Hiukkastutkimus Suomessa

Download Report

Transcript Hiukkastutkimus Suomessa

EMMA-koe (Experiment with
MultiMuon Array)
• EMMA on Pyhäjärvelle Pyhäsalmen
kaivokseen rakenteilla oleva kosmista säteilyä
tutkiva koe
• EMMA-kokeen tarkoituksena on tutkia
kosmisia hiukkasia, joiden energia on
1015 … 1016 𝑒𝑉
• EMMA:n laitteisto ei havaitse suoraan
hiukkasia, vaan kosmisten hiukkasten
vuorovaikuttaessa ilmakehässä syntyviä
korkeaenergisiä myoneja
PET-keskus
•
PET-keskuksessa tutkitaan PET-kuvauksiin
käytettäviä radioaktiivisia merkkiaineita
•
Merkkiaineiden toiminta perustuu β+hajoamisessa vapautuvien positronien ja
elimistössä olevien elektronien annihilaatioon,
jossa vapautuu kuvauslaitteilla havaittavaa
gammasäteilyä
•
Laitos kehittää syklotronivalmisteisten
isotooppien tuotantoa, kliinisen
positroniemissiotomografian tutkimustoimintaa,
kliinistä palvelutoimintaa sekä teollisia sovelluksia
valtakunnan tasolla.
Turun yliopisto
• Wihurin fysiikantutkimuslaboratorio
• Matalien lämpötilojen atomifysiikan
tutkimuslaboratorio
• Avaruustutkimuslaboratorio
• Tutkimus keskittyy pääasiassa avaruuden
suurienergiaisiin hiukkasiin, auringon ja
aurinkokunnan fysiikkaan sekä tutkimuslaitteiden
kehittämiseen
• Tällä hetkellä mukana kahdessa suuressa
projektissa: ERNE ja AMS, joilla tutkitaan kosmisia
hiukkasia
HIP (Helsinki Institute of Physics)
• Fysiikan tutkimuslaitos (HIP) on Helsingin yliopiston, Aaltoyliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lappeenrannan teknillisen
yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteinen
valtakunnallisia tehtäviä hoitava tutkimuslaitos. HIP toimii
Helsingin yliopiston yhteydessä.
• Fysiikan tutkimuslaitoksen tehtävänä on harjoittaa ja edistää
fysiikan perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta,
hiukkaskiihdytinkeskuksiin liittyvää soveltavaa
teknologiankehitystä sekä osallistua fysiikan alan
tutkijakoulutukseen. Tutkimuslaitos huolehtii Suomen
yhteistyöstä CERN:in kanssa.
• Laitos osallistuu CERNissä tehtävään CLOUD-kokeeseen, jonka on
tarkoitus simuloida yläilmakehän olosuhteita ja tutkia kokeellisesti
energeettisen säteilyn vaikutusta hiukkasmuodostukseen
paineeltaan ja kemialtaan yläilmakehän kaltaisissa olosuhteissa.
Atostek – huipputeknologiaa
hiukkastutkimuksen avuksi
• Tamperelainen ohjelmisto- ja tietotekniikan
palveluja tarjoava yritys
• Kehitti CERN:iin tietotekniikkaa nopeuttamaan
tietojenkäsittelyä yms .
• Atostekin kehittämän teknologian avulla
erilaisilla koneilla ajettavien ohjelmien
suorituskyky kasvoi aikaisempaan verrattuna ja
signaalinkäsittelyn ohjelmointi helpottui
huomattavasti
Lähteet
• Tietolähteet
•
•
•
•
•
•
•
http://www.cupp.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5&lang=
fi
http://fi.wikipedia.org/wiki/EMMA_koe
http://notes.utu.fi/ty/webexper.nsf/ebb61c7b550a2a1ac22564dd003abe2f/29f3095b16357
abcc22566ac0037d7f5?OpenDocument
http://www.srl.utu.fi/index_finnish.html
http://www.hip.fi/index_fin.html
http://www.tekes.fi/fi/community/Uutiset/404/Uutinen/1325?name=Suomalaisyritys+ja+C
ERN+yhteistyohon+hiukkastutkimuksessa
http://www.physics.utu.fi/laitos/wihuri/
• Kuvalähteet
•
•
•
•
•
http://www.srl.utu.fi/projects/ams/pictures/ams_packed_on_uss.gif
http://www.srl.utu.fi/projects/erne/pictures/photoesu2.gif
http://img.yle.fi/uutiset/turku/article5718341.ece/ALTERNATES/w580/pet+keskus+turku+t
urun+yliopistollinen+keskussairaala+tyks
http://www.cupp.fi/images/stories/mkit_1_pasi_kuusiniemi.jpg
http://www.cupp.fi/images/stories/mokki-c-sisa.jpg