maksud projek khidmat masyarakat

download report

Transcript maksud projek khidmat masyarakat

KHIDMAT MASYARAKAT

• Ialah kerja amali yang dijalankan di luar waktu persekolahan.

• Penyertaan aktif dalam kerja khidmat kepada komuniti sekolah atau komuniti luar sekolah

MATLAMAT KHIDMAT MASYARAKAT

1.

Mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik dan kewarganegaraan di luar bilik darjah.

2. Memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara.

3. Menjadi warganegara yang patriotik, prihatin dan bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara.

MAKSUD PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT

Projek ialah perancangan aktiviti yang dilaksanakan mengikut jadual tertentu sama ada dalam bentuk kajian, pengumpulan bahan, pameran, cadangan , khidmat kepada sesuatu komuniti atau kerja kebajikan, persembahan dan penganjuran sesuatu majlis atau program. Projek ini dijalankan dengan penglibatan aktif individu atau kumpulan bagi menghasilkan sesuatu aktiviti yang bermanafaat kepada diri sendiri atau kumpulan dan masyarakat .

PROSES MELAKSANAKAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT

1. PERANCANGAN 2. KERJA AMALI 3. REFLEKSI 4. LAPORAN 5. PENGHARGAAN

1.

PERANCANGAN a. Mengenal pasti dan memilih tajuk projek b. Menentukan objektif, jenis aktiviti, tempoh masa melaksanakan projek c. Mengenal pasti sumber dan pihak yang terlibat d. Menyenarai dan membahagikan tugas e. Menentukan cara mengumpul maklumat f. Menentukan cara merekod projek

2.

KERJA AMALI a.

b.

c.

Melaksanakan projek Merekod/mencatatkan tugas yang dijalankan Mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah yang timbul semasa menjalankan tugas a.

b.

c.

3.

REFLEKSI Menilai kerja yang telah dijalankan Menyusun dan menyemak dokumen dan catatan Menulis jurnal refleksi peribadi

4.

LAPORAN a.

b.

c.

Menentukan cara menyediakan laporan Menulis laporan individu/kumpulan Membentangkan laporan 5.

PENGHARGAAN Menunjukkan penghargaan kepada pihak yang terlibat dalam menjayakan projek

Format Laporan • • • • • • • • • Tema Nama Projek Tarikh/ Tempoh Pelaksanaan Projek Ahli Kumpulan Projek Guru Penasihat Objektif Projek Pelaksanaan Projek i.

Perancangan ii.

Kerja Amali iii. Refleksi Cadangan/Komen Penghargaan

KEMAHIRAN SOSIAL DALAM KERJA AMALI PSK 1.

2.

3.

4.

Kemahiran Berkomunikasi Kemahiran Kepimpinan Kemahiran Mengatasi Masalah Kemahiran Bergaul 5.

6.

7.

8.

Kemahiran Bertoleransi Kemahiran Menyesuaikan Diri Kemahiran Bertindak Kemahiran Mempertahankan Maruah Diri 9.

Kemahiran Membaca Bahasa Tubuh 10. Kemahiran Kerja Berpasukan

1.0 PERANCANGAN

1.1 Tajuk Projek : Kajian Tentang Flora dan Fauna di Malaysia (Kuala Sepetang) 1.2 Matlamat Projek: a) Mengaplikasikan pengetahuan dan nilai sivik dan kewarganegaraan di luar bilik darjah.

b) Menjadi warganegara yang prihatin dan bertanggungjawab terhadap alam sekitar 1.3 Objektif: a ) Mengenal flora dan fauna di Malaysia (Kawasan kajian: Kuala Sepetang) b) Mengenalpasti keunikan flora dan fauna di Malaysia.

c) Menanam sikap cintakan alam flora dan fauna.

d) Menanam rasa bertanggungjawab untuk memelihara alam sekitar.

1.4 Aktiviti Yang Dijalankan Untuk Menjayakan Projek: a) Perbincangan kumpulan dan pembahagian tugas ( Rujuk jadual 1.5 ) b) Kajian sumber/rujukan (internet/pusat sumber/akhbar/majalah)-sebelum lawatan.

c) Pengumpulan sumber rujukan d) Lawatan ke tempat kajian e) Perbincanagan selepas lawatan f) Membuat refleksi g) Penghasilan dokumentasi projek h) pembentangan dalam kelas

Perkara Yang Perlu Diperhatikan dan Direkodkan :

a.

Spesies flora di kawasan kajian .

b.

Spesies fauna di kawasan kajian .

c.

Maklumat mengenai ciri-ciri spesies flora dan fauna yang dikenalpasti.

d.

Sumbangan kawasan paya bakau kepada ekologi dan manusia.

e.

Ancaman-ancaman flora dan fauna di kawasan paya bakau.

f.

Langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan flora dan fauna di kawasan paya bakau supaya tidak pupus

3.0 REFLEKSI

Setiap ahli isi borang Refleksi ( untuk mendapatkan pandangan ahli tentang perkara 3.2, 3.3, 3.4) 3.1 Kejayaan Projek a) Berjaya mencapai objektif yang dihasratkan......

b) Berjaya mengenalpasti ……….spesies flora c) Berjaya mengenalpasti ……….spesies fauna.

d) Berjaya mengumpul maklumat mengenai : spesies flora…………………………………..……...(namakan) spesies fauna…………………………………………(namakan) 3.2 Masalah-masalah yang dihadapai a)…………………………………………………………………… 3.3 Cara Mengatasi Masalah a)…………………………………………………………………….

3.4 Faedah daripada projek ini : 3.5 Ulasan Keseluruhan

PERJALANAN AKTIVITI: 7.00 pagi : 8.00 pagi 10.20 pagi 10.30 pagi : : : 11.00 pagi : Pelajar berkumpul di SMK Lunas untuk pendaftaran dan taklimat Bertolak ke Kuala Sepetang Tiba di Pusat Eko Pelajaran, Hutan Paya Bakau Kuala Sepetang -Taklimat oleh pihak Jabatan Perhutanan Perak.

-Tayangan video -Pelajar dibawa meninjau kawasan kajian .

-Pegawai bertugas memberi penerangan mengenai spesies pokok bakau di kawasan kajian

12.00 tengah hari : -Lawatan ke Kilang Pembuatan Kayu Arang di Kuala Sepetang. Pelajar melihat proses pembuatan kayu 12.45 tengah hari : arang.

Ibrahim, pahlawan negeri Perak 1.30 tengah hari : Rehat, makan tengah hari dan solat zohor 2.30 petang 3.00 petang : : Lawatan ke kota bersejarah, Kota Ngah Bergerak ke Zoo Taiping Tiba di Zoo Taiping Pelajar meneruskan kajian mengenai spesies-spesies fauna di kawasan kajian 4.30 petang : Bertolak pulang ke SMK Lunas 6.15 petang : Tiba di SMK L

Bahan Bergambar Ketua Pasukan Memberikan Taklimat Membuat Penyelidikan Berkumpulan

Mendengar Taklimat Pegawai Perhutanan

Membuat Penyelidikan dan Penulisan

AGIHAN TUGAS GURU :

BIL 1 GURU xxxxx 2 3 4 xxxxx xxxxx xxxxx TUGAS -Penyelaras -Pendaftaran -Dokumentasi -Kawalan disiplin -Pertolongan cemas -Pengangkutan -Makan/minum pelajar -Taklimat kepada pelajar