hmyz-_obrazky

download report

Transcript hmyz-_obrazky

Pri hmyze sa stretávame s rôznymi formami inštinktívneho
správania : 1.)Vizuálna komunikácia- “tanec“ včiel =
dokážu
oznámiť informáciu o mieste výskytu potravy
2.) Pachová komunikácia- podstatou je
vylučovanie
ektohormónov- feromónov
3.)Dotyková komunikácia- prejavuje sa pri
mravcoch
Hmyz tejto triedy nemá krídla ani ich pôvodne
nemal.
Patria sem chvostoskoky a švehly- žijú v pôde
a vo vode
Švehla obyčajná
chvostoskoky
Vyznačujú sa dvoma pármi krídel, ktoré sa
rozmanite pretvárajú alebo zakrpatievajú.
Skupiny: 1.) Hmyz s nedokonalou
premenou
2.)Hmyz s dokonalou premenou
-bežný obyvatelia našich vodných tokoch
-štíhle telo zakončené troma tenkými štetinami
-larválne štádium môže trvať aj tri roky
-samice oplodnené vajíčka nakladú do vody a
vyčerpané jedince uhynú
Podenka Obyčajná
-majú valcovité telo a dva páry krídel
-žijú v blízkosti vôd, a sú dravé
-aj ich larvy –Najády sú dravé
-patria sem -vážky
-hadovky
- šidlá
Vážka obyčajná
-žijú na suchej zemi, zle lietajú ale výborne skáču
Kobylka zelená- dravý druh
s dlhými krídlami
Koník sťahovavýje bylinožravý, a pri
premnožení spôsobuje
ekologické a hospodárske
katastrofy
Krtonôžka
obyčajná
Šváb obyčajný
Rus domový
-prvým párom dlhých a siných
nôh chytajú a usmrcujú hmyz
-žijú pod kameňmi alebo vo veľkých nadzemných
stavbách, ktoré si budujú z hliny a piesku
zmiešanými so slinami
-majú zakrpatené krídla a cicavé ústne
orgány
-sú slepé
-ako parazity žijú na rôznych živočíchoch a
človeku
Voš Detská
Voš šatová
Voš lonová
-žijú na rastlinách, z ktorých cicajú šťavy
Ploštica posteľná
Cifruša bezkrídla
Vodomerka obyčajná
Splošťula bahenná
Voška chmeľová- veľkosť asi 2mm
-nemajú larválne štádia
-živia sa cicaním rastlinných štiav
Vlnačka krvavá
Voška maková
-najpočetnejšia skupina hmyzu
-mnohé skupiny spôsobujú škody
Pásavka zemiaková
Múčiar obyčajný
-mnohé žijú na kmeňoch stromov alebo pod ich
kôrou
Roháč veľký
-majú pozdĺžne aj priečne husto žilkované krídla
-sú dravé
Mravcolev obyčajný: má veľkú ,sine obrvenú
larvu
Zlatoočka obyčajná
-sociálny hmyz- včely, mravce a osy
Včela medonosná- základ spoločenstva je veľká samicamatka(kráľovná) jej jedinou úlohou je klásť vajíčka(ktoré sú oplodnené
alebo neoplodnené)
-liahnu sa dvojaké samice:
-matky s plnohodnotne vyvinutými pohl. orgánmi
-menšie robotnice s nedokonale vyvinutými pohl. orgánmi
-základnou potravou včiel je peľ
-patri medzi najdôležitejšie opeľovače
rastlín
Čmeľ zemný a čmeľ skalný sú dôležitými opeľovačmi ďateliny
Sršeň obyčajný
Osa obyčajná- je dravá, chytá hmyz
-živí sa aj ovocnými šťavami
Mravec obyčajný a mravec hôrny-početnejšie spoločenstvá ako včely
-samice sú bezkrídle, samce majú krídla
-v mravenisku je niekoľko matiek
Mravec hôrny
Mravec obyčajný
-zadný pár krídel majú premenený na kyvadielka ,
ktoré im pomáhajú udržiavať rovnováhu
Mäsiarka obyčajná
Komár piskľavý
Mucha domová
Pakomár obyčajný
Mucha tse-tse
-majú skákacie nohy a prenášajú mor
Blcha ľudská
Blcha morová
-majú 2 páry širokých krídel
-živia sa kvetným nektárom, ktorý cicajú dlhým
cuciakom
Mlynárik kapustový
Žltáčik rešetliakový
Babôčka pávooká
modráčik
perlovec
Mníška obyčajná
Priadka morušová
Iišaj smrtkový
Ďakujem za pozornosť
Anna Liptáková II.C