Momenter i forsvarspill

download report

Transcript Momenter i forsvarspill

Bjørn Erik Korum Hansen & Knut Slatleim
 På klubbhus(30 min):




Nyheter
Sammendrag Ajax-trenerkurs
Moderne forsvarsspill
Ordet åpent erfaringer til nå:
 Fornøyd med og Utfordrende
 Spørsmål til sportslig
utvalg\klubb
 På kunstgress\grus(90 min)
 Treningsplaner 07-06
 Bistand til øvelser
 2007 årgang arrangert
Rosenholm Cup
 Stor oppslutning og bravur
 Åpne lørdagstreninger for
2006-2005
 Videreføres fra August
 Inkludere 2004 årgang
 Utarbeidet mandat til å få
en forutsigbar og god
utnyttelse av baner
 Mer rettferdig fordeling
 Arrangert NFF C-kurs
delkurs 2
 Eddy van Shaick og Arnold Mühren
stilte på vegne av Ajax
 Like viktig som selve teorien og praksis
med spillestil var det å observere
hvordan de jobbet med spillere uansett
alder.
 Van Schaick om norsk fotballs tre
hovedutfordringer:
1.
Du må ha en læringsplan.
 Det må være et mål med det du driver på med.
2.
3.
Du må utvikle både trenere og
spillere.
Foreldrene må forstå sin rolle.
 I skolen blander de seg ikke borti alt, men på
fotballbanen virker det som om alle har fasiten
 Der angrep, laget har ball, er spill
blir forsvar motspill
 Forsvarsspill er den delen av fotball
som omhandler spillet uten ball
1. Press(Tid)
2. Sikring
3. Minimere rom
 Disse momentene avgjør inngripen
 Vanskelig å verdsette den helhetlig
nytten
 De fleste applauderer fysiske hendelser,
sklitaklinger, da dette er synlig.
 Tradisjonelt sklitakling= god innsats.
Hva er målet?












Blokkering
Bryte\avskjæring
Kanalisering
Sklitakling
Heading
Løpe opp
Markering
Soneforsvar
Snapping
Dekke rom
Duellkraft
Klarere
 Posisjonering, omstilling og
spillforståelse
 Egenskaper som gjør at taklinger ikke
finner sted
 Paolo Maldini taklet 1 gang annenhver
kamp
 Kollektivt høy intensitet uavhengig
av hvor linjene ligger
 Tempo, fokus og vilje
 Korte avstander mellom linjer som
tillater kollektiv press
 Få 1v1 situasjoner defensivt
 Kontroll på motspiller, men også
medspiller
 Tillater kontring
 Forutsetter i tillegg tekniske ferdigheter
 Individuell gjenvinning kan sees
gjennom 3 faser:
1.
2.
3.
Å nærme seg ballfører
Skygge for å diktere bevegelser
Kanalisering, lede ballfører i den
retningen som er gunstig i forhold seg
selv og laget, mindre plass eller hvor
det kan komme\eksisterer sikring.
 Krav:
 Persepsjon og evne til å forutsi
handling\spill
 Evne til å forflytte bena raskt og mye i alle
retninger
 Besluttsomhet
 Delt ansvar for å redusere rom og tid.
 Hver spiller må observere og lese
spill for å vite hvilken del som må
utføres.
 Press, Sikring\Ta ut rom
 Angriperen er betingelsen
 Posisjonere hele laget i en bestemt struktur
 Lede motstander mot flanker
 Avskjære spillmuligheter
 Utvikle defensiv persepsjon,
 Forventing og forventet forløp.
 En god forsvarer er ikke en
ballbetrakter.
 Ser også motstanderes bevegelser og
medspiller
 Medspillere viktig for motangrep
 Konstruktivt forsvar, vinne ball og
beholde den fremfor å skape frispark.
 Rask overgang fra angrep til forsvar.
 «Aggressiv» holdning.
 Høyt press
 Forsvarer er Innen 1-2 meter fra angriper
og jager aggressivt
 Reelt press der man forsøker å gjenvinne
ball etter 3-5 sekunder
 Særdeles krevende.
 Medium press
 Forsvarer er Innen 3-5 meter fra angriper
 Forsvarer forsøker å kanalisere spilleren til
annen del av bane.
 Sittende midtbanespiller opptrer ofte slik.
 Lavt press
 Forsvarer mer enn 5 meter fra angriper
 Angriper tillates rom og tid et sted mens
forsvarer forsøker å blokke et annet
rom(bak)
Hvor på banen er de ulike
presstypene best egnet?