Lightroom 5 Introduktion

download report

Transcript Lightroom 5 Introduktion

Kursinformation
Överblick av Lightroom & Import
2. Mer om Import, Organisering & Karta
3. Framkallning del 1
4. Framkallning del 2
5. Outputmodulerna Bok, Bildspel, Skriv ut
& Webb
1.
Kursinformation forts..
Kontaktinformation
Thommy Andersen
[email protected]
031-3225542
http://www.thommyandersen.se/
VTK Foto hemsida
http://vtkfoto.com/
Björn Kärf
[email protected]
0706-484193
http://www.bjorn-k.se/
Gå in på Facebook och söka
upp gruppen: VTK FOTO och
ansöka om access. Ni kan
även klicka på länken:
VTK Foto på Facebook
https://www.facebook.com/
groups/175440885996597/
Agenda – del1
Förstå hur Lightroom fungerar
 Arbetsytan i Lightroom
 Modulerna i Lightroom
 Import och organisation
 Övningar

Lightroom är en databas
Lightroom är icke-förstörande
 Endast metadata, pekare till bilderna
och info om vad du editerat
 Förhandsvisningar av bilderna
 Import och export ur Lightroom
 Raw-konverterare

Överblick databasen
Lightroom
Catalog
1. Pekare till bilden
2. Vad vill man göra
med bilden
3. Metadata
- Nyckelord
- Ranking
- Copyright
- etc
Kortfattat om RAW

RAW
Digitalt bildformat som består av minimalt förändrad digital rådata från en
exponering med en digital kamera. Kameror med stöd för råformat sparar
inställningar som vitbalans, färgmättnad, kontrast och skärpa, vilka antingen
valts av fotografen eller bestämts automatiskt vid fotograferingen.
Råformaten är ofta tillverkarspecifika och kräver särskild programvara för att
visa och redigera bilderna.
Lightroom är ett av dem!!
Lightroom arbetsyta
1 . Namnlist
Namnlisten visar namnet på den aktuella katalogen tillsammans med de vanliga fönsterknapparna.
Tryck Shift - F en eller två gånger för att avbryta helskärmlägen .
2 . Identitetsplåt
Lägg till din egen logotyp till dina kataloger. Antingen från text eller grafik.
3 . Paneler
Paneler kan öppnas och stängas genom att klicka på panelhuvudet . Om du högerklickar på panelhuvud kan du visa / dölja
specifika paneler
I högerklicksmenyn hittar du också Solo Mode, som automatiskt stänger en panel när du öppnar en annan panel i samma
panelgrupp.
4 . Visa / dölj panelgrupper
Vänster och höger sida kallas panelgrupper .
Om du klickar på de svarta fälten längs ytterkanterna av skärmen kan du visa / dölja vänster / höger panelgrupper samt
modulväljaren och bildbandet . Högerklicka på de svarta fälten ger ytterligare alternativ.
5 . Bildbandsbar
Kontroller för sekundär skärm samt information om den markerade mappen, källan eller samlingen.
Antalet bilder i den aktuella vyn och antalet valda bilder . Lista över de senaste källorna för snabb åtkomst.
Lightroom arbetsyta - forts
6 . Modulväljaren
Modulväljaren ger dig tillgång till bibliotek, framkalla, karta , bok , bildspel , skriv ut och webbmodulen. Den valda modulen är
markerad , och du kan klicka på en annan modulnamnetför att byta moduler . Om du högerklickar på ett modulnamn , kan du dölja
moduler från vyn.
7 . Filtermenyn
I stödrastervisning kommer filterlisten att visas ovanför miniatyrbilderna. Det gör att du kan välja att bara visa bilder som uppfyller
dina valda kriterier.
Du kan också komma åt ofta använda filter genom att klicka på ordet filter på bildbandet.
8 . Förhandsvisningsområdet
Den centrala delen av skärmen är förhandsgranskningsområdet och det huvudsakliga arbetsområdet.
9 . Verktygsfält
Verktygsfältet ger enkel åtkomst till ofta använda verktyg .Tryck på T på tangentbordet om det försvinner och klicka på pilen i
högra änden för att välja vilka verktyg som visas i verktygsfältet .
10 . Bildbandet
Bildbandet finns i alla moduler och visar den uppsättning bilder som du tittar på. När du väljer ett annat foto på bildbandet ,
kommer den huvudsakliga Preview -området uppdateras också.
Lightroom arbetsyta - forts
Stödrastervisning (G)
Modulväljaren från vyn.
Luppvisning (E)
I stödrastervisning kommer f.
Jämförelsevisning (C)
Den centrala delen
Undersökningsvisning (N)
Verktygsfältet
Kortkommandon visningslägen
F5
L – ljus av
F7
F8
F – fullskärm
F6
Lightrooms moduler
Bibliotek
 Karta
 Framkalla
 Bok
 Bildspel
 Skriv ut
 Webb

Organisera
-
Organisera, granska, klassificera
Navigera, spara platser, organisera
Editera och justera
Bok, PDF eller JPEG
Bildspel, PDF eller JPEG
Layout, utskrift
Skapa fotogallerier
Editera
Slutformat
Import - arbetsflöde
* valfritt
1. Anslut kortläsare,
kamera till datorn eller
välj filer från hårddisken
8. Välj alternativ som
metadata, nyckelord
mm*
2. Välj plats för foton
7. Byt namn på filerna*
9. Klicka på Importera
3. Hur?
Kopiera, lägg till,
DNG??
6. Välj kvalitet på
förhandsvisning
4. Förhandsvisa och
välj foton
5. Säkerhetskopiera*
Samlingar
Vanliga samlingar
 Smarta samlingar – filterbaserat

 Inga
riktiga kopior av bilderna skapas
Tips!
 Ange som målsamling
 Var är bilden? Högerklicka på bilden – välj - Gå till bilden i
biblioteket
Övningar
Skapa en ny katalog – LR5KURS
 Importera lektion 1 enl. Arbetsflödet
 Skapa en samling
 Ändra till solo mode

Tillägg i mån av tid
 Skicka bild per Email
 Jämför bilder i jämförelsevyn och
undersökningsvyn
Kortkommandon Lightroom 5
Visningslägen
Framkallning
E Luppvisning
G Stödrastervisning
C Jämförelsevisning
N Undersökningsvisning
D Framkalla
R Beskär
Q Fläckborttagning
K Justeringspensel
M Övertoningsfilter
L Dimmar ljuset. Tryck två ggr så blir det svart
V Svartvitt
Y Före och efter
X I beskärningsverktyget vänder X från
Urval och rankning
X Avvisad
U Ej flaggad
P Flaggad
1-5 Klassificering med stjärnor
B Lägg i målsamling
ctrl+backsteg Tar bort bilder
markerade som avvisade (X)
liggande till stående
ctrl+Z Ångra senaste ändringen
Tab Tar bort sidopanelerna
ctrl+shift+F Tar bort alla paletter och sätter
bilden i fullskärm. Tryck samma igen för att
komma tillbaka
Mer om RAW
RAW
ett digitalt bildformat som består av minimalt förändrad digital rådata från en exponering med en digital kamera.
Kameror med stöd för råformat sparar inställningar som vitbalans, färgmättnad, kontrast och skärpa, vilka antingen
valts av fotografen eller bestämts automatiskt vid fotograferingen. Råformaten är ofta tillverkarspecifika och kräver
särskild programvara för att visa och redigera bilderna.
Fördelar
Högre kvalitet vid justeringar bildkvalitet. Alla beräkningar som används för att generera pixel värden utförs i ett steg
på basdata, detta ger mer exakta pixelvärden och mindre färgreduktion.
Hoppar över oönskade steg i kamerans bearbetning, även skärpa och brusreducering.
RAW är vanligtvis antingen okomprimerat eller har förlustfri komprimering, detta ger högsta möjliga detaljrikedom.
RAW- programvara tillåter användare att hantera flera parametrar och göra det med större variationer.
RAW-filer har 12 eller 14 bitar färgdjup per kanal, ingen reducering för färgrymd har gjorts
detta medför högre precision i högdagrar, skuggor och färgmättnad.
(8-bit = 256 nyanser, 12 bit = 4096, 14bit = 16384, 16 bit = 65536 )
Färgrymd kan ändras och ställas in i efterhand. (till sRgb, Adobe RGB m.m.)
Vid stora förändringar som t.ex. korrigering av kraftigt underexponerat bild sker detta mer störningsfritt än från redan
processade bilder (JPEG)
Olika "demosaicing algorithms" kan användas inte bara den som ligger i kameran. ("demosaicing algorithms" är en
process för att omvandla sensorns information till en bild)
Mer om RAW – forts...
Nackdelar
RAW filer är ofta flera gånger större and JPEG filer. Färre bilder på minneskortet
Det tar längre tid att skriva till minneskortet.
Det finns ingen enhetlig standard för RAW-filer, DNG är på gång men har inte accepterats allmänt.
Risk att gamla RAW-filer inte går att läsa
Specialprogramvara behövs för att öppna RAW-filer, det finns dock RAW-hanterare som klarar många olika format.
RAW-hantering innebär extra steg i arbetsflödet när man hanterar sina bilder.
Om man snabbt och enkelt vill visa sina bilder kräver RAW-filer mer arbete.
En tanke - att inte fotografera RAW är
Som att lämna in filmen till ett labb som man tycker ger bra kopior och be dem att slänga negativen.
Exempel på program för att hantera RAW som inte är tillverkarunika:
Rawtherapee (gratis)
Adobes RAW-plugin (plug-in filen är fri), funkar ihop med Photoshop, Elements och Lightroom
Phase One, Capture One.
Bibble
Aperture
Ett tips:
Många kameror kan lagra i RAW och JPEG samtidigt, detta är ett sätt att lagra i RAW men ändå behålla Jpegbildens fördelar.
Länkar till mer info
Videos
http://terrywhite.com/get-started-lightroom-5-10-things-beginners-want-know/
http://www.youtube.com/watch?v=QSwkDC3q7uk
Lightroom tips
http://www.lightroomqueen.com
http://lightroomkillertips.com/
http://thelightroomlab.com/
http://www.jkost.com/lightroom.html