CİSİMLERİN YÜZEYLERİ

Download Report

Transcript CİSİMLERİN YÜZEYLERİ

CİSİMLERİN
YÜZEYLERİ
• Cisimlerin yüzeyleri
birbirlerinden farklıdır.
• Cisimleri yüzeylerine
göre gruplayabiliriz.
Küre yüzey modelleri
Küre yüzey modelleri
Prizma yüzey modelleri
• Prizma yüzey modelleri
Silindir yüzey modelleri
Silindir yüzey modelleri
Koni yüzey modelleri
CİSİMLERİN YÜZEYLERİ
• Pirizma yüzeyi
modeli
• silindir yüzeyi
modeli
• Küre yüzeyi
modeli
• Koni yüzeyi
modeli
ÜÇGEN PİRİZMA
SİLİNDİR
KONİ
DİKDÖRTGEN PİRİZMA
KÜRE
CİSİMLERİN
AÇILIMLARI
DİKDÖÖRTGENLER PİRİZMASININ
AÇILIMI
• 4 yüzeyi dikdörtgen
• 2 yüzeyi karedir.
SİLİNDİRİN AÇILIMI
• 1 yüzeyi dikdörtgen,
• 2 yüzeyi dairedir.
ÜÇGEN PİRİZMANIN
AÇILIMI
• 3 YÜZEYİ DİKDÖRTGEN
• 2 YÜZEYİ ÜÇGEN
KONİNİN AÇILIMI
• 1 YÜZEYİ DAİRE DİLİMİ
• 1 YÜZEYİ DAİRE
ÖĞRENDİKLERİMİZİ
UYGULAYALIM
Yüzeylerinden ikisi daire olan
cisim hangisidir?
prizma
küre
silindir
koni
Dondurma külahı
hangi şekle benzer?
• Konini açılımı
aşağıdakilerden hangisidir?
silindir
• Soba borusunun 2 tarafını
kapatırsak hangi şekle
benzer?
Kare prizma
• İki tane küpü üst üste
koyarsak aşağıdaki
şekillerden hangisi oluşur?
• Dikdörtgenler prizması
• Kare prizması
• küp
İkisinin de eğri yüzeyleri vardır.
• Küre ve silindirin benzer
özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?
• İkisini de köşeleri vardır.
• İkisinin yüzeyleri düzlemdir.
• İkisinin de eğri yüzeyleri vardır.
Hangisini şekli küptür?
Aşağıdaki şekillerden hangisi
prizmadır?
Aşağıdaki cisimlerin hangisini
yüzeyleri karelerden oluşur?
silindir
• Aşağıdaki cisimlerin
hangisinde köşe yoktur?
• Kare prizma
• Silindir
• piramit
Kare prizma
• Aşağıdaki geometrik
cisimlerden hangisinin yüz
sayısı diğerlerinden fazladır?
• Kare prizma
• Koni
• silindir
KONİ
• Yanda açık hali
verilen geometrik
cisim
aşağıdakilerden
hangisidir?
• Küp
• Koni
• silindir
Kare prizma
• Yanda açık hali
verilen geometrik
cisim
aşağıdakilerden
hangisidir?
• Küp
• Kare prizma
• silindir
Üçgen prizmanın yüzlerinden,üçü
dikdörtgensel bölgedir.
• Aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
• Üçgen prizmanın 6 yüzü vardır.
• Üçgen prizmanın
yüzlerinden,üçü dikdörtgensel
bölgedir.
• Üçgen prizmanın yüzlerinden
dördü,üçgensel bölgedir.
Silindirin 4 yüzü vardır.
• Aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
• Koninin 2 yüzü vardır.
• Küpün 6 yüzü vardır.
• Silindirin 4 yüzü vardır.
ÜÇGEN
• Aşağıdakilerden hangisi
kibrit kutusunun
Yüzlerinden biri olamaz.?
ÜÇGEN
• Aşağıdaki düzlemsel
şekillerden hangisi bir
yönüyle diğerlerinden
farklıdır?
küp
• Aşağıdakilerden hangisinin
daire biçiminde yüzü
yoktur?
Kare prizmanın tüm yüzeyleri
karesel bölgedir.
• Aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
• Kare prizmanın tüm yüzeyleri
karesel bölgedir.
• Dikdörtgenler prizmasının tüm
yüzleri dikdörtgensel bölgedir.
• Üçgen prizmanın tüm yüzleri
üçgensel bölgedir.
KÜRE
• Aşağıdakilerden hangisinin
yüzeyi diğerlerinden
farklıdır?
silindir
• Yanda açık hali
verilen kutunun
kapalı şekli
hangi
geometrik
cisme benzer?
• Üçgen prizma
• Silindir
• koni
KARE
• Küpün tüm yüzleri aşağıdaki
düzlemsel şekillerin
hangisinden oluşur?
• Kare
• Üçgen
• dikdörtgen
Duvar bir düzlemsel şekildir
• Sınıfımızın duvarında yazı tahtası
asılıdır.Yazı tahtasının üzerine bir
kağıt parçası yapıştırdık.Buna göre
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
• Kağıt parçası bir düzlemsel
şekildir.
• Yazı tahtası bir düzlem parçasıdır.
• Duvar bir düzlemsel şekildir.
Kare prizma
• Can,elindeki kartondan iki kare ve
dikdörtgen kesti.bunlarla aşağıdaki
geometrik cisimlerden hangisini
yapabilir?
• Kare prizma
• Dikdörtgenler prizması
• küp
Üçgen prizma
• Aşağıdaki geometrik
cisimlerden hangisinin yüz
sayısı diğerlerinden
farklıdır?
• Kare prizma
• Dikdörtgenler prizması
• Üçgen prizma
Dikdörtgenler prizması
• Aşağıdaki düzlemsel
şekillerden hangisinin
yüzleri ,farklı düzlemsel
şekillerden oluşur?
• Kare prizma
• Dikdörtgenler prizması
• küp
Silindir
• Babam bir kartondan iki eş
daire ve bir dikdörtgen kesti.
• Bu parçalardan aşağıdaki
geometrik cisimlerden hangisini
yapabilir?
• Koni
• Silindir
• Dikdörtgenler prizması
6
• Akın küp şeklindeki bir kutunun
her yüzüne bir etiket
yapıştırmak istiyor.Bunun için
kaç tane etikete ihtiyacı var?
•6
•5
•4
Bir futbol sahasının zemini
• Aşağıdakilerden hangisi
düzlemsel şekillere bir örnek
olamaz?
• Yamalı bir yorganın yamaları
• Bir futbol sahasının zemini
• Yapboz kartonunun üzerindeki
parçalardan her biri
• Aşağıdaki varlıklardan
hangisinin yüzeyi kürenin
yüzeyine benzerdir?