ניר קוגל - נתיבי ישראל

download report

Transcript ניר קוגל - נתיבי ישראל

‫עדיפות לתחבורה ציבורית בדרכים‬
‫הבינעירוניות‬
‫"דוגמאות"‬
‫אינג' ניר קוגל‬
‫הקדמה‬
‫הבעיה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫למדינת ישראל תא שטח קטן‬
‫יכולות הפיתוח של רשת הדרכים הבינעירונית מוגבלת‬
‫הגישות למטרופולינים מתאפיינות בעומסי תנועה כבדים‬
‫שעות עומס שמתארכות‬
‫מצוקת חניה בערים‬
‫‪ ‬על מנת לאפשר למטרופולין להמשיך להתקיים שלא נדבר על להתפתח‬
‫חייבים לחשוב על פתרון אחר מאשר פיתוח תשתית לרכב פרטי‬
‫הפתרון‬
‫‪ ‬שדרוג התשתית לתח"צ‬
‫‪ ‬מתן עדיפות לתח"צ (רכבות כבדות‪/‬קלות‪ ,BRT ,‬נתצ"ים)‬
‫תוכן עניינים‬
‫דוגמאות לפתרונות ליישום בטווח הארוך‬
‫‪ ‬שילוב מסילות רכבת (כבדה‪/‬קלה)‬
‫‪ ‬שילוב ‪/BRT‬מת"צים‪/‬נת"צים‬
‫דוגמאות לפתרונות ליישום בטווח קצר‪/‬מיידי‬
‫‪ ‬שימוש בשוליים לטובת תח"צ בשעות עומס‬
‫שילוב רכבת כבדה‬
‫שילוב תוואי למסילות כבדות‬
‫מצוקת השטח מביאה את גופי התכנון לשאוף לשילוב תשתיות‬
‫דוגמאות למגמה זו‪:‬‬
‫מסילה‬
‫כביש מס'‬
‫סטאטוס‬
‫שמירת תוואי סטאטוטורי בקטע שבין נתניה‬
‫(מסילת החוף) לבין מחלף גן רווה (מסילת‬
‫ראשונים)‬
‫בתכנון‬
‫‪531‬‬
‫מסילת השרון (חיבור למסילת החוף)‬
‫בביצוע‬
‫‪431‬‬
‫מסילת ראשונים‬
‫בתכנון‬
‫‪781‬‬
‫מסילת נשר אחיהוד‬
‫בתכנון‬
‫‪4‬‬
‫כביש ‪531‬‬
‫מחלף הרצליה מזרח‬
‫מסילות השרון‬
‫כביש ‪781‬‬
‫מסילת נשר אחיהוד‬
‫שילוב רכבת קלה‬
‫חב' יפה נוף מתכננת מסילת רכבת קלה בין חיפה לנצרת‪.‬‬
‫כביש מס'‬
‫מסילה‬
‫‪79‬‬
‫חיפה נצרת‬
‫(המסילה‬
‫נמצאת בתכנון‬
‫בות"ל)‬
‫‪781‬‬
‫סטאטוס‬
‫הכביש נמצא בביצוע בקטעים‪ ,‬הביצוע כולל הרחבת‬
‫הכביש לדו מסלולי דו נתיבי עם תוואי לרק"ל במרכז‬
‫הכביש‪.‬‬
‫בתכנון – מעצ‪ ,‬יפה נוף וחכח"י מקדמות ביחד תוכנית‬
‫בות"ל שכוללת איחוד תשתיות של כביש ‪ ,781‬רכבת‬
‫כבדה נשר אחיהוד‪ ,‬רכבת קלה חיפה נצרת‪.‬‬
‫כביש מס' ‪ +79‬רק"ל חיפה נצרת‬
‫כביש ‪ +781‬מסילת נשר אחיהוד ‪ +‬רק"ל חיפה נצרת‬
‫שילוב ‪BRT‬‬
‫עם קידום קווי ‪ BRT‬בתחום מטרופולין ת"א נרתמה החברה לשלב את‬
‫התוכניות ולהציע תוכניות משלימות בהתאם לצורך‪.‬‬
‫דוגמאות‪:‬‬
‫כביש מס'‬
‫קווי ‪BRT‬‬
‫סטאטוס‬
‫‪44‬‬
‫כביש ‪ 44‬מתוכנן לשדרוג בין כביש מס' ‪ 4‬לרמלה‪,‬‬
‫התכנון כולל תוואי ל‪BRT-‬‬
‫בהליך‬
‫סטאטוטורי‬
‫‪531‬‬
‫מתן עדיפות לקו ‪ BRT‬בין רעננה להרצליה במחלף‬
‫הרצליה מזרח‬
‫בביצוע‬
‫‪4‬‬
‫המשך לתוואי המטרונית בקטע שבין כרי נעמן לעין‬
‫המפרץ (המשך המטרונית עד לעכו)‬
‫בתכנון‬
‫‪ ‬בכביש מס' ‪ 44‬מתוכננים ע"פ תמ"א ‪/23‬א‪ 4/‬שני קווי ‪BRT‬‬
‫‪ ‬עם קידום התכנון של כביש מס' ‪ 44‬בין רמלה למחלף השבעה (‪ )4/44‬התברר‬
‫כי יש ביקוש לקו שיחבר בין שני הקווים – הכתום‬
‫הקו הכתום‪:‬‬
‫רמלה – בית דגן‬
‫הקו החום‪:‬‬
‫רמלה ‪ -‬ראשל"צ‬
‫הקו הכחול‪:‬‬
‫מ‪ .‬חולון ‪ -‬רחובות‬
‫כביש מס' ‪,531‬‬
‫מחלף הרצלייה מזרח‬
‫מתוכנן קו ‪BRT‬‬
‫לאורך רח' בן גוריון‬
‫קו זה עובר בלב המחלף‬
‫ונדרש‬
‫לתת לו עדיפות בצמתים‬
‫שילוב נתיבי‬
‫תחבורה ציבורית‬
‫• כחלק מפרוגרמת התכנון מתבקשים צוותי התכנון לבדוק שילוב של‬
‫תחבורה ציבורית בדרכים הבינעירוניות‪.‬‬
‫• אחת הבדיקות כוללת את הצורך בשילוב נת"צים בין אם בנוסף לנתיבי‬
‫רכב פרטי ובין אם על חשבונם‪.‬‬
‫• דוגמאות‪:‬‬
‫כביש מס'‬
‫קטע‬
‫סטאטוס‬
‫‪4‬‬
‫דרור ‪ -‬רעננה צפון‪ ,‬על חשבון תוואי‬
‫מסילת הרכבת העתידית‪.‬‬
‫מתוכנן במסגרת תת"ל ‪43‬‬
‫‪4‬‬
‫מורשה ‪ -‬גן רווה‪ ,‬על חשבון נתיב‬
‫לר"פ בדרכי השירות שמתוכננות‬
‫לאורך הכביש‪.‬‬
‫מתוכנן במסגרת תת"ל ‪19‬‬
‫נת"צ לאורך כביש ‪4‬‬
‫(דרור ‪ -‬רעננה צפון)‬
‫• במסגרת התוכנית לשדרוג כביש מס' ‪ 4‬בין חדרה לרעננה (תת"ל ‪ )43‬נערכה‬
‫בחינה של האפשרות‪ ,‬הצורך וההשפעה של מתן עדיפות לתח"צ לאורך‬
‫הכביש‬
‫• בחינת היתכנות לביצוע נת"צ כפונקציה של רמת שירות במערכת‬
‫• בחינת מיקום מומלץ לנת"צ ‪ /‬מת"צ‬
‫• הנחת הבסיס הינה כי כאשר תבוצע רכבת יבוטל הנת"צ‬
‫• נת"צ מספק רמת שירות ‪ A‬לתחבורה ציבורית‬
‫בחינת הצורך בנת"צ בקטע דרור אילנות‬
‫תוצאות‪:‬‬
‫רמת שירות ללא נת"צ לכלל הרכבים (פרטי ואוטובוסים) = ‪E - D‬‬
‫רמת שירות ב‪ 2 -‬נתיבים לר"פ ‪ 1 +‬נת"צ = ‪( F‬לר"פ)‪ :‬כשל של המערכת‬
‫מסקנה‪:‬‬
‫הפתרון המומלץ‪ ,‬לכל רמות הפיצול‪ ,‬הינו ‪ 3‬נתיבים בסיסיים לר"פ ‪+‬‬
‫נת"צ (שיבוצע בתוואי רצועת הרכבת העתידית)‬
‫נתיב תחבורה ציבורית‬
‫על חשבון שוליים‬
‫"ניסוי‪/‬פיילוט"‬
‫במסגרת סל הפתרונות הקיים בעולם להתמודדות עם גודש‬
‫תנועה בשעות עומס קיימת מגמה לאפשר נסיעה על השוליים‬
‫בימים אלו מקודם ע"י החברה הלאומית לדרכים בשיתוף עם‬
‫מת"ח פיילוט של שימוש בשוליים הימניים כנתיב לתחבורה‬
‫ציבורית בשעות עומס‪.‬‬
‫בחירת קטעי הניסוי‬
‫ביצוע הניסוי‬
‫שלב ראשון ‪ -‬בכביש מס' ‪( 2‬כביש מהיר ממוחלף) בקטע שבין פולג למחלף הסירה‬
‫(מצפון לדרום) – יבוצע עד סוף ‪2011‬‬
‫שלב שני ‪ -‬בכביש מס' ‪ 44‬בקטע שממזרח למחלף בית דגן (ממזרח למערב) – יבוצע‬
‫במהלך שנת ‪2012‬‬
‫כביש מס' ‪ ,2‬בקטע שבין מחלף‬
‫פולג ועד מחלף כפר שמריהו‬
‫כביש מס' ‪ ,44‬בקטע שבין‬
‫צומת חב"ד ועד צומת בית דגן‬
‫כ‪11.6-‬‬
‫כ‪2.8-‬‬
‫כ‪54,000-‬‬
‫כ‪39,000-‬‬
‫תח"צ יומי (כ"ר)‬
‫כ‪)0.8%( 440-‬‬
‫כ‪)2%( 800-‬‬
‫סה"כ נוסעים יומי‬
‫כ‪78,000-‬‬
‫כ‪63,000-‬‬
‫כ‪)11%( 8,500-‬‬
‫כ‪)25.7%( 16,200-‬‬
‫אורך הקטע (ק"מ)‬
‫נפח יומי (כ"ר)‬
‫נוסעים בתח"צ‬
‫יומי‬
‫מטרה ומדדים להצלחת הניסוי‬
‫מטרה‬
‫בחינת אפשרות היישום של שוליים סלולים כנתיב נסיעה‬
‫לתנועת תח"צ בשעות עומס‪.‬‬
‫הצלחת הניסוי‬
‫הניסוי יצליח במידה ותהיה הצלחה בשני פרמטרים לפחות‬
‫מתוך הארבעה שלהלן‪:‬‬
‫שיפור במדדי רמת השירות לתח"צ‬
‫שיפור בזמני הנסיעה לתח"צ‬
‫עליה במהירויות הנסיעה וירידה בשונות‬
‫אי שינוי במספר האירועים החריגים לאורך הקטע‬
‫תודה על ההקשבה‬