Prezentácia MŠ - hmyz na stiahnutie

download report

Transcript Prezentácia MŠ - hmyz na stiahnutie

Téma: hmyz
Spolupráca s budúcimi p.učiteľkami
Hádanky o hmyze
• Uplatňovali analyticko-syntetické činnosti
• Zapamätávali si a prednášali krátke básne
Lienka Lenka stratila z kabátika bodky
• Vykonávali jednoduché operácie v číselnom
rade od1-do10,vyjadrovali graficky
Motýle
v hre „kvety a motýle“
• Prejavovali radosť z hry
• Triedili podľa farby a tvaru motýle
Výtvarná tvorivosť
• Experimentovali s farbami
• Používali tvorivo rôzne výtvarné techniky
Grafické zaznamenávanie počtu
práca v pracovnom liste
O hmyze
• Uplatňovali aktívnu slovnú zásobu
Pomocou pojmovej mapy a
encyklopédie, zhrnúť poznatky o
hmyze
Včielka Bee-bot
• Nájdi cestu k lienke ,včielke, mravčekovi
Dovidenia, nabudúce