presentasjon 29.mai 2013

download report

Transcript presentasjon 29.mai 2013

Status selvvalg i NorgesGruppens kjeder
29.Mai 2013
Selvvalg av reseptfrie legemidler i NorgesGruppen
 Hvorfor tar dette så lang tid?
•
Vi har mange ulike butikker og flere kjeder
•
Ny og egnet plass i butikk må etableres
•
Test av ulike løsninger tar tid
•
Vi må fortsatt ha to løsninger for varegruppen
 Hvorfor jobber vi fortsatt for en løsning?
•
Vi har tilgjengelighet for å tilfredsstille etterspørsel fra forbruker
En bedre hverdag
2
Status Kiwi
 Det ble startet ombygging av 10 butikker i uke 14
Det frigis plass i helsekost seksjonen med 2 x 130 cm hylle
Videre plan for Kiwi er ombygging av totalt ca 150 butikker
 Noen utfordring:
 Butikksjefer er redd for svinn.
 Produktene er ikke kildemerket, butikkansatte legger inn alarmetiketter i butikken
 Utfordringer med NG Flyt i forbindelse med presslager i butikk
En bedre hverdag
3
Status Kiwi
En bedre hverdag
4
Status Meny-Ultra
 3 testbutikker ble valgt i fjor høst.
 Vi ønsket å teste både eget skap og eksisterende hylle
 Det ble satt inn skap på 2 butikker
 I 1 butikk ble det frigitt 3 x 90cm hylle i eksisterende innredning
En bedre hverdag
5
Testbutikk eksisterende hylle
En bedre hverdag
6
Testbutikk skap
En bedre hverdag
7
Resultater
 Testene vi har gjennomført viser at vi tilbyr våre kunder attraktive løsninger for reseptfrie
legemidler
Salgsøkning
 Kjøpmenn melder inn positive tilbakemeldinger fra sine kunder
 Etterspørsel etter flere produkter har kommet
En bedre hverdag
8
Veien videre
En bedre hverdag
9
Status Spar-Eurospar
 Det er besluttet i kjeden at reseptfrie legemidler i selvvalg skal eksponeres i hylle i
kassasonen.
Det er avsatt minimum 2x 90cm hyller til disse produktene
Utrulling vil skje fortløpende etter hvert som butikker oppgraderes og bygges om
Implementering vil skje i alle nye butikker
En bedre hverdag
10
Status Spar-Eurospar
En bedre hverdag
11
Status Spar-Eurospar
En bedre hverdag
12
Meny-Ultra
 Det er jobbet frem en helt ny kassa sone i Meny
Denne løsningen vil gjelde alle butikker
Ombygging starter rett over sommer 2013
Løsningen ivaretar både salg over disk produkter og selvvalgs produkter på samme sted
 I tillegg vil skap være tilgjengelig for større butikker
En bedre hverdag
13
Ny løsning Meny-Ultra
En bedre hverdag
14