Intertemporális döntések vizsgálata

download report

Transcript Intertemporális döntések vizsgálata

Intertemporális döntések
magatartásgazdaságtani modellje
Dezső Linda
GTK SZTE
Neszveda Gábor
BCE KTK
BCE, Behavioral Economics Workshop, 2010. 04. 23.
Milyen döntésekről van szó?
• Egy cserearány megfogalmazása a
jövőbeli és a jelenbeli fogyasztás között.
• Jövőbeli fogyasztás mai értéke és/vagy
jelenlegi fogyasztás jövőbeli értéke
Példák:
• Ma elmegyek tornázni azért, hogy 1 év
múlva csinos legyek
• Félreteszek a nyugdíjra most vagy
elköltöm
Normatív modell
• A racionális fogyasztóról feltételezzük, hogy az
időt stacionáriusan értékeli.

• A diszkontált hasznosság szerint konstans rátán
számolja egy későbbi fogyasztás jelenbeli
értékét (és fordítva) és a nagyobb hasznosságú
alternatívát választja.
Mintha a fogyasztó egy pénzügyi elemzőként számolna
jelen – és jövőértékeket.
A valóság: Anomáliák1
• Az érték nem következetes változása időben:
ma: egy alma, holnap: két alma
50.nap: egy alma, 51.nap: két alma
• Türelmetlenség
• Nagysági hatás
• Nyereség-veszteség aszimmetria
• „Delay – speed up” aszimmetria
• Választási/Közömbösségi kérdésfelvetés
1Loewenstein
& Prelec QJE 1992
Hiperbolikus diszkontálás2
U(x1,t1;...;x n ,tn )  v(x i ) (ti )
Ahol φ(0)=1
i
Diszkontfüggvény pedig hiperbola
 /
(t)  (1 t)
Ahol α, β > 0
α – eltérés a konstans diszkontálástól
2Loewenstein
& Prelec QJE 1992
Present bias – Jelen felé torzítás
Egységnyi kamatláb alakulás időben a két modell szerint
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
Exponenciális
0,4
Hiperbolikus
0,3
0,2
0,1
0
1
3 5 7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
Csökkenő diszkontráta időben
Okok: Pszichológiai tényezők
• A cserearány kiszámolása NEHÉZ - korlátozott
mentális kapacitás
• Nem vagyunk képesek tökéletesen előlátni:
o memóriából szisztematikusan torzan hívunk
o érzelmeket, zsigeri állapotokat nem tudunk
tökéletesen elképzelni
o referencia-pont alkotása
• Cserearány változása az időben – közeli
fogyasztásnál magasabb a diszkontráta
Program: Mi lehet az általános
kognitív mechanizmus?
Nehéz elképzelni, hogy az emberek hiperbolikus
fg-formában gondolkoznak.
Cél_1: Empírikus vizsgálatok:
- Milyen kognitív mechanizmus állhat a
„rövidlátás” mögött – események
reprezentációja
- Milyen mechanizmus révén konstruáljuk a
referencia szintet? Hol és mit torzítunk?
Cél_2: Általanos modell kialakítása
Köszönöm a figyelmet!