Transcript här

Färglära
Grundläggande kunskaper om färg
och färgblandning
Vad är färg?
• Färger är olika
frekvenser av
elektromagnetisk
strålning.
• En del frekvenser
ligger inom det
område våra ögon
kan se, andra ligger
utanför.
Vilka färger kan vi se?
Färger
Röd
Orange
Magenta
Gul
Grön
Cyan
Blå
Indigo
Violett
Regnbågen
Vitt ljus splittras av
regndropparna
och delas upp i
alla färger som
finns i
färgspektrat.
Additiv färgblandning
RGB – RÖD GRÖN BLÅ
(Red Green Blue)
• Används i additiv färgblandning
• Man utgår från svart (ingen färg) och lägger till tre
färger i olika blandning för att skapa nyanser
• Används i TV-apparater och monitorer t.ex.
Subtraktiv färgblandning
cyan
yellow
magenta
CMYK – Cyan, Magenta, Yellow och Keycolour
(Svart)
• Används när bakgrunden är vit (reflekterat ljus)
– t.ex. i trycksaker där pappret är vitt
• Man utgår från det vita ljuset och filtrerar fram
den färg man vill ha genom att använda CMYK.
• (Kom ihåg att det vita ljuset redan innehåller alla
färger!)
• (Även kallas för Processfärger)
Vad är skillnaden?
• RGB (Red, Green, Blue) är de färger som används för
att bygga upp bilden på en skärm eller TV. CMYK
(Cyan, Magenta, Yellow, Key) är de färger som
används för att bygga upp bilder på trycksaker. I
korthet kan man säga att RGB används för färger som
lyser av sig själva (som i en datorskärm) medan CMYK
används för fäger som filtrerar vitt ljus (som bilder
tryckta på papper). Eftersom inga trycksaker lyser av
sig själva ska CMYK-färger användas där, och du kan
göra den inställningen i ditt bildbehandlingsprogram.
Vad betyder färgerna?
• Instinktiva kopplingar till olika färger – ett resultat av
evolution?
• Vi ”lär” oss betydelsen av olika färger när vi växer upp
– rosa är för tjejer / blått för killar?
Vanliga ”betydelser” av färger:
Röd
Lila
Blå
Svart
Vit
Gul
Grön
RÖD
•
•
•
•
•
Brådska
Passion
Hetta
Kärlek
Blod
LILA
•
•
•
•
Rikedom
Kunglighet
Förfining
intelligens
BLÅ
•
•
•
•
•
•
Sanning
Värdighet
Makt
Kyla
Melankoli
tungsinne
SVART
•
•
•
•
Död
Uppror
Styrka
Ondska
VIT
•
•
•
•
Renhet
Renlighet
Lätthet
Tomhet
GUL
•
•
•
•
Värme
Feghet
Klarhet
Pigghet
GRÖN
•
•
•
•
•
•
Natur
Hälsa
Gladlynthet
Miljö
Pengar
Vegetation
Internationella konventioner
Färg kan också användas för att förmedla ett bestämt
budskap.
•
•
•
•
•
rött:
orange:
gult:
blått:
grönt:
Internationella konventioner
Färg kan också användas för att förmedla ett bestämt
budskap, till exempel varning (rött), försiktighet (gult),
säkerhet (grönt).
•
•
•
•
•
rött: fara
orange: varning
gult: försiktighet
blått: meddelande
grönt: säkerhet
Dekor- och processfärger
• Dekor- eller processfärger motsvarar de två vanligaste
bläcktyperna som används för tryck.
• Kan användas i samma tryck.
Pantone Matching System (PMS)
Pantone är färdigblandade färger som används dels för
att kunna garantera att en viss färg ALLTID ser precis
likadan ut, oavsett vilket tryckeri som används, och
dels för att skapa färger som inte går att få fram med
vanligt fyrfärgs CMYK-tryck. (Även kallas för
dekorfärger)
Processfärg - CMYK
• En maskin som trycker med CMYK har
processfärgerna cyan, magenta, gul och svart.
Processfärg är alltså de färger man använder vid tryck.
• En processfärg trycks genom att använda en
kombination av fyra standardprocesstryckfärger:
cyanblå, magentaröd, gul och svart (CMYK). Använd
processfärger när ett arbete kräver så många färger att
individuella dekorfärger både är för dyrt och för
opraktiskt, t.ex. när du skriver ut färgfotografier.
Processfärg - CMYK
För att den digitala, inlästa, RGB-bilden ska kunna
tryckas måste den omvandlas till fyra så kallade
processfärger – eller med ett annat ord, fyrfärg
(färgseparation)– som i rätt blandning kan återskapa
alla tryckbara färger. De fyra färgerna kallas för CMYK
(Cyan, Magenta, Gul / Yellow och Svart /Key colour)
Bildserie
Bilderna visar varje delfärg (C, M, Y OCH K) och
hur de slutligen tillsammans bygger upp en
fyrfärgsbild.
Färgseparation
Processen att översätta additiv färg till
subtraktiv (tryckfärg) kallas färgseparation.
Färgseparation
En RGB bild kan ändras i t.ex Photoshop Image->mode från RGB till CMYK
Färgseparation
Det är en fysisk omöjlighet att framställa absolut rena
färger i den "subtraktiva världen". En tubfärg eller
tryckfärg består av flera beståndsdelar som alla har
olika förmåga att reflektera ljus.
Den del av en färg som är själva färgämnet kallas
pigment, men förutom pigmentet består färgen också
av bindemedel, konsistensgivare, olika
konserveringsmedel m.m.
Färgseparation
Det blir ganska långt från den rena färg som man ser i
RGB. (Alla färger finns inte som pigment utan de flesta
måste blandas av andra färger och kanske med inslag
av vitt pigment o.s.v. Kompromisser alltså.
Förutom allt detta förlorar man också information vid
övergången från RGB till CMYK. En översättning är ju
alltid en kompromiss
Färgseparation
Eftersom man inte kan trycka färgbilder direkt,
måste de färgsepareras. Det betyder att man
skapar fyra versioner av bilden, en för var och en
av färgerna magenta, cyan, gult och svart. Dessa
trycker man sedan separat ovanpå varandra, så att
fyrfärgsbilden framträder.
Färgseparation
När man trycker en färgseparerad bild på ett
pappersark är bilden som ljusast när man tryckt bara
en enda färg. Bilden blir sedan mörkare och mörkare,
ju fler färger man lägger till, eftersom färgblandningen
sker subtraktivt, snarare än additivt.