Presentasjon av Energiverket

download report

Transcript Presentasjon av Energiverket

Energiverket
Virksomhet Oppfølging i samarbeide med,
Fritidsetaten Øst og frivillige organisasjoner.
Mental helse, LPP og A-larm
Helse og sosialsektoren
Kultursektoren
Frivillig sektor
Følg oss på facebook: Energiverket kristiansand
Eller vår hjemmeside
www.Kristiansand.kommune.no/energiverket
Velkommen til kafe Påfyll
Egenprodusert mat til gøye priser!
Kafèn er åpen for alle i byen
Bakgrunn og historikk
• Opptrappingsplanen for psykisk helse
• Vedtak i H/S styret
• Store endringer i kommunen og tilbudet i 2. linje tjenesten.
”H/S styret ber administrasjonen sammen med brukerorganisasjonene utarbeide en plan for et
nytt aktivitetssenter som primært henvender seg til ungdom.
Med bakgrunn i dette ble en arbeidsgruppe nedsatt. Målsettingen med arbeidet var følgende:
 Evaluere de ressursene enheten bruker på dag/akt. tilbud for å se om dette samsvarer med
behovet til målgruppen.
 Etablere et nytt aktivitetstilbud med kafe og fokus på gruppeaktiviteter. Et overordnet mål skal
være rehabilitering.
 Vurdere og konkludere med hvordan aktivitetstilbudet i enheten skal organiseres.
Tilbudet og organiseringen skal samsvare med fremtiden behov!
Utfordringer vi skulle løse i prosjektarbeidet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prøve å tenke uten begrensninger
Endringer i brukergruppa.
Etablere et aktivitetstilbud med hovedfokus på unge mennesker.
Hvordan rekruttere unge mennesker til aktivitetstilbudet?
Samhandlingsreformen og økt fokus på forebygging.
Mennesker med ROP lidelser dør langt tidligere en resten av
befolkningen. Fokusere på helsefremmende tilbud.
Etablere et forpliktende samarbeid på tvers av sektorer i kommunen.
Etablere et forpliktende samarbeide med frivillige organisasjoner.
Utvikle nye aktiviteter og nye tilbud.
Etablering av styringsgruppe
Kjerneverdiene er Glede, aktivitet
og felleskap
Fokus på ressurser og handling
ikke sykdom og behandling!
Lav terskel og fleksibilitet.
Lav terskel – høy kvalitet
Klare regler i forhold til
utfordrende atferd.
 Fra bruker til deltaker eller
gjest.
Energiverket - Målsetting
Energiverket er for deg som vil komme deg litt videre, har noen mål eller
vil noe!
Aktivitet som drivkraft til et selvstendig og meningsfylt liv!
Energiverket skal bidra til at den enkelte skal kunne redusere
rusmisbruk, bedre psykisk helse, etablere nettverk, stimulere til
endringsarbeid eller gi dagen et positivt innhold gjennom å delta i
aktiviteter og et sosial fellesskap.
Deltakere under 40 år skal ha et meningsfylt aktivitetstilbud.
Hovedmålgruppa skal ha en tett og målrettet oppfølging inn i
aktivitetstilbudet.
En overordnet målsetting med aktivitetstilbudet er rehabilitering/
habilitering. Dette innebærer ikke at den enkelte skal være rusfri eller
i aktiv behandling.
Ny organisering
Energiverket
Glede, aktivitet og fellesskap
Kontaktsenteret
-Et godt sted å være.
Kafe Påfyll
-Påfyll av mer en kaffe.
Bålplassen
-Hvorfor være inne når
alt håp er ute!
Hvorfor aktivitet i gruppe?








Du blir en del av et nettverk.
Du må samhandle med andre.
Du opplever støtte og anerkjennelse fra andre
Trygt og forutsigbart
Du får en fast kontaktperson
Du har et mål med å være med i gruppa
Noen savner deg dersom du ikke kommer
Samtaler og dialogene i gruppene er ofte viktigere enn aktiviteten.
Aktiviteter – tre nivåer
Lavterskel. Åpent for alle
Kafe Påfyll – Kontaktsenteret
Kulturaktiviteter, Gnisten, Friluftsliv og
turer.
Deltakelse gjennom påmelding og
oversikt over hvem som kommer.
Bevegelsesgrupper, musikk, turgruppe,
aktivitetsgrupper.
Lukkede grupper. Tildeles plass etter
kartlegging med konkret målsetting.
Grupper for unge under 40 år.
Tett og målrettet oppfølging.
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Kontaktsenteret
Kl 10 -14.30
Lunsj kl 11.30
Åpen dag på
Bålplassen
Kl. 10.00 - 14.00
Kafe Påfyll
Kl 10 – 14
Bålplassen
Turgruppe
Bålpllassen
Turgruppa
Medisinsk Yoga
Arbeidsforberedende
tiltak 11 – 13.
1. onsdag i mnd.
Spinning
kl. 12.45 - 13.45
Yoga
Kl. 10.30 – 11.30
Fashion 12 – 15
På Treffpunktet
Kontaktsenteret
kl 10 – 14.30
Kafè Påfyll
kl. 15 – 18.30
Åpent treningsrom
Kl 11.30 - 14.30
Kafe Påfyll
Kl. 10 – 14.
Ekspresstrening
kl. 12 - 12.30
Jentegruppe
12.30 - 15
Aktivitetsgruppe for
jenter under 30 år.
Starter i oktober
Grønn glede
Høstgruppe
kl. 12 - 15.
Vinterturgruppe i
samarbeid med
Bålplassen kl. 10.
Kafe Påfyll Kl. 10 - 14
Kaffepraten Kl. 11 -14
Arrangeres av ALARM
Info 38079760
Åpent treningsrom fra
Kl. 10 – 12.30
Og 13.30 – 14.30
Kulturprogram
«Påfyll av mer en
kaffe» kl 16.3
Badegruppa
"To tag" På
bystranda kl. 12.30
Magedans
Kl. 12.30 – 123.30
Quigong
Kl. 17.45 - 18.45
Individuell
veiledning med
personlig trener
kl. 13 - 15.
Musikkaktiviteter
kl. 13 - 15.30
Musikk - sang
Kl. 14 – 15.30
Angstringen kl. 18
Info 94284689
Ekspresstrening
kl. 14.40 - 15
Kontaktsenteret
Åpen ettermiddag
Kl. 13.30 – 18.30
Pårørendekurs /kafè
Kl 18 – 21
Åpent treningsrom
Kl. 10 – 14
Torsdagskveld på
Tangen
Kl. 17 – 19
Aktivitetsgruppe for deg
under 40 år
Aquaenergi
Kondisbox
kl. 19.15 - 20.15
Musikkaktiviteter
kl. 14 - 15.30
Kl. 12 – 13
Bevegelse er en viktig aktivitet. I løpet av uken er
det 10 forskjellige treningstimer i tillegg til store
muligheter for egentrening.
Lær mer om trening og kom i bedre form!
Din innsats; din gevinst!
10 ukers trening med tett oppfølging.
10 deltakere, 10 uker, 10 vinnere!
Oppstart: 27. januar 2014 kl. 13.30-15.00
energi + er et prosjekt med Energiverket, Lavterskelpsykologen og Fritidsetaten øst
Det kan være krevende å holde motivasjonen oppe over tid når det gjelder trening.
Hvordan legge til rette for å nå de målene du har? Vi vet at jevn trening over tid har en mye bedre effekt enn
«periodetrening». Vi ønsker at du skal lære mer om effekten av trening i tillegg til hvordan motivasjonen kan holdes oppe
over tid. Vi tar også opp enkle kostholdsråd i forhold til trening, som kan være nyttige for deg.
Vi har plass til 10 personer som skal trene sammen i 10 uker. Du forplikter deg til å delta på fellestreningene på mandager
og onsdager. Vi tester kondisjonen og styrken din i uke 1 og 10.
Deltakerne er også aktivt med på å evaluere prosjektet. KOR (Klient- og resultatstyrt praksis) blir brukt som
evalueringsverktøy for å kunne endre på elementer i programmet for bedre å treffe deltagernes motivasjon og behov.
Fellestreninger energi +
Mandager kl. 13.30-15.00
Onsdager kl. 13.30-15.00
Ta kontakt for mer informasjon:
Annelise Eriksen Rutledal (Energiverket) 41 49 45 85 (ansvarlig for påmelding)
Tor Kapstad (Fritidsetaten øst) 901 65 818 (ansvarlig for treningsprosjektet)
OPPSTART AV NY JENTEGRUPPE i oktober 2014
Er du mellom 20 – 30 og har utfordringer i livet ditt innen rus og eller
psykisk helse, er kanskje dette noe for deg? Vil du bli kjent med andre
gjennom positive og utviklende aktiviteter?
Vi møtes hver torsdag over en periode på 10 uker klokka 12.30 i
Energiverket lokaler. Vi starter med lunch hver gang. Vi lager
aktivitetsprogrammet sammen med jentene.
Er dette noe for deg? Vi har ledige plasser  Ta en prat med oss
Kontakt Annelise eller Sissel på Energiverket telefon 38102130\
41494585
Kulturprogram vår 2014
21.1 Spillekveld i regi av Anna fra fritidsetaten.
28.1 Litteraturettermiddag med Sverre Aune
Servering av snacks.
4.2 Quiss
11.2 Ole Geir Feste, skuespiller kommer for å fortelle historier om Pider Ro.
Servering av snacks
18.2 Hobbykveld
25.2 Toril Hagerup Jensen. Assisterende fylkeslege på vei i pensjonistenes rekker.
«Det gode liv både i og utenfor helsevesenet»
4.3 Tysk aften
11.3 Gjør sykkelen klar for våren. Besøk fra Pedalen sykkelverksted.
18.3 OL Quiss
25.3 Steinar Olsen Stormberg. Riktige klær og påkledning for tur.
1.04 Se påskedekorasjoner lages ved blomsterdekoratør Jeanett. Gratislotteri.
8.4 Vår grilling på Tangen med uteleker
15.4 Påskegudstjeneste i Oddenes kirke – ikke kveldsåpent
22.04 Informasjon om turer som skal arrangeres vår \ sommer 2014.
Bålplassen i Randesund
Hvorfor være inne når alt håp er ute?
Bålplassen er på en bosetningsplass fra 1640 I Randesund.
Her har ansatte og deltakere sammen bygget opp et samlingssted med fokus på
friluftsliv og naturopplevelser.
Muligheter for et mangfold av aktiviteter som f.eks pil og bue, øksekasting, lage
mat over bål, bake i stein ovn, tømmer arbeid, motorsagkurs og turløyper. Det er
nærhet til sjøen med flotte fiske og bademuligheter. Rundt bålet er det et godt
miljø og gode samtaler.
Friluftsgruppa møtes hver fredag og går hvert halvår på en ukes tur. Om høsten i
Setedalsheiene og på seinvinteren over Hardangervidda.
Bålplassen bli brukt av mange ulike grupper og kan lånes ut etter avtale.
Bålplassen i Randesund
Ut på tur – aldri sur!
Vandrertur med høstgruppa 1 - 4 september.
Vintertur i Setesdalsheiene i mars 2015
Antistigma tur til Italia i april 2015
Team Gaustatoppen 2015. Overnatting i lavoer
Torsdagkveld
på Tangen
Energiverket, Aktiv Fritid og Fritidsetaten Øst ønsker velkommen til et ukentlig møtested for deg
som er fra 18-40 år med psykiske lidelser og/eller ruslidelser. Torsdagskveld på Tangen starter
opp 28. august 2014. Oppmøtested: Energiverket kl. 17.00
Vi bruker nærmiljøet når været tillater uteaktiviteter. Det kan være spasertur, frisbeegolf, boccia,
kubb eller andre utespill. Når vi er utendørs tar vi med oss mat. De dagene vi blir innendørs lager
vi et hyggelig og enkelt måltid sammen. Dette er i utgangspunktet et gratistilbud. Det kan bli
egenandel dersom vi drar på lengre turer. Vil du bli kjent med andre gjennom positive og
utviklende aktiviteter?
Vi sender ut sms i forkant til dere som melder interesse for Torsdagskveld på Tangen.
Hvordan skape en god start for nye gjester eller deltakere?
•
•
•
•
•
•
•
•
Samarbeide
Motivasjon
Kartlegging
Fra lavterskel til høyterskel!
Hvem gjør hva de første ukene?
Hva gjør deg glad, hva vil du oppnå?
Klargjøre hus og miljøregler
Hva skal vi gjøre dersom alt går galt?
Å leve med
Kurs i mestring i å leve nær personer med
psykiske lidelser og rusproblematikk
Er du glad i, bekymret for eller pårørende til en person som strever med en psykisk lidelse eller rus?
På vegne av helse- og sosialsektoren i Kristiansand kommune arrangerer Energiverket i samarbeid med Mental
Helse mestringskurs for pårørende. Pårørende kan være venner, kjærester, kolleger, søsken, foreldre eller
besteforeldre. Målet med mestringskurset er at pårørende lettere skal forstå og lære å forholde seg til
psykiske lidelser og rusproblematikk.
Kurset går over tre onsdagskvelder og holdes i lokalene til Energiverket på Tangen 11 i Kristiansand.
Temaer:
- Hva er psykisk lidelse og rusproblematikk?
- Hvordan mestre utfordringer og belastninger for pårørende?
- Juridiske emner og lovverk. Pårørende i møte med hjelpeapparatet.
- Egenerfaring som pårørende
Kurset er gratis og består av undervisning og samtaler basert på egenerfaring.. Kaffe, te og litt å spise blir servert
i pausen.
Energiverket tilrettelegger aktiviteter for mennesker med psykisk lidelser og rusproblemer. Vi tror på muligheter
og fokuserer på ressurser og mestring. Våre kjerneverdier er glede, aktivitet og fellesskap. Du finner mer
informasjon om oss på www.kristiansand.kommune.no/energiverket
Kursansvarlige:
Lise Kristiansen og Helge Sølvberg har lang erfaring i å jobbe for og med pårørende til mennesker som har
psykiske lidelser og rusproblematikk. Lise med egenerfaring som pårørende og som medlem i Mental Helse og
Helge som mangeårig psykologspesialist og forfatter. Fra Energiverket deltar psyk.sykepleier Anne Lise
Energiverket
Trivselsregler for kafe Påfyll og Energiverket
Her er du enten gjest i kafeen eller deltaker i aktiviteter.
Trivselsreglene er til for at alle skal oppleve Energiverket som et trygt og
inkluderende sted å være. Alle som benytter seg av tilbudene har ansvaret for å
skape et trygt og godt miljø.
Her kan du kjøpe rimelig og god hjemmelagd mat. Egen mat og drikke nytes
ikke i kafeen.
I gangen på utsiden av treningsrommet er det låsbare skap som alle kan
benytte. Fint hvis du henger jakka på et av stativene.
Personalet kan be enkelte gjester eller deltakere om å forlate Energiverket
dersom trivselsreglene ikke blir fulgt. Eks. på dette kan være: synlig
ruspåvirket eller forstyrrende og utfordrende atferd. Ber vi noen om å forlate
lokalet er de velkommen igjen neste dag.
Energiverket ønsker alle en fin, aktiv og inspirerende dag!
Vedtatt av Styringsgruppa for Energiverket 22.02.2012.