Vårt solsystem

download report

Transcript Vårt solsystem

Vårt solsystem
Universum, årstider, dag och
natt
Solsystemet
Vintergatan
Vintergatan

Ljusets hastighet =ca 300 000
km/sek

1 ljusår = ca 9 460 800 000 000 km

Ca en miljon ljusår från kant till kant
Big Bang!
Universums födelse
Universums födelse ur
skapelseberättelsen

Gud skapade
världen på 7 dagar

Solen
Årstider

Varför har vi årstider?

Jorden lutar 23 grader

När norra delen av jordklotet är
riktat bort från solen blir det kallare
alltså vinter och tvärtom när norra
jordklotet är riktat mot solen
Årstidsväxlingar
Årstidsväxlingar
Norra halvklotet
Vår
Vinter
Sommar
Höst
Dag och natt



Jorden snurrar runt ”sig själv”
När Sverige är vänt mot solen har vi
dag
När Sverige är vänt bort från solen
är det natt.
Tidräkning





Ett varv runt solen = 1 år
Skottår
Ett varv runt sin egen axel = ett
dygn
Ett dygn = 24 timmar
Internationella datumlinjen
Världens tidszoner

Tidzoner
Solen som tidsmätare?
Greenwich Mean Time =GMT
Nollmeridianen i London