Transcript εδώ

Η τεχνολογία αναφέρεται:
Στο
αποτέλεσμα της εφαρμογής
της (θεωρητικής) επιστημονικής
γνώσης με στόχο την δημιουργία
ενός αντικειμένου με πρακτικό
όφελος.
Άλλοτε,
αναφέρεται στην
μεθοδολογία που χαρακτηρίζει
μια τέτοια διαδικασία.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει τάση η
έννοια να αναφέρεται μόνο στην υψηλή
τεχνολογία ή και στην τεχνολογία
υπολογιστών μόνο, αν και κατά βάση
δεν περιορίζεται μόνο σε αυτούς τους
τομείς.
Για παράδειγμα, ενώ ο Διεθνής
Διαστημικός Σταθμός ή ένας
υπολογιστής μπορεί να είναι
τεχνολογία, τόσο μπορεί να είναι και
ένα τυπικό ανοιχτήρι για μπουκάλια
Η χρήση της τεχνολογίας από το
ανθρώπινο είδος ξεκίνησε με την
μετατροπή των φυσικών πρώτων
υλών σε απλά εργαλεία.
Η προϊστορική ανακάλυψη της
φωτιάς αύξησε τις διαθέσιμες πηγές
τροφής και η εφεύρεση του τροχού
βοήθησε τους ανθρώπους να
ταξιδεύουν και να ελέγχουν το
περιβάλλον τους.
Πρόσφατα τεχνολογικά
επιτεύγματα, όπως η
τυπογραφία, το τηλέφωνο και
το Διαδίκτυο, έχουν περιορίσει
τα φυσικά εμπόδια της
επικοινωνίας και έχουν
επιτρέψει στους ανθρώπους
και να αλληλεπιδρούν σε
παγκόσμια κλίμακα.
Παρ’ όλα αυτά, η τεχνολογία
δεν χρησιμοποιείται μόνο για
ειρηνικούς σκοπούς: η
κατασκευή καταστροφικών
όπλων έχει προχωρήσει, στη
διάρκεια της ιστορίας, από τα
ρόπαλα στα πυρηνικά όπλα.



Τον 20ό αι. γίνονται εντονότερες κάποιες τάσεις που
παρατηρούνται στην εξέλιξη της τεχνολογίας ήδη από
το 19ο αιώνα.
Πρώτο, μεταβάλλεται η διαδικασία παραγωγής
προϊόντων. Το 1913 εμφανίζονται οι πρώτες κινούμενες
γραμμές συναρμολόγησης στα εργοστάσια του Ford
στο Detroit.
Δεύτερο, αναδύεται ένα πρόγραμμα επιστημονικού
μάνατζμεντ της παραγωγής, που αρχικά επινοήθηκε
από τον F. Taylor (Τέιλορ). Στόχος αυτού του
προγράμματος ήταν η πλήρης τυποποίηση της
διαδικασίας παραγωγής.
Τρίτο,
η αλληλεπίδραση επιστήμης,
τεχνολογίας και στρατού γίνεται ολοένα
και εντονότερη εξαιτίας των δύο
παγκόσμιων πολέμων. Η σχέση
επιστήμης - τεχνολογίας - στρατού
γίνεται ιδιαίτερα στενή στο
Β' Παγκόσμιο.
Πολλές νέες τεχνολογίες (το ραντάρ, ο
ηλεκτρονικός υπολογιστής) προέκυψαν
στο πλαίσιο στρατιωτικών
προγραμμάτων κατά τη διάρκεια αυτού
του πολέμου.

Ένα τέταρτο χαρακτηριστικό της τεχνολογικής εξέλιξης
στον 20ό αι. είναι η εμφάνιση ολοένα και πιο
συστηματικών τεχνολογικών εφαρμογών της
«καθαρής» επιστημονικής έρευνας. Η κατανόηση του
μικρόκοσμου στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα οδηγεί
σε σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες, όπως τη
σύνθεση νέων υλικών, τη δημιουργία του τρανζίστορ,
τις τεχνολογίες ψύξης και την ανάπτυξη της
μικροηλεκτρονικής. Η κατανόηση της συμπεριφοράς
της ύλης σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, περίπου την
ίδια εποχή, βρίσκει σημαντικές εφαρμογές στην
τεχνολογία ψύξης (ψυγεία, κλιματιστικά),
αναδιαμορφώνει τον τρόπο παραγωγής και διανομής
τροφίμων και αλλάζει τον τρόπο διατροφής
εκατομμυρίων ανθρώπων.



Επίσης, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα
διάσταση της ιστορίας της τεχνολογίας
στον 20ό αι. είναι η ανάπτυξη νέων
υλικών.
Η ανάπτυξη της φυσικής της στερεάς
κατάστασης και η μεγάλη εμπειρία
σχετικά με τις ιδιότητες και τη χημική
συμπεριφορά των μεγάλων μορίων, η
οποία στο μεταξύ είχε συσσωρευτεί,
οδήγησαν όχι μόνο στην κατασκευή ενός
μεγάλου αριθμού συνθετικών υλικών αλλά
και στην εφεύρεση νέων.
Ανάμεσα στα τελευταία συγκαταλέγεται
και το νάιλον και το πλαστικό , τα οποία
αντικατέστησαν πολλά φυσικά υλικά.
Στον 20 αιώνα η διάδοση του ηλεκτρισμού
έδωσε την απαραίτητη ενέργεια για τις
πόλεις, τα εργοστάσια, τα σπίτια και τον
φωτισμό.
Χιλιάδες μηχανικοί εργάστηκαν γι‘ αυτό,
όπως ο Έντισον και ο Τέσλα.
Ο ηλεκτρισμός σαν ανακάλυψη ανήκει
στον 19ο αιώνα, όμως η ευρεία εξάπλωσή
του είναι δουλειά των μηχανικών του 20ου
αιώνα, αρχικά στις βιομηχανικές χώρες
και σιγά σιγά σε όλο τον κόσμο.
Στην Ελλάδα εξαπλώθηκε μετά το τέλος
του Εμφυλίου οπότε δημιουργήθηκε η
ΔΕΗ
Στα μέσα του 19ου αιώνα άρχισε η
εκμετάλλευση του πετρελαίου. Κύριος
λόγος ήταν να ικανοποιηθεί η ζήτηση για
ένα φτηνό καύσιμο φωτισμού. Αυτό το
καύσιμο ονομάστηκε φωτιστικό
πετρέλαιο. Με την αυξανόμενη ζήτηση
άρχισε και η αναζήτηση κοιτασμάτων
πετρελαίου με γεωτρήσεις.
Κι ενώ στις αρχές του αιώνα με την
διάδοση του ηλεκτρισμού άρχισε να
φθίνει η ζήτηση, άρχισε η διάδοση του
αυτοκινήτου και η ζήτηση της βενζίνης
και οπότε άρχισε η χρυσή εποχή του
πετρελαίου
Η επιστήμη της Ιατρικής εξελίχθηκε σ' αυτή την περίοδο, όπως
την προηγούμενη, πολύ εντυπωσιακά και πέτυχε να βελτιώσει
το προσδόκιμο της ζωής από τα 40 έτη περίπου που βρισκόταν στις
αρχές του 20ου αιώνα, σχεδόν στα 80 στις αρχές του 21ου. Οι
σημαντικότερες επιτυχίες καταγράφηκαν στον περιορισμό
μολυσματικών ασθενειών με εμβόλια, αντιβιοτικά και με υιοθέτηση
συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, στην αναγνώριση του ρόλου της
κληρονομικότητας κατά τη μελέτη ασθενειών που μεταφέρονται από την
κάθε γενιά στην επόμενη, στη διερεύνηση των εγκεφαλικών λειτουργιών
και την αντιμετώπιση ψυχικών παρεκκλίσεων με φαρμακευτικές και
άλλες θεραπευτικές μεθόδους, στη βελτίωση κατά τη διάγνωση των
καρκίνων και στην αντιμετώπιση διαφόρων μορφών του με χειρουργικές
και φαρμακευτικές μεθόδους.
Ασθένειες που στις αρχές του 20ού αιώνα
ήταν θανατηφόρες (φυματίωση, ελονοσία)
αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά. Επίσης, η
ανακάλυψη των ιών της πενικιλίνης (Αλεξάντερ
Φλέμινγκ, 1928) και των αντιβιοτικών
επέτρεψαν την αντιμετώπιση ιογενών
ασθενειών.
Επιπλέον, έγιναν εφικτές οι μεταμοσχεύσεις
οργάνων, οι καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις
και οι επεμβάσεις με ακτίνες λέιζερ. Τεράστιο
βήμα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων
ανθρώπινης στειρότητας υπήρξε η γέννηση το
1978 του πρώτου παιδιού του σωλήνα,
δηλαδή του πρώτου βρέφους που είχε
προέλθει από εξωσωματική γονιμοποίηση.
Οι Αμερικάνοι Έντερς και Ρόμπινς
ανέπτυξαν μεθόδους καλλιέργειας ιών
σε «θρεπτικό περιβάλλον», με
αποτέλεσμα να προκύψει από τη
δεκαετία του 1930 σειρά εμβολίων
ενάντια σε επικίνδυνους ιούς. Έτσι
δημιουργήθηκαν εμβόλια από
διάφορους ερευνητές ενάντια στον
κίτρινο πυρετό, την πολιομυελίτιδα ,
την ιλαρά , την παρωτίτιδα , την
ερυθρά και άλλες παιδικές ασθένειες,
οι οποίες ταλαιπωρούσαν την
ανθρωπότητα από την Αρχαιότητα
Η ηλεκτρονική, αποτέλεσμα συνεργασίας
της φυσικής με την ηλεκτρική βιομηχανία,
αξιοποιήθηκε αρχικά για τη βελτίωση των
τηλεπικοινωνιών. Βαθμιαία, άρχισε να
επεκτείνεται η χρήση συσκευών ήδη
γνωστών, όπως ήταν το τηλέφωνο, ο
τηλέγραφος και το ραδιόφωνο. Όμως, τα
πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα της
ηλεκτρονικής ήταν η ανάπτυξη και διάδοση
της τηλεόρασης και του ηλεκτρονικού
υπολογιστή. Το τέλος του αιώνα
σφραγίστηκε από το παγκόσμιο
ηλεκτρονικό διαδίκτυο, το Internet, με τις
τεράστιες δυνατότητές του.
Η τηλεόραση είναι ένα
σύστημα τηλεπικοινωνίας που χρησιμεύει στη
μετάδοση και λήψη κινούμενων εικόνων και
ήχου εξ αποστάσεως. Aποτελεί το κυριότερο
και δημοφιλέστερο Μέσο Μαζικής
Επικοινωνίας και η χρήση της είναι ιδιαίτερα
διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο
Συνήθως, λέγοντας "τηλεόραση" εννοούμε τη
συσκευή, δηλαδή τον δέκτη, ο οποίος λαμβάνει
το (τηλεοπτικό) σήμα που εκπέμπουν οι
τηλεοπτικοί σταθμοί με την οθόνη που
απεικονίζει το αποτέλεσμα της εκπομπής
(μετατροπή του σήματος σε εικόνα και ήχο).


Ο τηλεοπτικός δέκτης λαμβάνει το τηλεοπτικό σήμα
είτε ασύρματα είτε ενσύρματα. Η ασύρματη λήψη
γίνεται με δύο τρόπους: Ο ένας τρόπος είναι η λήψη
με κεραία στραμμένη σε κάποιο επίγειο σταθμό
εκπομπής (που βρίσκεται στην κορυφή κάποιου
βουνού). Ο δεύτερος τρόπος είναι η λήψη από
δορυφόρο μέσω δορυφορικής κεραίας (πιάτο) και
ειδικού δέκτη. Στην ενσύρματη λήψη έχουμε την
καλωδιακή τηλεόραση και τη λήψη μέσω δικτύου
(IPTV).
Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη της ευρυζωνικής
δικτύωσης (καθώς και οι νέες τεχνικές συμπίεσης
τηλεοπτικού σήματος) κατέστησε ικανή τη μετάδοση
τηλεοπτικού προγράμματος μέσω Διαδικτύου.
Αρχικά, το τηλεοπτικό σήμα ήταν ασπρόμαυρο.
Αργότερα επιχειρήθηκε η μετάδοση έγχρωμου
σήματος.
Ώθηση στην κατασκευή ηλεκτρονικών
υπολογιστών , έδωσε η ανακάλυψη του
τρανζίστορ που έγινε το 1948 στα
εργαστήρια Bell .
Πολύ σημαντική μορφή στην ιστορία των
ηλεκτρονικών υπολογιστών ήταν ο
Βρετανός μαθηματικός Alan Turing .
Το 1934 ο Turing είχε ήδη συλλάβει και
διατυπώσει την ιδέα μιας υπολογιστικής
μηχανής στο πλαίσιο μιας μαθηματικής
εργασίας, στην οποία απέδειξε ότι
υπάρχουν κάποια μαθηματικά
προβλήματα που είναι αδύνατον να
λυθούν.
Στον 20ό αιώνα τα κίνητρα για τη δημιουργία υπολογιστών
ήταν στρατιωτικής υφής:
1) η εκτέλεση περίπλοκων υπολογισμών, που ήταν
απαραίτητοι για τη σχεδίαση αεροσκαφών, πυραύλων,
καθώς και της ατομικής βόμβας,
2) η αποκρυπτογράφηση των κωδικοποιημένων
στρατιωτικών μηνυμάτων, και
3) ο υπολογισμός βαλλιστικών πινάκων, που ήταν
χρήσιμοι στο πυροβολικό.




1.
2.

Μεταφορές
Μηχανοκίνητα πλοία
Αεροπλάνο
Σιδηρόδρομος
Τρένα υψηλής ταχύτητας
Τρένα στις πόλεις
Αυτοκίνητο
Οι
επαναστατικές εφευρέσεις εντός μικρού σχετικά χρονικού
διαστήματος κατά τον 19ο αι. δημιούργησε το τύπο του μηχανοκίνητου
πλοίου ώστε να φθάσουμε τελικά στη σύγχρονη εποχή της Ναυπηγικής.
Ενώ στις δύο προηγούμενες εποχές το υλικό κατασκευής των πλοίων
ήταν το ξύλο, στην εποχή των μηχανοκίνητων, υλικό κατασκευής πλέον
ήταν ο χάλυβας .
Κύριες εφευρέσεις που μετέβαλαν ριζικά την όψη πλοίου είναι: Η
ατμομηχανή, η έλικα, η φθηνή παραγωγή του χάλυβα, το ραντάρ.
Αν και το πανάρχαιο όνειρο των
ανθρώπων να υπερνικήσουν τη
βαρύτητα και να πετάξουν είχε ήδη
υλοποιηθεί με το αερόστατο, οι
αναζητήσεις για πτήσεις με κάποια
ικανοποιητική ταχύτητα δεν
σταμάτησαν ποτέ.
Το 1903 έγινε τελικά με επιτυχία η
πρώτη πτήση από τον Όρβιλ Ράιτ.
Αυτές οι πτήσεις θεωρούνται στην
Ιστορία της Τεχνολογίας οι πρώτες με
μηχανοκίνητο κατευθυνόμενο όχημα
που ήταν βαρύτερο του αέρα, το
οποίο όχημα ονομάστηκε αεροπλάνο
(airplane).


Η κίνηση των σιδηροδρόμων γινόταν αρχικά με ατμάμαξες, των οποίων η
τεχνολογία βελτιωνόταν με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, μετά τη λήξη
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου έγινε σαφές στις εταιρίες σιδηροδρόμων ότι το
κόστος συντήρησης και λειτουργίας ήταν πολύ υψηλό. Γι' αυτό και σταδιακά οι
ατμάμαξες άρχισαν να αντικαθίστανται από μηχανές έλξης ντίζελ.
Τη δεκαετία του '70, με την πρώτη κρίση του πετρελαίου εντάθηκαν οι
προσπάθειες για την ηλεκτροκίνηση των συρμών, η οποία έχει σήμερα
διεθνώς επικρατήσει, αν και σε αρκετές περιοχές, σε όλες σχεδόν τις χώρες
του κόσμου, η κίνηση των συρμών γίνεται ακόμη με μηχανές ντίζελ.

Τρένα υψηλής ταχύτητας
Στη διαδρομή Τόκιο - Οσάκα
το Σινκανσέν λειτουργεί από το 1964 με
ένα σύστημα 51 συρμών τη μέρα, με
σύνολο 50.000 θέσεων. Το τρένο κινείται
με ταχύτητα 200 km/h. Στην κεντρική
Ευρώπη λειτουργούν τα δίκτυα των
τρένων TGV (Γαλλία) , ICE (Γερμανία)
και AVE (Ισπανία). Συνδέουν τις μεγάλες
πόλεις της Γερμανίας, Γαλλίας, Ισπανίας,
Ελβετίας, Αυστρίας, Βελγίου και
Ολλανδίας.
Σε ειδικά διαμορφωμένες γραμμές η
ταχύτητα ξεπερνά τα 300 km/h.
Τρένα στις πόλεις
Τις πυκνοκατοικημένες περιοχές των πόλεων εξυπηρετούν,
συνήθως, τρία διαφορετικά δίκτυα λειτουργίας σιδηροδρόμων.
το Τραμ με εναέρια ηλεκτροδότηση
το Μετρό με επίγεια ηλεκτροδότηση και
ο Περιφερειακός ή Προαστιακός Σιδηρόδρομος με σύνθετη
ηλεκτροδότηση.




Την αρχή έκανε στην Γαλλία,
το 1769, ο Νικολά Κουνιό ,
δημιουργώντας το πρώτο αυτοκίνητο
όχημα, ένα ατμοκινούμενο αμάξι,
το fardier .
92 χρόνια αργότερα, ο Ετιέν
Λενουάρ (Etienne Lenoir) έφτιαξε το
πρώτο αυτοκίνητο με μηχανή
εσωτερικής καύσης.
Το αυτοκίνητο, με κινητήρα
του Νικολάους Όττο (Nikolaus Otto)
εσωτερικής καύσης και καύσιμο τη
βενζίνη, παρήχθη
στη Γερμανία το 1885 από τον Καρλ
Μπεντς (Karl Benz).
Ωστόσο, το κόστος παρέμενε πάντα
πρόβλημα. Αυτό ίσχυε μέχρι το 1908,
οπότε ο Χένρι Φορντ δημιούργησε ένα
αυτοκίνητο, που ο μέσος πολίτης θα
μπορούσε να αποκτήσει και να
χρησιμοποιήσει σε καθημερινή βάση.
Παράγεται και διοχετεύεται στην αγορά
το αυτοκίνητο - ιστορικός σταθμός της
αυτοκίνησης: Είναι το Ford Model T,
το οποίο στοίχιζε μόλις 950 δολάρια. Ο
Φορντ πέτυχε αυτό το εγχείρημα
οργανώνοντας την κατασκευή σε
γραμμή παραγωγής και
καθετοποιόντας την εταιρεία του.
Σήμερα γίνονται σημαντικές
προσπάθειες για την
κατασκευή αυτοκινήτων
οχημάτων με ηλεκτροκίνηση,
ενώ ήδη κυκλοφορούν στο
εμπόριο τα λεγόμενα
"υβριδικά αυτοκίνητα", τα
οποία διαθέτουν και τα δύο
είδη κίνησης, δηλαδή τόσο με
υγρά καύσιμα όσο και με
ηλεκτρική ενέργεια.
Η τεχνολογία έχει επηρεάσει την κοινωνία
και το περιβάλλον της με διάφορους
τρόπους.
Σε κάποιες κοινωνίες η τεχνολογία έχει
βοηθήσει να αναπτυχθούν πιο
προηγμένες οικονομίες και έχει κάνει
δυνατή την άνοδο μιας τάξης που διαθέτει
ελεύθερο χρόνο.
Πολλές τεχνολογικές διαδικασίες
παράγουν ανεπιθύμητα προϊόντα, με τη
διαδικασία που είναι γνωστή ως ρύπανση
και εξαντλούν τους φυσικούς πόρους σε
βάρος της γης και του περιβάλλοντός της.
Ποικίλες εφαρμογές της τεχνολογίας
επηρεάζουν τις αξίες μιας κοινωνίας και η νέα
τεχνολογία συχνά θέτει νέες ηθικές ερωτήσεις.

Τα τεχνολογικά επιτεύγματα [κινηματογράφος,
τηλεόραση, ραδιόφωνο, πικάπ, walkman,
ψηφιακός δίσκος (cd, dvd), Internet κ.ά.]
επέτρεψαν την ευρύτατη διάδοση των
πολιτιστικών αγαθών.
 Παράλληλα, όμως, διαμορφώθηκε μια
κατηγορία πολιτιστικών προϊόντων, συχνά
χαμηλής ποιότητας, που παράγονται μαζικά,
προορίζονται για «μαζική κατανάλωση» (π.χ.
τηλεοπτικές σειρές χαμηλής καλλιτεχνικής
αξίας) και συνιστούν αυτό που λέγεται
απαξιωτικά, όχι άδικα, μαζική κουλτούρα.
