислення,
пам'ять, уміння встановлювати причиннонаслідкові зв”язки; розвивати творчі здібності.
Мотивація навчальної діяльності
• З”ясумо, як ви засвоїли попередній матеріал.
• Розподіліть записані формули в три колонки:
оксиди, основи, кислоти: MgO, CaCO3, SO2,
HCI, NaOH, H2SO4, Mg(OH)2, NaCI, H2CO3,
• Чому деякі речовини ви не записали в жодну
з колонок?
• Що це за речовини? Де ми їх зустрічали?
Солі–складні речовини, до складу яких
входять атоми металів і кислотні залишки
n
III
Me3 (PO4)n
Число n показує валентність металу й
кількість кислотних залишків
Назви солей походять від назви металу з
додаванням назви кислотного залишку.
Перевір себе. Склади формули
солей, назви їх
Кислота
Назва
солей
Приклад Приклад
и солей и солей
Na
HCI
Хлориди
H2SO4
Сульфати
H3PO4
Фосфати
H2CO3
Карбонат
и
CaCI2
Приклади
солей
ACI3
Заповніть вільні клітинки формулами солей,
утворених запропонованими металами та
кислотними залишками
I варіант
II варіант
CI-
K
Ca
AI
SO4
=
PO4
=-
Na
Mg
Fe
(3)
Напишіть формули таких солей
Кальцій хлориду
Фосфату барію
Магній нітрату
Калій сульфату
Ферум (3)
фосфату
Алюміній
фосфату
Натрій
карбонату
Натрій
сульфіту
Барій сульфіду
Цинк сульфату
Фізичні властивості солей
• Солі- тверді кристалічні речовини різного
кольору та мають різну розчинність.
• Усі солі нітратної кислоти – нітрати - добре
розчинні у воді.
• Усі солі, утворені лужними металами, добре
розчинні у воді.
• Практично нерозчинні у воді солі, наприклад
• AgCI, BaSO4, AIPO4, Mg3(PO4)3, CaCO3/
Поширення солей у природі
• Солі містяться:
• У клітинному сокові живих організмів.
• Входять до складу різних тканин:
кісткової, нервової, м”язової тощо.
• Живі організми потребують постійного
надходження солей.
• Солі використовують: для добування
металів, мінеральних добрив, скла,
фарб, мийних засобів, кислот тощо.
Вставте пропущені слова
• Солі - _____ речовини, до складу яких
входять атоми ______ і _______ .
• Назви солей походять від відповідних
________ з додаванням назви _______ .
• В основі складання формул солей
лежить ________ металу і валентність
• ___________ .