Dental germ

download report

Transcript Dental germ

Dental germ
Инициация в зъбното развитие
Контрол на растежните фактори върху
развитието на зъбния зародиш
Етапи на междутъканна стимулация
• А. Мезенхимът
стимулира епитела;
• В. Активираният
епител на свой ред
стимулира мезенхима;
• С. Зъбна пъпка –
епителът стимулира
мезенхима;
• D. Мезенхимът
стимулира епитела .
Горночелюстна
гредичка
Горночелюстен
вал
Език
Долночелюстна
гредичка
Долночелюстен
вал
Челюстни
гредички
Челюстни
гредички
Горна
челюст
Челюстна
гредичка
Ектомезенхим
Долна
челюст
Орален епител
Lamina
dentis
Lamina
dentis
Развитие на челюстните гредички в
зъбни пластинки
Горночелюстна
гредичка
Долночелюстна
гредичка
Пролиферация на ектодрма от челюстна
гредичка в зъбна пластинка
Начало на развитието на зъбната
пластинка – L. dentis
Изява на костен морфогенетичен протеин (BMP-2) на местата
на бъдещите зъбни пластинки.
Образуване на вестибулума от
развитието на L. vestibularis
Lamina dentis , Lamina vestibularis
Lamina
dentis
• Вестибуларна
пролиферацияlamina
vestibularis;
• Орална
пролиферация lamina dentis.
Lamina
vestibularis
език
Lamina
vestibularis
Lamina
dentis
Плоски и цилиндрични ектодермални
клетки
Плоски
клетки
Цилиндрички
клетки
Инициация
Изява на костния морфогенетичен протеин (BMP-7) на мястото
на задебеления епител
Lamina dentis и Lamina vestibularis
Етапи на развитие на зъбния зародиш
Пъпковиден стадий
Образуване и нарастване на зъбната пъпка –
активиране на мезодерма
Зъбна пъпка
• Характеристика
– Клетъчно деление:
• Митози;
– Еднакви клетки по
форма и големина;
– Липса на
диференциация.
Lamina dentis и зъбна пъпка
Зъбна пъпка
• Кълбо от клетки в края на
lamina dentis;
• Липсва клетъчна
специализация;
• Наличие на митози;
• Започва бурно клетъчно
деление;
• Нарастване на пъпката по
обем.
Изтегляне на пъпката в мезенхима
изтегляне
Екстензията продължава и се наблюдава
кондензация на мезенхима
ектомезенхим
Преход от пъпковиден към шапковиден стадий;
Наблюдава се агрегиран ектомезенхим.
Зъбна шапка
• Начало на
диференциация;
• Формиране на три
ектодермални слоя:
– Външен кубичен
епител;
– Вътрешен емайлов
епител;
– Звездовиден
ретикулум.
Вдлъбване на върха на зъбната пъпка под
контрила на мезенхимните фактори
Шапковиден стадий
Преход от пъпка в шапка
Инвагиниране на емайловия орган;
Формиране на слоеве.
Емайлов орган
ектомезенхим
Формирането на емайловия възел
Lamina vestibularis
Външен емайлов
епител
Кост
Вътрешен емайлов
епител
Сформиране на
елементите
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Зъбна пластинка
2. Зъбен фоликул
3. Външен емайлов епител
4. Звездовиден ретикулум
5. Вътрешен емайлов
епител
6. Зъбна папила
7. Емайлова корда
8. Емайлов пъп (център)
9. Кръвоносни съдове
10. Емайлова ниша;
• 11. Вторична зъбна
пластинка
Емайлов възел
Емайлови ниши
Сформиране на три нови структури
•
•
•
Емайлов възел – задебеляване на
вътрешния емайлов епител в центъра
на емайловия орган;
Емайлова корда – епителиална
пролиферация, , която сякаш разделя
емайловия орган на две части;
Емалови ниши – резултат от секцията на
препарата, тъй като емайловият орган е
триизмерен и многослоен.
Камбанковиден стадий
• Диференциране на 4
слоя на емайловия
орган;
• Развитие на зъбната
папила;
• Развитие на зъбната
торбичка.
Lamina
vestibularis
Вторична зъбна
пластинка
Външен емайлов
епител
Зъбна
папила
Вътрешен емайлов
епител
Алвеоларна кост
Звездовиден
ретикулум
Вътрешен емайлов епител
Първичен дентин
Звездовиден
ретикулум
Одонтобласти
Амелобласти
Базална
ламина
Зъбна
папила
Звездовиден
ретикулум
Вътрешен
емайлов
епител
Зъбна папила
Базална ламина;
Бъдещата емайлодентинова граница
Зъбна торбичка
Звездовиден ретикулум
Stratum intermedium
Дезинтегрирани ектодермални
елементи
Звездовиден
ретикулум
мезенхим
Междинен
слой
Зъбна
папила
Външен
емайлов
епител
Бъдеща
ЕДГ
Вътрешен
Емайлов
епител
Елементи на
емайловия
орган
1. Цервикална
примка;
2. Вътрешен
емайлов епител и
междунене слой;
3.Съединителнотъканни влакна и
съдове на
зъбната торбичка;
Емайлов възел – изява на растежен фактор
Емайлов
възел
Емайлова
корда
Емайлов
възел
Език
Вторична зъбна
пластинка
Външен емайлов
епител
Звездовиден ретикулум
Папила
Зъбна торбичка
Вестибулум
Подезична слюнчена жлеза
Вътрешен емайлов епител
Ал;веоларна кост
Етапи на зъбното развитие
небце
език