Data - Nederlands Congres Volksgezondheid

download report

Transcript Data - Nederlands Congres Volksgezondheid

Chronische ziekten en beperkingen in Nederland:
variaties in ziekte-impact en bijdragen van ziekten aan
beperkingenlast
Dagmar Wapperom
Wilma Nusselder
Caspar Looman
Department of Public Health, Erasmus MC
Nederlands Congres Volksgezondheid 4 April 2013
Introductie
 Langer leven in goede gezondheid speerpunt van
Nederlands volksgezondheidsbeleid
 Belangrijke rol chronische ziekten
 Bijdrage van ziekte hangt af van prevalentie maar ook
beperkende impact
Kwantificering beperkende impact nodig
Introductie
DALY weights?
• Geven geen inzicht in beperkingen
• Niet gedifferentieerd naar leeftijd en geslacht
Doel:
Impact en bijdrage van specifieke ziekten op lichamelijke
beperkingen kwantificeren, rekening houdend met variatie
naar leeftijd en geslacht.
Data
Data: POLS 2001 t/m 2009, cross-sectioneel
n=55572, 12 jaar en ouder
• Hart- en vaatziekten
• Kanker
• Aandoeningen bewegingsapparaat
• COPD
• Diabetes
• Overige
Data
• Voorkomen beperkingen nagevraagd met OESO-vragenlijst
• Horen
 Kunt u een gesprek volgen in een groep van 3?
 Kunt u met één andere persoon een gesprek voeren?
• Zien
 Zijn uw ogen goed genoeg om de kleine letters krant te lezen?
 Kunt u op een afstand van 4 meter iemand herkennen?
• Mobiliteit
 Kunt u een voorwerp van 5 kilo, 10 meter dragen?
 Kunt u als u staat, bukken en iets van de grond oppakken?
 Kunt u 400 meter aan een stuk lopen zonder stil staan?
Methoden
Attributietool
Multivariate additief regressie model voor beperkende
impacts ziekten
Bijdrage ziekte aan beperkingen wordt bepaald door:
1) prevalentie van ziekte
2) beperkende impact van ziekte
Patroon voor impact naar leeftijd (RRR)?
Resultaten
Bijdrage van ziektegroepen aan beperkingen
0.7
Prevalentie beperkingen
0.6
Overige
COPD
0.5
Diabetes
0.4
Aandoeningen
bewegingsapp
araat
kanker
0.3
0.2
0.1
Hart-en
vaatziekten
0
mannen vrouwen
20-25 20-25
jaar
jaar
mannen vrouwen
50-55 50-55
jaar
jaar
mannen vrouwen
80-85 80-85
jaar
jaar
background
Resultaten
Gestandaardiseerde prevalenties
Beperkende impact
Hartinfarct
M
V
4.2%
1.5%
Overige hartziekte
M
V
2.2%
1.6%
Beroerte
M
V
1.9%
1.3%
Perifeer vaatlijden
M
V
2.3%
2.0%
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
Mannen
vrouwen
Hartinfarct* Overige hartziekten
Beroerte
Perifeer vaatlijden
Resultaten
Bijdrage van hart- en vaatziekten aan
beperkingen
prevalentie beperkingen
0.07
0.06
perifeer
vaatlijden
0.05
beroerte
0.04
0.03
overige
hartziekten
0.02
hartinfarct
0.01
0
mannen vrouwen
20-25 jaar 20-25 jaar
mannen vrouwen
50-55 jaar 50-55 jaar
mannen vrouwen
80-85 jaar 80-85 jaar
Resultaten
 Gestandaardiseerde prevalenties
Aandoening rug
M
V
6.9%
8.5%
Beperkende impact
0.35
Artrose
M
8.6%
V
14.5%
Artritis
M
3.0%
V
5.9%
Aandoening nek,
schouder…
M
V
7.8%
12.7%
Beperkende impact aandoeningen bewegingsapparaat
0.3
0.25
0.2
mannen
0.15
0.1
vrouwen
0.05
0
Rugpijn
Artrose
Artritis*
nek, schouder,
elleboog, hand, pols
Resultaten
Prevalentie beperkingen
0.14
Bijdrage van aandoeningen bewegingsapparaat aan
beperkingen
aandoeningen
nek, schouder,
elleboog, hand,
pols
artritis
0.12
0.1
0.08
artrose
0.06
0.04
rugpijn
0.02
0
mannen vrouwen
20-25 jaar 20-25 jaar
mannen vrouwen
50-55 jaar 50-55 jaar
mannen vrouwen
80-85 jaar 80-85 jaar
Conclusie
• Bijdrage aan beperkingen hoogst voor:
• Aandoeningen bewegingsapparaat (aandoeningen rug,
artrose)
• Hart- en vaatziekten (beroerte, perifeer vaatlijden)
• Bijdrages verschillend per leeftijd en geslacht door:
• Ziekte prevalentie
• Beperkende impacts
Discussie
• Aannames:
• De beperkingen worden volledig veroorzaakt door de nagevraagde
ziekten + background
• Alle personen van een bepaalde leeftijd hebben hetzelfde
background risico om beperkt te raken.
• De oorzaken van beperkingen fungeren onafhankelijk van elkaar.
• Beperkingen:
• Zelfgerapporteerde data
• Geen data ongevallen
Bedankt voor uw aandacht