Presentatie projectmatig werken

download report

Transcript Presentatie projectmatig werken

Projectmatig werken
Simone van den Hil
Projectmatig werken waarom???
• Voordelen
– Helderheid
– Beter besturen beheersen
– Helderheid structuur
• Nadelen
– Keurslijf
– Verantwoording afleggen
– Bureaucratie en gedoe
Wat is een project?
Een tijdelijk samenhangend geheel van
activiteiten met een doelstelling en gericht op
het behalen van concrete resultaten, die door
middel van een eenmalig, niet routinematig
verlopend proces gerealiseerd moeten
worden voor een aanwijsbare opdrachtgever’
Helder contract!
• Goede smart opdracht van de opdrachtgever!
Kritische succesfactoren
SWOT
Omschrijving van het project
BlablablablablablablablablaBlablablablablablabl
ablablaBlablablablablablablablablaBlablablabl
ablablablablablaBlablablablablablablablablaBl
ablablablablablablablablaBlablablablablablabl
ablabla
Doelstelling en resultaten
Fasering
Organisatie rondom project
• Opdrachtgever: HAO
– Accordeert plan
• Opdrachtnemer, projectleider: Aios
–
–
–
–
Maakt plan en voert plan uit en neemt regie
Afstemming opdrachtgever
Draagvlak creëren
Verantwoordelijk voor oplevering deel en eind
resultaat
• Klankbordgroep
– Denkt mee over aanpak, adviserend
Projectteam…
Waarom moeilijk doen als het samen kan
Loesje
Mandaten
Wie beslist over wat???
YES or NO
Budget
Projectstructuur
Klankbordgroep
Projectgroep
Lijn
Planning mensen middelen
Planning
• Mijlpalen
• Tussen evaluatie
• Bijstelling
Mijlpalen
Communicatieplan
\
Wat met wie bespreken en vertellen…
Communicatie
• Interne communicatie
• Externe communicatie
– Welke doelgroepen
– Wanneer wie geïnformeerd?
• Maak communicatieplan
Kwaliteitseisen kwaliteitscontrole
HOVUMC-KEURMERK……
Planning en fasering project
Plan do act change
Initiatiefase
Definitiefase
Ontwerpfase
Voorbereidingsfase
Realisatiefase
Nazorgfase
Idee
Wat
Hoe
Nodig
Maken
in gebruik nemen evalueren