Zrakové klamy

Download Report

Transcript Zrakové klamy

Zrakové klamy
ŠKEBLOŇ 2009
 Tyčinky – černobílé vidění
 netopýři, kočka, krysa,
z ptáků např. sova.
 Čípky – barevné vidění
 některé opice, ještěrky,
z ptáků holub
 Lidské oko vidí převrácený obraz,
skutečnou podobu vytváří až mozek
Zorné pole člověka
…zorné pole zajíce
Adaptace na světlo
 Tyčinky nejsou citlivé na červenou barvu
 Toho se např. využívá ve vojenství při
misích, kde je potřeba aby byl voják
adaptovaný na tmu a zároveň mohl
operovat za světla
Dělení zrakových klamů




Fyziologické
Geometrické
Perspektivní
Psychologické
 U velké části zrakových klamů je „iluze“
způsobena ani ne tak našima očima, ale
mozkem, který určitým způsobem
usuzuje a mylně interpretuje skutečnost.
fyziologické
 Tyto klamy se vytvářejí na základě
vlastností očí a jejich nedostatků
 Rychle se točící kola u automobilu
mohou působit, že se točí na druhou
stranu – stejný princip točivé stroje –
nebezpečí úrazu
fyziologické
fyziologické
fyziologické
fyziologické
fyziologické
fyziologické
fyziologické
fyziologické
fyziologické
fyziologické
fyziologické
fyziologické
fyziologické
fyziologické
Fyziologické – Hermannův
efekt
Fyziologické – Hermannův
efekt
Fyziologické – Hermannův
efekt
Fyziologické – Hermannův
efekt
Fyziologické
Geometrické klamy
 Změny tvaru a zakřivení
geometrické
geometrické
geometrické
geometrické
geometrické
geometrické
geometrické
geometrické
geometrické
geometrické
geometrické
geometrické
geometrické
geometrické
 Změna délky, či velikosti
geometrické
geometrické
geometrické
geometrické
geometrické
geometrické
Perspektivní klamy
 Předměty vzdálenější se jeví menší
 Kinematografie - obři
perspektivní
perspektivní
perspektivní
Psychologické klamy
 A) statické
 B) dynamické
psychologické - statické
 1) multi obrázky
 2) nereálné obrazce
Psychologické – statické –
multi obrázky
Psychologické – statické –
multi obrázky
Psychologické – statické –
multi obrázky
Psychologické – statické –
multi obrázky
Psychologické – statické –
multi obrázky
Psychologické – statické –
multi obrázky
Psychologické – statické –
multi obrázky
Psychologické – statické –
multi obrázky
Psychologické – statické –
multi obrázky
Psychologické – statické –
multi obrázky
Psychologické – statické –
multi obrázky
Psychologické – statické –
nereálné obrazce
Psychologické – statické –
nereálné obrazce
Psychologické – statické –
nereálné obrazce
Psychologické – statické –
nereálné obrazce
Psychologické – statické –
nereálné obrazce
Psychologické – statické –
nereálné obrazce
Psychologické – statické –
nereálné obrazce
Psychologické – statické –
nereálné obrazce
Psychologické – statické –
nereálné obrazce
Psychologické – statické –
nereálné obrazce
Psychologické –
dynamické
Psychologické –
dynamické
Psychologické –
dynamické
Psychologické –
dynamické
Psychologické –
dynamické
Psychologické –
dynamické
Psychologické –
dynamické
Psychologické –
dynamické
Na závěr jedna zajímavost
…a jedno video